Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2018

8. buddyzm, bon

8. 8. 2. 6. 3. medytacja (cz 2) sześć kontemplacji :   1 wgląd w spokój zasadniczego umysłu, 2 wgląd w naturę świata elementów ( dharm ), 3 obserwowanie że istnieje wszechprzenikanie się wszystkich rzeczy, 4 obserwowanie, że nie ma nic prócz takości , 5 obserwowanie, że lustro tożsamości utrzymuje wszystkie rzeczy z osobna bez przeszkód, 6 obserwowanie, że związek noumen-fenomen istnieje na wskroś wszechświata, jeżeli coś dotyczy jednego elementu dotyczy także wszystkich elementów.   stopniowe lub natychmiastowe przebudzenie   północna szkoła chan: medytacja odwrócona to rozbicie rzeczywistości na coraz mniejsze skupiska cząstek, aż do najmniejszych rozpuszczających się w rzeczywistości, pustka jest formą, a forma jest pustką. południowa szkoła chan: kontemplacja bezpośrednia to natychmiastowe zrozumienie niesubstancjalności rzeczywistości i dharm , nie ma ani pustki, ani formy, pierwotnie niczego nie ma. szkoła heze próbowała połączyć stopniow

8. buddyzm, bon

8. 8. 2. 6. 3. medytacja (cz 1) definicja i teoria   medytacja to jest to, co buddyści lubią najbardziej, ponieważ prowadzi do oświecenia i nirwany , czyli wyrwania się z koła sansary . medytacja stanowi narzędzie rozwoju współczucia w celu samodoskonalenia i osiągnięcia oświecenia , ćwiczenie się w nieuleganiu rozproszeniom. medytacja jest głównym środkiem do transformacji umysłu przez wgląd w działanie umysłu, daje możliwość rozwoju koncentracji, jasności umysłu i pozytywnych uczuć. medytacja ma na celu uzyskanie wglądu w naturę świata i dostrzeżenie pustości wszelkich zjawisk i braku własnego "ja", dzięki czemu możliwe jest wyzbycie się pragnień i przywiązań. medytacja obejmuje trzy ostatnie punkty ośmiorakiej ścieżki . fayanzong: rzeczywistość (kosmos) jest bezforemną pustością , wszystko tworzy się w umyśle-sercu, wszystkie rzeczy we wszechświecie świadczą o absolucie i prowadzą do niego. szentong: przejrzysty, samoświadomy, pozbawiony koncepcji umys

8. buddyzm, bon

8. 8. 2. 6. 2. karma (cz 2) cechy czynów karmicznych:   1 rezultaty czynów karmicznych są doświadczane tylko przez osobę, kóra je wykonała, 2 działania karmiczne prowadzą do odpowiadających im rezultatów (bez nagrody i kary), 3 nawet niewielka przyczyna może wytworzyć znaczący skutek, 4 prawo karmy nigdy nie zawodzi.   czynniki wpływające na skutki karmy:   1 świadomość uczynku, 2 zamiar popełnienia czynu, 3 wykonanie czynu na czyjeś zamówienie, 4 satysfakcja z rezultatów działania.   cztery poziomy karmy:   1 doświadczenie pomiędzy śmiercią a następnym odrodzeniem, 2 ciało, w którym się rodzimy (zdrowie, inteligencja, moc, uroda), 3 otoczenie w jakim się odradzamy (kraj, kultura, rodzina, warunki materialne), 4 skłonności i upodobania, które wnosimy.   do okresu dojrzewania przeważa karma wniesiona, do starości karma bieżącego życia, później karma przyszłego życia. działania przynoszące zasługę: 1 ofiarowanie, 2 etyka (moraln

