Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2019

14. religie indian i eskimosów

14. 8. 2. 6. 3. medytacja

kontakt medicine man z bóstwem i ceremonia leczenia mogły przybrać formę medytacji (indianie ameryki północnej).
14. 8. 2. 6. 4. ekstaza
xochipilli jest bogiem ekstazy i zachwytu (aztekowie).
podczas ceremonii tańca słońca doznawano często stanów ekstazy (indianie prerii).
kontakt medicine man z bóstwem i ceremonia leczenia mogły przybrać formę ekstatycznej podróży (indianie ameryki północnej).
sztuka osiągania ekstazy jest jednym z elementów szkół loima uczących kandydatów na szamanów (jamana).
14. 8. 2. 6. 6. wyzwolenie, odrodzenie
xipe totec - droga duchowego wyzwolenia (?) (aztekowie).
osoby biorące udział w rytuałach, w trakcie których spożywa się napój ayahuasca, doznają duchowych objawień dotyczących ich celu na ziemi, prawdziwej natury wszechświata, doświadczają uczucia czystej miłości, mądrości, wglądu we własne wnętrze połączonego z utratą ego, otrzymują wskazówki jak być najlepszą osobą w istniejących okolicznosciach, doznają przebudzenia, odrodzenia.
14. 8.…

14. religie indian i eskimosów

14. 8. 2. 5. bogactwo/bieda

indianie nie przywiązywali dużej wagi do bogactwa rozumianego jako posiadania dóbr materialnych.

do karła anchancho należały pokłady złota i srebra i przedmioty wykonane z tych surowców (ajmara).

człowiek bogaty nie jest wpuszczany do bram nieba, jeżeli nie przyniesie go tam człowiek biedny, którym bogaty opiekował się za życia (majowie).
uaxac yol kauil stanowił uosobienie nadmiaru, dostatku, sytości (majowie).
quetzalcoatl był bogiem dobrobytu, opiekunem człowieka (aztekowie).
do chantico kierowano modły, żeby chroniła wszystkie drogocenne rzeczy pozostawione w domu (aztekowie).
ixcuina, bogini brudu, zjadała wszelki brud, przez co dokonywała oczyszczenia świata (aztekowie).
wejście do hoganu było zawsze zlokalizowane od strony wschodniej, aby można było przywitać wschodzące słońce i zapewnić bogactwo i szczęście w domu (nawahowie, apacze).
niezwykle ciekawym zwyczajem, niespotykanym wśród innych grup ludzkości, był potlacz, czyli zwyczaj obdarowywania gości lub n…

14. religie indian i eskimosów

Obraz
14. 8. 2. 4. zdrowie/choroby (cz 2)


tatevali sprawował władzę nad zdrowiem. do niego wznosili modły szamani-medycy. sprawował władzę nad szamanami-medykami bogów (huiczole).
aucca, duch gór, jest wzywany przez czarowników do pomocy w trakcie leczenia (ajmara).
orehu, bogini ziołolecznictwa, przekazała ludziom drzewo ida rodzące tykwy dla uzdrowiciela (?) (arawak).
cipactonal dała kobietom ziarna kukurydzy do sporządzania leków (aztekowie).
kinich ahau itzamna opiekuje się chorymi (lakandowie).
rytuał yuwipi służy uzdrawianiu chorych i poszukiwaniu zaginionych przedmiotów (dakotowie).
podczas tańca słońcamedicine man może uzdrawiać ludzi za pomocą wachlarza z piór orła, dotykając nim najpierw obrzędowego słupa centralnego, a potem pacjenta. w ten sposób przekazuje mu moc słupa. następnie kieruje wachlarz ku niebu, żeby bielik mógł zanieść modlitwy w intencji chorego do stwórcy (szoszoni, wrony).
podczas snów i wizji otrzymywano "leki", których zastosowanie gwarantowało dobro społeczn…

