Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2018

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

Obraz
4. 6. 2. języki   poniżej kilka pojęć na temat języków. Waldemar Mierniczek

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

Obraz
4. 6. 2. języki   poniżej kilka pojęć na temat języków. Waldemar Mierniczek

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

Obraz
4. 6. 2. języki   poniżej kilka pojęć na temat języków. Waldemar Mierniczek

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

Obraz
4. 6. 2. języki   poniżej kilka pojęć na temat języków. Waldemar Mierniczek

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

Obraz
4. 6. 1. drzewo języków   jeżeli chodzi o klasyfikację, to panuje tu bardzo trudna sytuacja, wiele języków klasyfikowanych jest odmienie przez różnych badaczy. wiele języków trudno zaklasyfikować z powodu zbyt małej ilości ocalałych tekstów. poniższe drzewo pokazuje pozycję systematyczną niektórych języków, ich zaklasyfikowanie powstało na skutek pierwszego przeczytanego w wikipedii hasła, inne hasła mogły pokazywać inne zaklasyfikowanie języka. Waldemar Mierniczek

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

Obraz
4. 6. 1. drzewo języków   jeżeli chodzi o klasyfikację, to panuje tu bardzo trudna sytuacja, wiele języków klasyfikowanych jest odmienie przez różnych badaczy. wiele języków trudno zaklasyfikować z powodu zbyt małej ilości ocalałych tekstów. poniższe drzewo pokazuje pozycję systematyczną niektórych języków, ich zaklasyfikowanie powstało na skutek pierwszego przeczytanego w wikipedii hasła, inne hasła mogły pokazywać inne zaklasyfikowanie języka. Waldemar Mierniczek

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

Obraz
4. 6. 1. drzewo języków   jeżeli chodzi o klasyfikację, to panuje tu bardzo trudna sytuacja, wiele języków klasyfikowanych jest odmienie przez różnych badaczy. wiele języków trudno zaklasyfikować z powodu zbyt małej ilości ocalałych tekstów. poniższe drzewo pokazuje pozycję systematyczną niektórych języków, ich zaklasyfikowanie powstało na skutek pierwszego przeczytanego w wikipedii hasła, inne hasła mogły pokazywać inne zaklasyfikowanie języka. Waldemar Mierniczek

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

Obraz
4. 6. języki   4. 6. 1. drzewo języków   jeżeli chodzi o klasyfikację języków, to panuje tu bardzo trudna sytuacja, wiele języków klasyfikowanych jest odmienie przez różnych badaczy. wiele języków trudno zaklasyfikować z powodu zbyt małej ilości ocalałych tekstów. poniższe drzewo pokazuje pozycję systematyczną niektórych języków, ich zaklasyfikowanie powstało na skutek pierwszego przeczytanego w wikipedii hasła, inne hasła mogły pokazywać inne zaklasyfikowanie języka.   nie wiadomo nawet, czy koncepcja prajęzyków, jako pni od których odrywały się poszczególne języki, jest poprawna. raczej nie jest. analogicznie do ewolucji organizmów, którą wyobrażamy sobie w ten sposób, że oto gdzieś tam małpa nagle urodziła człowieka. tak nie było, zmiany ewolucyjne następowały powoli i niepostrzeżenie. podobnie w odniesieniu do języków, prawdpodobnie nie istniał żaden język prasłowiański (pragermański, praindoeuropejski) od którego odrywały się poszczególne jezyki, a przemiana odbywała

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

Obraz
poniżej kilka pojęć użytecznych dla zrozumienia problematyki heraldycznej oraz przykłady kilkunastu herbów ściągniętych oczywiście z Wikipedii. Waldemar Mierniczek

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

Obraz
poniżej kilka pojęć użytecznych dla zrozumienia problematyki heraldycznej oraz przykłady kilkunastu herbów ściągniętych oczywiście z wikipedii. Waldemar Mierniczek

