Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2021

25. religie etrusków, italików, sabinów, wenetów, rzymian i włochów

25. 2. 6. bogowie - osoby żyjący   mamy tu przykłady przede wszystkim władców, którzy żądali dla siebie kultu boskiego. generalnie rzecz biorąc, nie był to kult wynikający bezpośrednio z boskiego pochodzenia, np od nieba, jak w chinach, lub od słońca, jak w egipcie, tylko deifikacja za zasługi dla państwa, a w czasach cesarstwa deifikacja automatyczna typu polityczno-administracyjnego.  mezencjusz , król caere w etrurii, został wygnany z miasta wraz z synem po tym jak zażądał dla siebie ofiar z pierwocin płodów. jest to przykład, że nie każda deifikacja udawała się.  latynus , król lacjum, zniknął w tajemniczy sposób w czasie wojny z caere i był czczony przez związek latyński jako jupiter .  ewander został deifikowany. jego ołtarz znajdował się na awentynie.  juliusz cezar wywodził ród juliuszów od eneasza i wenus . został po śmierci ogłoszony bogiem jako divus iulius . później senat skwapliwie uznawał cesarzy za świętych (divus), początkowo, po śmierci, później za życia

25. religie etrusków, italików, sabinów, wenetów, rzymian i włochów

25. 3. kosmos i żywioły   uni to bogini kosmosu ( etruskowie ).   25. 3. 1. niebo   bogowie nieba:  - jowisz , syn saturna , dzienny nieboskłon dający życiodajne światło i ciepło, bóg nieba, władca nieba,  - men - pan niebios,  - sancus - bóg nieba ( sabinowie , rzym),  - coelus - personifikacja i bóg nieba, małżonek tellus - personifikacji i bogini ziemi; coelus i tellus byli rodzicami saturna , ops , okeanosa , tytanów i gigantów .  niebo odzwierciedla się na ziemi, odbija się w świętych miejscach, we wnętrznosciach swierząt, w mikrokosmosie ( etruskowie ).  niebo jest podzielone na 16 przedziałów zamieszkanych przez 16 bóstw: głównych bogów w kierunku wschodnich, święte istoty astralne i ziemskie na południu, istoty piekielne i złe na zachodzie, najsilniejszych i tajemniczych bogów losu na północy ( etruskowie ).   25. 3. 2. słońce, światło   bogowie słońca:  - catha ( etruskowie ),  - usil (słońce) ( etruskowie ),  - janus - bóg słońca i

25. religie etrusków, italików, sabinów, wenetów, rzymian i włochów

25. 2. 0. 2. wcielenia, aspekty, personifikacje   aspekty junony : juno februata - bogini czystości i płodności, juno lucina - bogini położnic, wzroku i pierwszego światła, które widzi noworodek.  terminus był czasami czczony jako aspekt jowisza ( iuppiter terminalis ).  kwiryn był w późniejszym czasie utożsamiany z romulusem .  kommodus , 31 viii 161 - 31 xii 192, wymagał, podobnie jak kaligula i domicjan, oddawania mu czci boskiej, kazał uznać się za wcielenie herkulesa , nosił skórę lwa i potężną maczugę, jego kochanka marcja została amazonką i występowała w stroju amazonki .  natomiast rzymskie personifikacje nie są personifikacjami w rozumieniu tego rozdziału; stanowią personifikacje pojęć abstrakcyjnych, a nie personifikację bóstw lub innych bóstw.   25. 2. 1. bogini matka, matriarchat   boginie matki:  - maja ( italska matka-ziemia, żona wulkana , i rzymska),  - tellus (rzymska matka-ziemia, terra mater ),  - reitia - najważniejsza bogini wen