14. religie indian i eskimosów

14. 8. 2. 3. inicjacja

z ogromnej ilości indiańskich rytuałów i zwyczajów inicjacyjnych, tu tylko kilka.
wchodzący w dorosłość mężczyzna pozyskuje podczas rytuałów inicjacyjnych ducha opiekuńczego (północna i centralna ameryka).
pierwsze udane polowanie stanowiło rytuał inicjacyjny dla chłopców (kikapowie).
młody człowiek zobowiązany jest zabić zwierzę, o którym śnił podczas inicjacyjnego postu. jego pazury, skórę i pióra chowa do woreczka. stają się one jego "lekami" (indianie).
członkowie plemienia alibamu chłoszczą chłopców i dziewczęta podczas inicjacji. po chłoście czeka ich wykład jednego ze starszych członków rady plemiennej.
taniec słońca to uroczystość religijna i inicjacyjna, która odbywa się w połowie lata. uroczystości są poprzedzone czterema dniami przygotowań (post, bezsenność). taniec ma miejsce najczęściej w centralnie umieszczonym tipi. przez cztery dni trwają tańce ku czci słońca, uczty, modlitwy (np do ducha słońca), pieśni cierpienia. punktem kulminacyjnym jest…

14. religie indian i eskimosów

14. 8. 2. 2. 3. fallicyzm


baklum chaam to falliczny bóg żyzności pól i płodności zwierząt (majowie).
inni falliczni bogowie to icelaca (honduras) i pamuri mahse (desanowie).
kokopelli to bóstwa falliczne płodności (pueblo, hopi). kokopeltiyo, męski kokopelli grający na flecie, miał ogromny fallus, ogromny garb i sakralne ptasie pióra na głowie. odwiedzał wioski i rozsiewał dobry humor i szczęście swoją muzyką (hohokam, hopi).
14. 8. 2. 2. 4. pijaństwo, alkohol, narkotyki
ixtlilton to bóg opilstwa, nietrzeźwości i wina (majowie).
ixtlilton był bogiem opilstwa (aztekowie).
ixcuina to bogini odurzenia alkoholowego (aztekowie).
w czasie roku cauac święta ofiarne kończyły się pijaństwem do nieprzytomności (majowie).
pox to mocny napój alkoholowy z trzciny cukrowej, który ma znaczenie rytualne i jest spożywany na zakończenie modlitw lub podczas obrzędów leczniczych celebrowanych przez szamanów (curandero) (tzeltalowie, tzotzilowie).
centzon totochtin to czterysta królików, dzieci mayahuel i patecatla

14. religie indian i eskimosów

14. 8. 2. 2. 2. płodność i przyjemność, w tym ciało i wizerunki bogów

xochiquetzal jest boginią miłości (aztekowie, toltekowie).
metztli jest boginią miłości (aztekowie).
tlacultetl, bóg seksualności, jest odpowiednikiem bogini seksualności xochiquetzal (aztekowie).
huehuecoyotl jest bogiem rozkoszy (aztekowie).
ixchel (księżyc) nie dochowała wierności itzamnie (słońcu) i stała się symbolem rozwiązłości seksualnej. jej blask jest słabszy niż słońca, gdyż słońce wybiło księżycowi jedno oko (majowie).
uaxac yol kauil to męski ideał piękna: długi nos, oczy w kształcie migdałów, dumnie wysunięta dolna warga, sztucznie uformowane wysokie czoło. jego symbolem była kolba kukurydzy, którą nosił na głowie jako ozdobę. czasami kukurydza wyrasta mu z czubka głowy. niekiedy nosił hełm w kształcie ryby (majowie).
yum kaax jest młodym mężczyzną z kwitnąca rośliną w dłoni, jest uważany za wzór męskiego piękna (majowie).
tlazolteotl, bogini miłości i rozkoszy, była piękna, a jej uroda powodowała, że musiała …

14. religie indian i eskimosów

14. 8. 2. 2. 1. płodność i rodzina

metztli to bogini małżeństwa (aztekowie).
tlazolteotl to patronka wierności małżeńskiej i skromności niewieściej (aztekowie).
man-el jest piękną dziewczyną, która nauczyła ludzi wiedzy o małżeństwie i rodzinie (cahuilla).
małżeństwa są aranżowane w okresie młodości. po osiągnięciu dorosłości kobieta może je odrzucić i przerwać zaręczyny (eskimosi).
u chichimeków każdy miał tylko jedną żonę (także wódz). funkcjował zakaz cudzołóstwa. winowajców ustawiano za karę przed zgromadzonymi wojownikami i na rozkaz wodza każdy wystrzeliwał do nich cztery strzały.
małżeństwa mogą być zawierane krzyżowo pomiędzy dwoma odłamami plemienia: klanami ze wschodu i zachodu wioski przy zachowaniu pozycji społecznej (bororo).
mąż i żona mają takie same prawa, np do spotkań z kochankami (eskimosi).
w ramach rytuałów religijnych relacje seksualne z partnerami poza małżeństwem mogą występować (czejenowie).
inapikuri to wszechwiedzące pierwsze stworzenie, które dało ludziom przykazani…