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

Obraz
poniżej kilka pojęć użytecznych dla zrozumienia problematyki heraldycznej oraz przykłady kilkunastu herbów ściągniętych oczywiście z wikipedii. Waldemar Mierniczek

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

Obraz
4. 5. herby   herby polskiej szlachty nie dadzą się z niczym porównać. były one nadawane rodom i przysługiwały także przez adopcję herbową w przeciwieństwie do herbów zachodnich, które były nadawane rodzinom (europa) lub osobom (szkocja). pewne podobieństwa herbowe występują tylko w odniesieniu do szlachty szkockiej, która identyfikowała się przez wspólny herb, zawołanie i fakturę materiału używanego do szycia kiltów.   szereg herbów polskich bierze swój początek z tamg, czyli znaków służących do oznaczania własności, stosowanych przez sarmatów i scytów. te znaki zostały przejęte przez słowian, a od nich przejęli je mongołowie i turcy. tamgi znajdujące się w herbach szlachty ruskiej i tatarskiej mają pochodzenie wtórne.   w szczególności śmieszne jest twierdzenie różnych antyukraińskich propagandzistów, że tryzub został przejęty od mongołów, a ukraińcy to duchowi i cywilizacyjni spadkobiercy żydowskich chazarów. poniżej kilka pojęć użytecznych dla zrozumienia problematy

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

Obraz
4. 4. władcy (cz 4)   warto także wiedzieć cośkolwiek o niektórych władcach, chociaż trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że informacje o nich mają najczęściej charakter apologetyczny.   poniższa tabela oprócz władców zawiera także postaci innych „bohaterów”. Waldemar Mierniczek

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

Obraz
4. 4. władcy (cz 3)   warto także wiedzieć cośkolwiek o niektórych władcach, chociaż trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że informacje o nich mają najczęściej charakter apologetyczny.   poniższa tabela oprócz władców zawiera także postaci innych „bohaterów”. Waldemar Mierniczek

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

Obraz
4. 4. władcy (cz 2)   warto także wiedzieć cośkolwiek o niektórych władcach, chociaż trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że informacje o nich mają najczęściej charakter apologetyczny.   poniższa tabela oprócz władców zawiera także postaci innych „bohaterów”.     Waldemar Mierniczek

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

Obraz
4. 4. władcy (cz 1)   warto także wiedzieć cośkolwiek o niektórych władcach, chociaż trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że informacje o nich mają najczęściej charakter apologetyczny.   poniższa tabela oprócz władców zawiera także postaci innych „bohaterów”.   co ciekawe odwoływanie się do dziejów tych władców uznaje się za nieprofesjonalne i nienaukowe, niepoważne, śmieszne. tymczasem gdy dojdziemy do mitologii celtów okaże się, że tam większość władców wywodzi swoją genealogię od mitycznych władców-bogów od czasów potopu, noego, starożytnych egipcjan i scytów i tego nikt nie obśmiewa, że jest nienaukowe, nieprofesjonalne i niepoważne; wręcz przeciwnie: tworzone są genealogie władców-bogów i naukowe opracowania na ten temat.       Waldemar Mierniczek

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

Obraz
Waldemar Mierniczek

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

Obraz
Waldemar Mierniczek

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

Obraz
Waldemar Mierniczek

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

Obraz
4. 3. kroniki   szereg kronik uznawanych jest za sfałszowane. dotyczy to zwłaszcza tych kronik, które opisują dzieje polski przed 966 albo dają świadectwo wielkości lechitów i polaków. jeżeli znajdą się takie kroniki, które oprócz dziejów lechitów i polaków opisują dzieje innych narodów i państw, to fragmenty dotyczące tych innych państ uznaje się za wiarygodne, a fragmenty dotyczące wielkiej lechii lub polski za niewiarygodne lub bajkowe.   trzeba jeszcze do tego dodać, że kronikarze mieli zleceniodawców, którzy płacili im za przedstawienie swoich przodków, plemion i państw w chwalebnym świetle, a innych wrogich władców, plemion i państw tak jak na to zasługują, czyli jako bezmyślnych morderców, barbarzyńców, okrutników, oszustów, kłamców i moralnych degeneratów.   poniżej zestawienie ciekawszych kronik, roczników i podobnych dzieł, w których znajdują się ciekawe opisy historyczne. zdaję sobie sprawę z tego, że ten fragment wiedzy jest bardziej niż inny przestarzały i „wytr