25. religie etrusków, italików, sabinów, wenetów, rzymian i włochów

25. 2. najważniejsi bogowie   25. 2. 0. bóstwo jedyne (absolut)   numen to tajemnicza, bezpostaciowa i nadprzyrodzona siła panująca na świecie, postawa religijna polega na zaufaniu i świadomości zależności od numenu. za czasów cesarstwa numen nabiera cech osobowych. numen może być rozumiany także jako moc twórcza, geniusz.  heliogabal sprowadził z emesy kult baala (lub el gabala ) i traktował go jako jedyne bóstwo, lub co najmniej bóstwo najwyższe, po śmierci heliogabala zakazano w rzymie kultu tego boga.  według snu scypiona z 52 pne, niebo składa się z dziewięciu sfer. na dole jest ziemia, nad nią księżyc, merkury, wenus, słońce, mars, jowisz, saturn, niebo gwiaździste (stellatum), ponad nim jest bóg najwyższy, który zamyka w sobie i ogarnia wszystko. bóg nie ma rodowodu, z niego rodzi się wszystko, wszystko dzieje się zgodnie z wolą boga, tradycyjni bogowie to przejawy obecności w świecie jedynego boga ( cycero ).  absolut to jedność, ani zasada, ani przyczyna, ani

25. religie etrusków, italików, sabinów, wenetów, rzymian i włochów

25. 1. stworzenie świata   25. 1. 1. stworzenie świata   janus był bogiem początku i końca, wszechrzeczy, pierwszym bóstwem, twórcą bogów i ludzi ( italikowie , rzym ).  jowisz był ojcem bogów.  amoniusz , ok 435 - po 515, twierdził, że bóg jest ostateczną przyczyną całego świata. bóg poruszając niebiosa stał się pośrednio przyczyną sprawczą świata podksiężycowego, w stosunku do niebios pozostając przyczyną sprawczą ich ruchu.   25. 1. 2. świat po stworzeniu   bogowie sprawują wolę nad wszechświatem i naturą, panują nad ludźmi i przedmiotami przez nich wytworzonymi ( etruskowie ), niebo odzwierciedla ziemię, a makrokosmos rozbrzmiewa w mikrokosmosie ( etruskowie ).  men był władcą świata.  baal był władcą świata.  według owidiusza istniały cztery wieki rozwoju ludzkości: złoty, srebrny, brązowy, żelazny.  jowisz strącił saturna z tronu i zapanował złoty wiek, ludzie propagowali weganizm, nie zabijali zwierząt, ludność pozostawała z bogami w dobrych re

25. religie etrusków, italików, sabinów, wenetów, rzymian i włochów

Obraz
  25. 0. 2. 1. pochodzenie bóstw rzymskich (cz 2) Waldemar Mierniczek

25. religie etrusków, italików, sabinów, wenetów, rzymian i włochów

Obraz
25. 0. 2. 1. pochodzenie bóstw rzymskich (cz 1)   powiązania zaznaczone „???” uważam za mocno wątpliwe. Waldemar Mierniczek

25. religie etrusków, italików, sabinów, wenetów, rzymian i włochów

25. 0. 2. synkretyzm (cz 2) - maja grecka i maja rzymska podobno połączyły się w jedną boginię tylko dlatego, że miały takie samo imię,  - trzy matrony celtycko-germańsko-rzymskie, których święto matronalia obchodzono 1 iii stanowi pierwowzór dnia kobiet 8 iii (?),  - men , który wywodził się z frygii lub od luwijskiego army , był znany w mezopotamii, grecji, rzymie, czczony na obszarze helleńskim, być może także jako chrześcijański męczennik menas , który był utożsamiany także z sabaziosem , mitrą , zeusem ,  - mitra , popularny zwłaszcza wśród żołnierzy rzymskich,  - greckie mojry utożsamiane z rzymskimi parkami ,  - serapis - synkretyczne bóstwo egipsko-greckie odwołujące się do ozyrysa - apisa - zeusa - dionizosa - asklepiosa , główne centrum czci serapisa zwane serapejonem funkcjonowało w aleksandrii dopóki nie zostało zniszczone i splądrowane przez chrześcijan, serapis był czczony także w rzymie,  - rzymski silvanusa identyfikowany przez mitraistów z duszą byk