14. religie indian i eskimosów

14. 8. 2. 2. płodność

bóstwa płodności:
- pachamama zapewniała płodność (inkowie),
- mama ocllo - bogini płodności, córka inti i mamy quilla lub wirakoczy i mamy cocha, siostra i żona manco capaca (inkowie),
- kuai - bóg płodności (arawak),
- hituayuta - bóg płodności (mistekowie),
- ah bolon zacab - hipostaza chaca, bóg płodności (majowie),
- kukulkan - pan płodności (majowie),
- uaxac yol kauil - symbol męskiej płodności (majowie),
- ixquic - bogini kobiecej płodności (kicze),
- tlazolteotl - bogini płodności (huastekowie),
- patecatl - bóg płodności (aztekowie),
- tepoztecatl - bóg płodności (aztekowie),
- xipe totec - bóg płodności (aztekowie),
- quetzalcoatl - bóstwo płodności (aztekowie),
- chicomecoatl - bogini płodności (aztekowie),
- cihuacoatl - bogini płodności, opiekunka porodów, przedstawiana jako młoda kobieta z dzieckiem na ręce (aztekowie).
- citlalincue spowodowała, że ludzie mogą się rozmnażać (aztekowie).
orzeł (bielik amerykański) jest symbolem płodności (paunisi).
czekolada kojarzon…

14. religie indian i eskimosów

14. 8. 2. życie


niya (tchnienie życia) jest aspektem wakan tanka (dakotowie).
pióra kukulkana symbolizowały tchnienie życia (majowie).
wirakocza objawił sens ludzkiej egzystencji (inkowie).
nituayuta był bogiem życia (mistekowie).
acat to bóg życia (majowie).
tlaloc jest panem symbolu życia (aztekowie).
tatevali sprawował władzę nad życiem (huiczole).
itzpapalotl jest symbolem potencjału życia (chichimekowie).
tahit decydował o śmierci lub życiu położnic i o płci dziecka (tlingit).
czerwień i czerń symbolizowały życie (tierradentro), czerwień była kolorem tlaloca, a czerń kolorem tezcaplitoki (indianie prekolumbijscy).
14. 8. 2. 1. dola, los, przeznaczenie
tezcatlipoca to bóg zmienności losu (aztekowie).
w omeyocanie (najwyższe niebo) wyznaczały się losy ludzi i wszystkich rzeczy (aztekowie). według innej wersji kalendarz wróżbiarski 26-dniowy decydował o tym, który dzień jest najlepszy do określonej działalności (aztekowie).
tahit decydował o płci dziecka (tlingit).
ruch nagualizmu twierdził, że w …

14. religie indian i eskimosów

14. 8. narodziny, życie, śmierć

bolon dzacab ucieleśniał cykl przemijania, życia i śmierci (majowie).
ometeotl łączył przeciwieństwo życia i śmierci, był dawcą życia (aztekowie).
14. 8. 1. narodziny
chac przybierał ludzką postać i nawiedzał kobiety w chwili, gdy łączyły się z mężami, zapewniając im szczęśliwe poczęcie (majowie).
acat jest bogiem odpowiedzialnym za kształtujący się płód (majowie).
ahkusthal jest opiekunem narodzin (majowie).
gdy kobiety pragnęły syna przed małżeńskim łożem stawiały figurkę ixquic (kicze).
nituayuta to bóg rozrodczości (mistekowie).
ixchel jest opiekunką wszystkiego co kobiece, brzemienności, porodów i macierzyństwa. do tej bogini zwracano się o lekki poród (majowie).
itzamna pomagał kobietom w porodach (majowie).
azal uoh, pratnerka itzamny, jest boginią porodów, patronką porodów i dzieci (majowie).
yohualticitl to matka porodów, patronka kołyski, wzywana przy trudnych porodach (aztekowie).
gaulchovang, bogini-matka, jest obecna przy porodzie, przybiera postać niet…