Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2019

8. buddyzm, bon

8. 9. 6. 3. grzech, pokuta   generalnie rzecz biorąc pojęcie grzechu w buddyzmie nie istnieje. nie ma także kary za grzechy w rozumieniu chrześcijańskim. tym niemniej są „wskazania”, które trzeba przestrzegać, a także „dobre” i „złe czyny”. popełnianie złych czynów prowadzi do złej karmy, która skutkuje gorszym wcieleniem podczas następnych inkarnacji. ujęcie „wewnątrzbuddyjskie”: pojęcie grzechu zaprzecza prawom karmy , działania prowadzą do odpowiadających im rezultatów, brak nagrody lub kary. wskazania buddyjskie to zalecenia dla osób nieoświeconych. przestrzeganie wskazań pozwoli wiernym uniknąć negatywnej karmy. ponieważ wskazania są dobrowolne, nie mogą być nikomu narzucane. wskazania dla upasaka (osób świeckich): 1 nie odbieranie życia, 2 powstrzymywanie się od brania tego, co nie jest dane, 3 powstrzymywanie się od złego zmysłowego prowadzenia się, 4 powstrzymywanie się od fałszywej mowy, 5 powstrzymywanie się od brania substancji odurzających.

8. buddyzm, bon

8. 9. 6. 2. modlitwy/mantry widjaradża posiadają wiedzę i siłę zawartą w mantrach. rolą ekadżati jest ochrona sekretnych mantr, jej mantra jest też sekretna, bogini pojawia się w różnych tantrach. kurukulla powinna być obiektem modlitw dla tych, którzy pragną spełnienia życzeń lub znalezienia partnera życiowego. szkoła thien zaleca praktyki mantr i dharani. hoa hao modlą się 2 razy dziennie przed domowymi ołtarzykami: rano i wieczorem. daimoku , fraza-modlitwa (inwokacja): "namu-myoho-renge-kyo", najwyższe prawo przenikające wszystkie zjawiska we wszechświecie, wyraża istotę życia. poszczególne frazy oznaczają: namu (poświęcenie) - praktykowanie buddyzmu, myoho (prawo mistyczne) - istota wszechświata, renge (kwiat lotosu kwitnący i dający nasiona w tym samym czasie) - symultaniczność przyczyny i skutku, kyo (nauka buddy ) - wszystkie zjawiska. daimoku została ustanowiona w 1253 przez nichirena daishonina dla szkoły nichiren. szkoła jodo-shu uzna

8. buddyzm, bon

8. 9. 6. 1. liturgia, rytuał, ceremonia   specjalne rytuały odprawiane są min na cześć bodhidharmy ( daruma-shu ) i dakini dhupy (rytuał nazywany jest dhupa ), która pojawia się w trzecim dniu po śmierci człowieka. według innego wyjaśnienia dhupa to rytuał polegający na paleniu kadzidła podczas odprawiania pudźi do obrazu bóstwa lub innego obiektu kultu. abhiszeka to rytualne obmywanie wizerunku bóstwa ghi, wodą zmieszaną z mlekiem lub kurkumą i obsypywanie go kwiatami. ceremonia yeongsanjae jest odprawiana w 49 dniu po śmierci człowieka, aby ułatwić zmarłemu przejście w stan nirwany oraz w intencji pokoju lub zwycięstwa w wojnie.   ceremonia jest połączona z egzorcyzmami i celebracją dharmy. odprawia się 12 rytuałów, odmawia modlitwę. w trakcie rytuałów śpiewane są rytualne pieśni ( beompae ) przy akompaniamencie instrumentów smyczkowych ( haegeum ), sześciostrunowej cytry ( geomungo ) i bębnów ( janggu ). śpiewom towarzyszą rytualne tańce, min taniec motyla