25. religie etrusków, italików, sabinów, wenetów, rzymian i włochów

25. 0. 2. synkretyzm (cz 1)   ogólnie istnieje przekonanie, że etruskowie włączali do swojego panteonu bóstwa greckie (???, to słabe jest), a rzymianie włączali do swojego panteonu bóstwa greckie, bliskiego wschodu, celtyckie i germańskie, co jest prawdą, z tym zastrzeżeniem, że włączanie obcych bogów do własnej mitologii na skutek woli urzędników, kapłanów, wojskowych, czy władców, to nie jest synkretyzm.  inne ujęcie: wpływy greckie pojawiły się w rzymie na pocz v w pne. dużą rolę odegrała legenda o sybilli , wieszczce gai , która osiadła w cumae . obok rzymskich bóstw rodzimych ( di indigentes ) zaczęły pojawiać się bóstwa przybysze ( di novensides ), po czym nastąpiło niemal całowite zespolenie bóstw rzymskich i greckich. kapłani z kapitolu studiowali księgi sybillińskie i na polecenie senatu znajdowali w tych księgach środki zaradcze polegające głównie na sprowadzaniu do rzymu nowych bóstw, głównie greckich.  przykłady bóstw synkretycznych, które przeniknęły do mitologii

25. religie etrusków, italików, sabinów, wenetów, rzymian i włochów

Obraz
25. 0. 1. drzewo religii   Oczywiście nie drzewo religii, tylko zestawienie plemion, których mity i legendy są zawarte w tym rozdziale. Waldemar Mierniczek

25. religie etrusków, italików, sabinów, wenetów, rzymian i włochów

25. 0. problemologia   wiedza o mitologii rzymskiej ma się tak do mitologii greckiej jak buddyzm do hinduizmu. kto nie zna mitologii greckiej nie powinien się zabierać do poznawania mitologii rzymskiej. w tej części „notatek o religii” będę powtarzał informację o mitologii greckiej tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne dla toku wykładu.  hasła w wikipedii dotyczące mitologii rzymskiej są słabe, znacznie słabsze niż hasła dotyczące mitologii greckiej.  ogromna ilość bóstw rzymskich świadczy o przynależności tej religii do mitologii indoeuropejskiej, przy czym mitologia rzymska została zawłaszczona przez mitologię grecką, tak jak mitologia germańska została zawłaszczona przez chrześcijaństwo.  wpływy greckie na mitologię rzymską są przesadzone tak samo jak wpływy greckie i germańskie na mitologię słowiańską. owszem, istniały i polegały głównie na świadomym przyjęciu kilku bóstw greckich (także egipskich, frygijskich, mezopotamskich i innych).  opisywanie wpływów greckich na mi

25. religie etrusków, italików, sabinów, wenetów, rzymian i włochów

Obraz
Waldemar Mierniczek

24. religie minojczyków, pelazgów, mykeńczyków, licja, lidia, orfizm, grecja, hellenizm

  24. 13. koniec świata, sąd ostateczny   w trybunale w hadesie zasiadali trzej królowie: minos , ajakos , radamantys , ponieważ niegdyś sprawiedliwie panowali na ziemi, a po śmierci zeus ustanowił ich sędziami podziemia. ważyli dobre uczynki dusz i kierowali do odpowiedniej części podziemia:  1 wyjątkowo zasłużeni żyli błogo na polach elizejskich ,  2 nie wyróżniający się szli do erebu ,  3 ci, którzy narazili się bogu, szli do tartaru , gdzie cierpieli wieczne męki.  inne źródła podają, że asterion , król krety, został po śmierci minosa sędzią w hadesie (bez sensu).  sędziowie w hadesie według innych mitów:  - ajakos,   - men ,  - sandam ( cylicja ),  - triptolemos , jako dobroczyńca ludzkości.  orficy uważali, że wcielenie duszy jest karą za grzechy. dusza zostaje wyzwolona z ciała po przejściu cyklu oczyszczeń, oddając boską cześć dionizosowi . gdy stanie się tak z wszystkimi ludźmi, we wszechświecie zapanuje wieczna radość i harmonia.  platon naucza

