Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2018

5. religia celtów

5. 2. 3. pierwsi ludzie   pierwsza fala osadników przybyła do irlandii czterdzieści dni przed potopem, było to 50 kobiet i trzech mężczyzn, wszyscy zginęli podczas kataklizmu z wyjątkiem fintana mac bochra , który przetrwał jako łosoś , orzeł , sokół . Przeżył 5500 lat i został doradcą królów jako finntan mądry .   fomorianie byli rasą gigantów, którzy żyli na wyspie przed opisanymi poniżej najazdami innych plemion. nie wiadomo skąd wzięli się na wyspie.   pierwsi najechali irlandię ludzie partholona. partholon był wodzem drugiej fali osadników w irlandii, a działo się to ok 2000 pne. ludzie partholona przyszli ze wschodu przez anatolię , grecję , sycylię , hiszpanię . przybyło 1000 osób, które trzy lata po przybyciu pokonały fomorian . 9000 osób zmarło w jednym tygodniu przez zarazę zesłaną przez fomorian, tylko jedna osoba zachowała się przy życiu. był to  tuan , ktory reinkarnując przez różne formy życia utrzymał się przy życiu, aby ok 600 r ne przekazać historię part

5. religia celtów

Obraz
5. 2. 2. genealogia bogów tablice (cz. 10) Waldemar Mierniczek

5. religia celtów

Obraz
5. 2. 2. genealogia bogów tablice (cz. 9) Mierniczek Waldemar

5. religia celtów

Obraz
5. 2. 2. genealogia bogów tablice (cz. 8) Waldemar Mierniczek

5. religia celtów

Obraz
5. 2. 2. genealogia bogów tablice (cz. 7) Waldemar Mierniczek

5. religia celtów

Obraz
5. 2. 2. genealogia bogów tablice (cz. 6) Waldemar Mierniczek

5. religia celtów

Obraz
5. 2. 2. genealogia bogów tablice (cz. 5) Waldemar Mierniczek

5. religia celtów

Obraz
5. 2. 2. genealogia bogów tablice (cz. 4) Waldemar Mierniczek

5. religia celtów

Obraz
5. 2. 2. genealogia bogów tablice (cz. 3) Waldemar Mierniczek

5. religia celtów

Obraz
5. 2. 2. genealogia bogów tablice (cz. 2) Waldemar Mierniczek

5. religia celtów

Obraz
5. 2. 2. genealogia bogów   można zrobić w miarę dokładną genealogię bogów/królów/bohaterów, którzy występują w mitologii celtyckiej, i taka genealogia została wykonana. tu jedynie jej fragmenty sporządzone przeze mnie na podstawie informacji zawartych na stronach wikipedii i dotyczące tych bogów/królów/bohaterów, którzy pojawiają się w moich notatkach. tablice (cz. 1) Waldemar Mierniczek

5. religia celtów

Obraz
5. 2. 2. genealogia bogów   można zrobić w miarę dokładną genealogię bogów/królów/bohaterów, którzy występują w mitologii celtyckiej, i taka genealogia została wykonana. tu jedynie jej fragmenty sporządzone przeze mnie na podstawie informacji zawartych na stronach wikipedii i dotyczące tych bogów/królów/bohaterów, którzy pojawiają się w moich notatkach. skorowidz bóstw i herosów według tablic, które zostaną zamieszczone w następnych postach: Waldemar Mierniczek

5. religia celtów

5. 1. stworzenie świata   brak mitu o stworzeniu świata, być może był kiedyś, ale został zapomniany, wynika to z tego, że dagda znany jest także jako cera (stwórca).   skoro brak mitu o stworzenie świata, to brak także axis mundi (drzewo świata), być może jego funkcję pełni kamień fal , który utrzymuje irlandię nad falami i poziomem morza.   w wikipedii pojawiła się hipoteza, że symbolem axis mundi dla minojczyków, celtów i nordyków jest labrys , czyli topór o podwójnym ostrzu. obecnie labrys jest symbolem lesbijek.   5. 2. najważniejsi bogowie   najwyższym (najważniejszym) bóstwem był dagda (dobry bóg), wszechpotężny, doskonały, ojciec, o niezmiernej mocy, protektor plemienia, wyposażony w maczugę i czarodziejski kocioł, inni bogowie byli jego wariantami.   donn znany jest jako ojciec irlandczyków.   najważniejszą boginią była beira , matka wszystkich bogiń i bogów.   bardzo trudnym zadaniem jest wskazanie hierogamicznej pary najwyższych bóstw, two

5. religia celtów

5.0. problemologia   zbierając materiały, pisząc, i czytając notatki dotyczące religii celtyckiej, trzeba mieć inne podejście niż zbierając materiały, pisząc i czytając notaki dotyczące religii słowiańskiej. jest to spowodowane wieloma przyczynami, a niektóre z nich wymienię:   - niewielu celtów zostało. bretończycy, walijczycy, kornwalijczycy, szkoci, irlandczycy i jeszcze kilka niewielkich narodów, co powoduje, że nie są to narody tak groźne dla rządzących germanów jak słowianie i nie trzeba było stosować wobec nich represji;   - chrystianizacja przyszła do tych narodów od strony iryjskiej (irlandzkiej), więc była łagodna, w przeciwieństwie do chrystianizacji, która przyszła do polski od strony niemieckiej, proszę zwrócić uwagę, że chrystianizacja, która przyszła na ruś od strony bizancjum była znacznie łagodniejsza od niemieckiej i zachowało się więcej zabytków niż na terenie polski, gdzie germanie niszczyli i palili wszystko co słowiańskie;   - po celtach niewiele z

notatki na temat religii (cz. ii)

Obraz
spis treści: Waldemar Mierniczek

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

4. 10. tropy po przestudiowaniu zagadnień rozdziału czwartego   3. tajne pismo bogów – powstanie pisma w babilonii (?) – głagolica jako pismo kosmiczne – hebrajski – magia słów – sanskryt – magia słów.   17. fałszowanie historii przez zaborców (lelewel) - bruckner aleksander - fałszesz (patrz lel i polel, patrz jesza).   38. lechia – brak hasła w wikipedii – wielka lechia – brak hasła w wikipedii.   39. 12 wojewódów – dwunastu rycerzy okrągłego stołu – 12 apostołów (a po stołach) – dwunastu w nowej marchii.   52. runy – pieśni w kalevali – runy – pismo.   69. polskie źródła są niewiarygodne, w przeciwieństwie do niemieckich  – arianie to nie germanie, a słowianie – swastyka to nie niemiecki symbol wyższości rasowej, tylko słowiański symbol słoneczny – brak wiarygodnych informacji z przeszłości zawsze jest interpretowany na korzyść germanów, zniszczenie bogów i żródeł słowiańskich przez germanów i kościół, wyprowadza się mniej skomplikowane z bardziej skomplikowane