8. buddyzm, bon

8. 9. 5. 8. przedmioty magiczne   ćintamani to klejnoty spełniające każde życzenie, cudowna moc buddyzmu, symbol umysłu ( cinta ), cudownej mocy buddyzmu, zazwyczaj przedstawiane w ręce bodhisattwy . w przeszłości należały do wielkiego smoka (lub pochodziły z serca garudy , lub serca makary ). król aśoka miał pięć klejnotów: pierwszy umieścił w stupie koł0 lumbini , drugi obok świętego drzewa bodhi , trzeci w stupie postawionej w miejscu, gdzie budda doznał oświecenia, czwarty w stupie postawionej w miejscu parinirwany buddy, piąty dał jednej ze swoich żon. lokk thep , tajskie lalki, które przynoszą właścicielom zdrowie, szczęście i bogactwo. lalka ożywiona podczas ceremonii w świątyni jest zamieszkana przez ducha dziecka, jest uznawana za żywą lalkę, trzeba z nią rozmawiać, karmić ją, zabierać w podróż. wywodzi się z tajskiej czarnej magii, zgodnie z którą cześć oddawano zakonserwowanym płodom ludzkim, w których zamieszkiwały duchy dziecka. japońska okrągła wańka-wstań

8. buddyzm, bon

Obraz
8. 9. 5. 6. liczby, numerologia (cz 8) od trzydzieści jeden do dziewięćdziesiąt dziewięć od sto do tysiąc   liczba sto osiem jest liczbą niezwykłą, szczęśliwą i magiczną dla całego wschodu. więcej szczegółów w poniższej tabeli. często różni autorzy mylą liczbę sto z liczbą sto osiem. podobnie często mylona jest liczba tysiąc z liczbą tysiąc osiem. więcej niż tysiąc Waldemar Mierniczek

8. buddyzm, bon

Obraz
8. 9. 5. 6. liczby, numerologia (cz 7) od jedenaście do dziewiętnaście od dwadzieścia do trzydzieści   Waldemar Mierniczek

8. buddyzm, bon

Obraz
8. 9. 5. 6. liczby, numerologia (cz 6) dziewięć   liczba dziewięć jest w buddyzmie niedoszacowana. lepiej im do wyliczanki pasowało dziesięć.   czysta kraina - dziewięć poziomów odrodzenia się w czystej krainie - zachodnim raju buddy amitabhy . oświecenie (bon) - dziewięć ścieżek umożliwiających oświecenie: cztery sutry , cztery tantry i dzogczen . pojazdy (buddyzm ningma) - buddyzm dzieli się na dziewięć pojadów: 1 śrawaki , 2 pratjekabuddhy , 3 bodhisattwy , 4 tantr krija , 5 tantr czarja , 6 tantr jogi , 7 tantr mahajogi , 8 tantr anujogi , 9 tantr atijogi . punkty - na piątym soborze buddyjskim w 1966 przyjęto dziewięć punktów w celu usunięcia różnic doktrynalnych; za długie, żeby cytować w tym miejscu.   dziesięć Waldemar Mierniczek

8. buddyzm, bon

Obraz
8. 9. 5. 6. liczby, numerologia (cz 5) sześć siedem osiem Waldemar Mierniczek

8. buddyzm, bon

Obraz
8. 9. 5. 6. liczby, numerologia (cz 4) pięć Waldemar Mierniczek

8. buddyzm, bon

Obraz
8. 9. 5. 6. liczby, numerologia (cz 3) cztery   Waldemar Mierniczek

8. buddyzm, bon

Obraz
8. 9. 5. 6. liczby, numerologia (cz 2) trzy Waldemar Mierniczek

8. buddyzm, bon

8. 9. 5. 6. liczby, numerologia (cz 1)   buddyzm lubował się w zestawianiu list przedmiotów, zdarzeń, czynności, w czym przebił wielokrotnie hinduizm, dlatego przebrnięcie przez ten rozdział będzie rodzajem maratonu. stosowanie takich wyliczających zestawień było przydatne w czasie szkolenia mnichów w doktrynie, która, nie oszukujmy się, jest skomplikowana i wyspekulowany. dwa bhawa - dwa aspekty bhawa (stawania się, kontynuacji ludzkiej egzystencji): 1 karmicznie aktywna część istnienia, będąca przyczyną odrodzenia, 2 karmicznie pasywna część istnienia, czyli narodziny lub proces regeneracyjny. cierpienie - są dwa rodzaje cierpienia: wewnętrzne (fizyczne i umysłowe) i zewnętrzne (np atak z zewnątrz). ksitigarbha - dwa cele praktyki: 1 oczyszczenie i usuwanie przeszkód (zapewnienie jedzenia, ubrania, pieniędzy i dobrego życia), 2 doprowadzenie do postępowania bodhisattwy (podążanie drogą ksitigarbhy). mantry - są dwa rodzaje mantr (gelug): 1 ojcowskie (nacisk