8. buddyzm, bon

8. 8. 2. 6. 2. karma (cz 1)   ten rozdział zaczynamy od hinduistycznej doktryny " karma-joga ” skodyfikowanej w bhagawadgicie , która bardzo dobrze przyjmowała się w epoce fermentu religijnego ponieważ godziła bardzo różnorodne drogi duchowe, takie jak asceza i wyrzeczenie ( niwrytti ), ideały życiowego obowiązku ( prawrytti ), drogę do zbawienia poprzez czyn ( karma ), szacunek do duchowej wiedzy ( dźńana ) i uwielbienie bóstwa ( bhakti ). jedną z głównych przyczyn sukcesu wisznuizmu (rodzaj hinduizmu) było pogodzenie w nim różnych dróg do zbawienia. karma przechodzi do następnego życia jak uderzona kula bilardowa, która jest całkiem inna od poprzedniej, ale otrzymała od niej energię, tzw nasiona karmiczne . według czittamatry nośnikiem nasion jest slajawidżniana , według madhjamaki mentalna świadomość. w buddyzmie wykształciło się inne pojęcie karmy niż w hinduizmie. jest to   świadome działanie (ciałem, mową i myślą) wynikające z realizacji określonego celu lub woli j

8. buddyzm, bon

8. 8. 2. 6. 1. dharma (cz 2) sarvastivada: wszystkie dharmy istnieją w każdym czasie (przyszłość, przeszłość, teraźniejszość). dharmy są niepodzielnymi częściami rzeczywistości, każda ma własną naturę. sautrantika: dharmy istnieją tylko w czasie teraźniejszym. mahisasaka: rzeczywiste są jedynie teraźniejsze dharmy, przeszłe i przyszłe dharmy nie istnieją. niutou: wszystkie światowe i pozaświatowe dharmy to pustość, także nirwana i oświecenie nie istnieją. vibhajjavada: dharmy są scharakteryzowane doświadczalnie, a pierwszy krok do wglądu musi być uczyniony przez własne doświadczenie i krytyczne badanie, a nie poprzez wiarę; nirwana jest wyjątkową nieuwarunkowaną dharmą. światy duhkhy (cierpienia) i nirwany nie mogą być inne skoro wchodzą w skład czterech szlachetnych prawd . teoria dharmadhatu : to jest przestrzeń dharmy, która jest niezmienna i nie tworzona, w której wszystkie zjawiska powstają, trwają i rozpuszczają się, wszystkie dharmy we wszechświecie pows

8. buddyzm, bon

8. 8. 2. 6. 1. dharma (cz 1)   pojęcie dharmy w buddyzmie i hinduizmie nie jest takie samo. o ile w hinduizmie nacisk położony jest na prawo, zasady postępowania, które trzeba przestrzegać w trakcie działania, gdyż uczynki jako karma decydują o przyszłych inkarnacjach, to w buddyzmie nacisk położony jest na naukę przekazywaną jako linia dharmy kolejnym mistrzom; to nauki trzeba przestrzegać, aby, głównie poprzez medytację , osiągnąć oświecenie i nirwanę . w parku gazeli w sarnath budda dokonał wprawienia w ruch koła dharmy . symbol koła dharmy jest symbolem buddyzmu. mahajana: budda zakręcił kołem dharmy trzykrotnie udzielają w ten sposób różnych nauk: pierwszy cykl to karma (nauka przyczynowości), drugi to siunjata (pustość, nieistnienie), trzeci to tathagatagarbha (natura buddy). chan: budda przekazał dharmę mahakaśjapie , ten anandzie , a ten następnym patriarchom chan (zen), 28 patriarchą indii został bodhidharma i od niego liczone są kolejne generacje

8. buddyzm, bon

8. 8. 2. 5. bogactwo/ bieda   budda medycyny ( bhajszadźca ) złożył dwanaście ślubowań wchodząc na drogę bodhisattwy: 1 iluminować niezliczone krainy, umożliwiając wszystkim istotom stanie się buddami medycyny, 3 zaspokajać potrzeby wszystkich istot, aby żadnej nie brakowało niczego do życia, 7 przynosić ulgę ubogim i chorym, 11 zaspokajać głód i pragnienie czujących istot , 12 pomagać ubogim, którym brakuje ubrań, cierpiącym z powodu much, komarów, upału lub zimna. żółta tara jest powiązana z bogactwem i dobrobytem. benzaiten opiekuje się bogactwem. nagowie są szczodrzy i hojni, ale często niebezpieczni i złośliwi. shichi-fukujin to siedem bóstw szczęścia, bogactwa, płodności, powodzenia w życiu, długowieczności, uprzejmości, honoru, uczciwości i popularności, pochodzenia japońskiego, indyjskiego i chińskiego. grupa została zestawiona przez mnicha tenkai ze szkoły tendai: 1 benzaiten , 2 wajśrawana , 3 daikoku , 4 ebisu , 5 fukurokuju , 6 śmiejący się budda , 7 juro