24. religie minojczyków, pelazgów, mykeńczyków, licja, lidia, orfizm, grecja, hellenizm

24. 12. tropy po przestudiowaniu rozdziału o mitologii greckiej (cz 2) 381. meduzy zamieszkujące wyspę w hiperborei - amazonki scytyjki lub atlantki. 382. iris - bogini dziewica, maria dziewica.  383. święta woda ze styksu noszona przez iris na olimp - woda święcona.  384. posąg hery z argos, który nie pozwolił się wywieźć z samos - posągi matki boskiej przemieszczające się do miejsc, w których chciały być przechowywane.  385. ubieranie i obnoszenie posągów bogów - mezopotamia, egipt, grecja, mitraizm - ubieranie obrazów i pielgrzymowanie z nimi po kraju.  386. duże misteria eleuzyjskie - dwudniowy post, który kończył się pojawieniem pierwszej gwiazdy - pierwsza gwiazdka pozwala na rozpoczęcie wigilii bożego narodzenia, która jest postna.  387. wolnomularstwo - udawane misterium.  388. oczyszczanie małego demofonta w ogniu przez demeter - sati - chrzest z ognia.  389. pogarszanie się losu ludzi wiek złoty, wiek srebrny itd. - jugi, czyli pogarszające się warunki życia l

24. religie minojczyków, pelazgów, mykeńczyków, licja, lidia, orfizm, grecja, hellenizm

24. 12. tropy po przestudiowaniu rozdziału o mitologii greckiej (cz 1)   17. odwrotna teza do prawdziwej, że to słowianie przejmowali bogów rzymskich, greckich, irańskich itd.  40 bis. arche - zasada wszystkiego - pitagoras - liczby - demokryt - atomy - platon - świat idei - arystoteles - substancja jako byt w sobie - plotyn - jednia ponad dualizmem.  352. eurynome rozgniotła wężowi głowę piętą - dziewica rozgniotła głowę węża.  353. pszczoły z malii - pszczoły karmiące zeusa - pszczoły świętowita i welesa.  354. fanes - wanowie - wendowie - wenetowie itd.  355. reja - rea sylwia.  356. człowiek, który dostał jako duszę iskrę z boskiego ognia - iskra boża w człowieku (buddyzm, gnostycyzm, ezoteryka).  357. skrzydła u ramion bóstw greckich - skrzydlaci aniołowie.  358. magiczna moc mitów i pieśni teogonicznych - wyśpiewywanie świata przez aborygenów.  359. pola flegrejskie - gigantomachia - 40 tys lat temu wybuch 300 tys km2 popiołów i skał - hipoteza, że wybuch ca

24. religie minojczyków, pelazgów, mykeńczyków, licja, lidia, orfizm, grecja, hellenizm

24. 11. 11. bohaterowie artyści   po ukończeniu wielkiego ołtarza zeusa w olimpii fidiasz zapytał zeusa w modlitwie o opinię. zeus trafił piorunem w ziemię tuż przed posągiem, co oznaczało akceptację. gdy kaligula kazał zabrać posąg do rzymu i robotnicy rozpoczynali rozbiórkę rzeźby, zeus zaczął się śmiać, zawalił się sufit i robotnicy uciekli.  zeusksis z heraklei namalował winogrona tak realistyczne, że ptaki zlatywały się aby je zjeść.  parrajos namalował zasłonę, a zeuskis poprosił o odsunięcie jej, by mógł zobaczyć co zakrywa. uznał się za pokonanego ponieważ on oszukał jedynie ptaki.  zueksis z heraklei umarł ze śmiechu podczas malowaniu obrazu przedstawiającego afrodytę , gdyż staruszka, która zamówiła dzieło zażądała, aby była modelką do tego obrazu.   24. 11. 12. bohater filozof   platon urodził się w tym samym dniu roku co apollo , z dziewicy. jego ojcu aristonowi pojawił się we śnie apollo, co powstrzymało go od kontaktów seksualnych z żoną do czas