8. buddyzm, bon

8. 9. 5. 3. przesądy   lalki daruma z oczami bez namalowanych źrenic przynoszą szczęście jeżeli zostaną odpowiednio potraktowane. firmy handlowe kupują darumę dla powodzenia w interesach. politycy kupują lalkę przed wyborami. jeżeli wygrają domalowują jej drugie oko. czerwona lalka z groźną miną odpędza ospę i choroby zakaźne.   8. 9. 5. 4. ofiary   aśoka zakazał składania ofiar z ludzi. szenrab , założyciel religii bon, przybył do tybetu i zakazał ofiar ze zwierząt i nakazał zastąpienie ich ofiarami z tsampy (prażonej mąki). budda amoghasiddhi jest związany ze składaniem ofiar i składaniem ofiar z tormy (czy to są dwa różne rodzaje ofiar?). yasodhara , żona buddy , spotkała go w poprzednim wcieleniu jako sumidha . budda inkarnował wtedy jako sumedha . sumedha chciał złożyć kwiatki jako ofiarę dla "oświeconego" (chyba chodzi o buddę dipankarę ), ale wszystkie kwiatki wykupił król na swoją ofiarę, wtedy zobaczył, że sumidha ma osiem kwiatków i chci

8. buddyzm, bon

8. 9. 5. magia, czary   dakiniami mogą być istoty żeńskie, kobiety lub demony wprowadzające ludzi w sekrety magii. devadatta , korzystając ze swych sił siddhi , przybrał postać dziecka niosącego girlandę z węży i nagle pojawił się na podołku księcia ajatasatsu. w ten sposób nim zawładnął i skłonił do obalenia króla bimbisary. jivaka , uczeń atrei, króla lekarzy, osobisty lekarz buddy , miał magiczny klejnot, który prześwietlał pacjentów, co pozwalało znaleźć przyczynę choroby, min odnalazł w ten sposób stonogę w głowie pacjenta, a gdy usunął ją, pacjent ozdrowiał.   kiedy piękna khema stanęła przed buddą , on dzięki mocom psychicznym stworzył przepiękną kobietę, która stała przy nim i wachlowała go, a potem zmieniał wyobrażenie kobiety na coraz starszą, aż w końcu upadła nieżywa. khema zrozumiała, że tak samo ona umrze, od razu została arahantem i po uzyskaniu zgody małżonka (króla, który miał także inne żony) wstąpiła do klasztoru. u uczniów buddy , zaawansowany

8. buddyzm, bon

Obraz
8. 9. 4. 5. święte księgi   święte księgi wymienione w poniższej tabelce najlepiej zaczą przeglądać od haseł „święte księgi” i „ tipitaka (kanon palijski)” nie zapominając, że część świętych ksiąg buddyzmu zaginęła po ich objawieniu przez buddę śakjamuniego, oraz o tym, że w zależności od szkoły przekazu kanon świętych ksiąg może się różnić (znacznie bądź nieznacznie). Waldemar Mierniczek

8. buddyzm, bon

Obraz
8. 9. 4. 4. geograficzne centra kultu (cz 4)   jest ich mniej niż w hinduizmie, ale są trudniejsze do opisu, gdyż dotyczą głównie klasztorów, które są kompleksami religijnymi. Waldemar Mierniczek

8. buddyzm, bon

Obraz
8. 9. 4. 4. geograficzne centra kultu (cz 3)   jest ich mniej niż w hinduizmie, ale są trudniejsze do opisu, gdyż dotyczą głównie klasztorów, które są kompleksami religijnymi. Waldemar Mierniczek

8. buddyzm, bon

Obraz
8. 9. 4. 4. geograficzne centra kultu (cz 2) Waldemar Mierniczek

8. buddyzm, bon

Obraz
8. 9. 4. 4. geograficzne centra kultu (cz 1)   jest ich mniej niż w hinduizmie, ale są trudniejsze do opisu, gdyż dotyczą głównie klasztorów, które są kompleksami religijnymi. Waldemar Mierniczek

8. buddyzm, bon

Obraz
8. 9. 4. 3. przedmioty kultu Waldemar Mierniczek