8. buddyzm, bon

8. 8. 2. 4. zdrowie/choroby   budda medycyny ( bhajszadźja ) złożył dwanaście ślubowań wchodząc na drogę bodhisattwy, a w tym: 1 iluminować niezliczone krainy, umożliwiając wszystkim istotom stanie się buddami medycyny, 6 leczyć osoby urodzone z deformacjami i niepełnosprawnością, 7 przynosić ulgę ubogim i chorym, 9 pomagać osobom cierpiącym z powodu urojeń i chorób umysłowych. jakszowie chodzą w orszaku bhajszadźji i buddy medycyny . budda śakjamuni ułożył dharani (modlitwę) w celu uzdrowienia ludzi chorych na żółtaczkę. budda maitreja jest znany jako pocieszyciel cierpiących. biała tara jest powiązana z długim życiem i mocą uzdrawiania. czteroramienny mahakala łagodzi choroby. wajśrawana chroni od chorób, a w japonii jest uważany za boga medycyny. jivaka , uczeń atrei , króla lekarzy, osobisty lekarz buddy , miał klejnot, którym prześwietlał pacjentów, co pozwalało znaleźć przyczynę choroby, min odnalazł w ten sposób stonogę w głowie pacjenta, a gdy ją usunął

8. buddyzm, bon

8. 8. 2. 2. 3. fallicyzm   budda ma chowający się członek jak u konia. fukurokuju wyobrażany jest wysokim czołem - symbolem fallicznym.   8. 8. 2. 2. 4. pijaństwo, alkohol, narkotyki   zakaz używania alkoholu i używek, jakkolwiek sake była produkowana w klasztorach buddyjskich w okresie heian (794-1185). szósty rozdział mahavaggi (pierwszej części khandhaki wchodzącej w skład winaja pitaki) mówi o lekach, w tym także o wdychaniu dymu, co jest wykorzystywane przez palących mnichów.   8. 8. 2. 3. inicjacja   praktyki inicjacyjne dotyczą przyjmowania mnichów i mniszek do klasztoru i są omówione w rozdziałach dotyczących mnichów i mniszek oraz życia zakonnego. tu tylko kilka istotnych informacji wskazujących na charakter inicjacyjny działań. ceremonia przejścia śramanery : ogolenie głowy, przybranie szat (therawada - pomarańczowe lub brązowe, azja wschodnia - szare lub czarne, tybet - czerwone), recytacja trzech schronień, przyjęcie dziesięciu reguł pr

8. buddyzm, bon

8. 8. 2. 2. płodność   wśród bóstw płodności mamy min te:   - kami inari - bóstwo płodności, - shichi fukujin - siedem bóstw płodności, powodzenia w życiu, długowieczności, pochodzenia japońskiego, indyjskiego i chińskiego. ta grupa została zestawiona przez mnicha tenkai ze szkoły tendai: 1 benzaiten , 2 wajśrawana , 3 daikoku , 4 ebisu , 5 fukurokuju , 6 śmiejący się budda , 7 jurojin .   8. 8. 2. 2. 1. płodność i rodzina   dakinie to istoty personifikujące żeńską energię seksualną stanowiącą archetyp stworzenia. były nazywane duchami złych matek. benzaiten była związana z rozrodczością. imię syna buddy rahuli nawiązuje do więzi jaką dla mężczyzny stanowi żona, dzieci i wygodne życie w domu. przyjemność i radość jaką mężczyzna czerpie z żony i dzieci nazywa się "miękkimi kajdanami". koshi-moin (demon kobieta) mogła obdarzać błogosławieństwem posiadania dzieci oraz łatwego porodu. ktisigarbha jest strażnikiem kobiet w ciąży i martwych dzie