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

Obraz
4. 2. plemiona w tabelce poniżej krótka charakterystyka niektórych ciekawych plemion, których przynależność nie została jeszcze ostatecznie ustalona. Waldemar Mierniczek

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

Obraz
4. 2. plemiona w tabelce poniżej krótka charakterystyka niektórych ciekawych plemion, których przynależność nie została jeszcze ostatecznie ustalona. Waldemar Mierniczek

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

Obraz
4. 2. plemiona w tabelce poniżej krótka charakterystyka niektórych ciekawych plemion, których przynależność nie została jeszcze ostatecznie ustalona. Waldemar Mierniczek

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

Obraz
4. 2. plemiona   wiedza o niektórych plemionach ma charakter hipotetyczny, a tam, gdzie tak jest, uczeni zawsze dochodzą do wniosku, że jak niewolnicy to słowianie, a jak ludy o jakichkolwiek osiągnięciach cywilizacyjnych, to na pewno germanie lub co najwyżej celtowie.   poniższą mapę sciągnąłem z internetu (źródło wikipedia). pokazuje ona doskonale jak zróżnicowana etnicznie była europa na przełomie er. kolorami sugerującymi przynależność do grup etnicznych nie należy się przejmować, powinno ona podlegać zmianom pod wpływem badań genetycznych, a więc rewizji historycznej. Waldemar Mierniczek

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

Obraz
4. 1. 2. kultury archeologiczne poniżej niektóre interesujące nas kultury archeologiczne. trudno określić, które plemiona związane są z określonymi kulturami, można snuć na ten temat jedynie hipotezy, mniej lub bardziej trafne. Waldemar Mierniczek

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

Obraz
4. 1. 2. kultury archeologiczne poniżej niektóre interesujące nas kultury archeologiczne. trudno określić, które plemiona związane są z określonymi kulturami, można snuć na ten temat jedynie hipotezy, mniej lub bardziej trafne. Waldemar Mierniczek

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

Obraz
4. 1. 2. kultury archeologiczne poniżej niektóre interesujące nas kultury archeologiczne. trudno określić, które plemiona związane są z określonymi kulturami, można snuć na ten temat jedynie hipotezy, mniej lub bardziej trafne.   Waldemar Mierniczek

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

Obraz
4. 1. 2. kultury archeologiczne poniżej niektóre interesujące nas kultury archeologiczne. trudno określić, które plemiona związane są z określonymi kulturami, można snuć na ten temat jedynie hipotezy, mniej lub bardziej trafne. Waldemar Mierniczek

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

Obraz
4. 1. 2. kultury archeologiczne poniżej niektóre interesujące nas kultury archeologiczne. trudno określić, które plemiona związane są z określonymi kulturami, można snuć na ten temat jedynie hipotezy, mniej lub bardziej trafne. Waldemar Mierniczek

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

Obraz
4. 1. 2. kultury archeologiczne poniżej niektóre interesujące nas kultury archeologiczne. trudno określić, które plemiona związane są z określonymi kulturami, można snuć na ten temat jedynie hipotezy, mniej lub bardziej trafne.       Waldemar Mierniczek

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

Obraz
4. 1. 2. kultury archeologiczne poniżej niektóre interesujące nas kultury archeologiczne. trudno określić, które plemiona związane są z określonymi kulturami, można snuć na ten temat jedynie hipotezy, mniej lub bardziej trafne. Waldemar Mierniczek