Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2018

7. hinduizm (wedyzm, braminizm, hinduizm), adźiwikowie, joga, mitologia indii, religie cyganów

7. 9. 3. 7. teologowie   w hinduizmie możemy dostrzec autorytety pełniące rolę podobną do tej, jaką w chrześcijaństwie pełnią teologowie. dotyczy to zwłaszcza gaudija wisznuizmu , chociaż hindusi nie używają raczej pojęcia „teolog” do wisznuizmu. wymienię tu następujących mędrców: dźiwa goswamin , gopala bhatta goswamin , raghunatha bhatta goswamin , raghunatha dasa goswamin , rupa goswamin, sanatana goswamin ,   7. 9. 3. 8. nauczyciele, guru, przewodnicy duchowi, przywódcy religijni   określenie guru nie kojarzy się na zachodzie najlepiej. najczęściej łączone jest z sektami w rozumieniu chrześcijańskim, a w mowie potocznej oznacza autorytet, któremu wyznawca oddał się bezkrytycznie (np guru finansów) ponieważ nie jest w stanie zrozumieć skomplikowanej wiedzy, którą guru posiada. w hinduizmie, a zwłaszcza w tantrze i jodze, guru to przewodnik duchowy, nauczyciel (czasami czczony jako wcielenie bóstwa), "ten który prowadzi z ciemności do światła”. wobec guru

7. hinduizm (wedyzm, braminizm, hinduizm), adźiwikowie, joga, mitologia indii, religie cyganów

7. 9. 3. 5. założyciele religii, reformatorzy religii   w dotychczasowych rozdziałach poświęconych mitologii słowiańskiej, celtyckiej i germańskiej nie mogło być mowy o założycielach i reformatorach religii. religia wyłoniła się w sposób naturalny (podkreślam to słowo: naturalny) z pradziejów.   w przypadku hinduizmu, gdzie mamy do czynienia z różnorodnością źródeł, nutrów, szkół (sampradaja) takie pojęcia są naturalne. założycieli klasycznych szkół filozoficznych ( darśana ) określa się wieloznacznym pojęciem ryszi . adi (pierwszy) to tytuł nadawany założycielom sampradaji . tu jedynie kilkunastu myślicieli religijnych, których możemy określić tymi nazwami: - adi śankara , awatara śiwy , założyciel smartyzmu , adwajtawedanty i zakonu daśanamisampradaja , - adwajta aćarja , - basawa – twórca tradycji lingajatów , - bhaktiwedanta swami prabhupada , - ćajtania mahaprabhu , wcielenie kryszny i radhy , był założycielem gaudija wisznuizmu , - dattatreja

7. hinduizm (wedyzm, braminizm, hinduizm), adźiwikowie, joga, mitologia indii, religie cyganów

7. 9. 3. 2. szamani   elementy szamanizmu są widoczne w hinduizmie tak jak w każdej innej religii. w cywilizacji indusu szamanizm na pewno odgrywał istotną rolę. ludność miejscowa (np adiwasi ) wprowadziła do hinduizmu elementy szamanizmu. nepalscy szamani, dźhankri , to uzdrowiciele usuwający psychiczne powody choroby. chronią przed czarami, bywają weterynarzami, czasami kapłanami, celebrują rytuały np ślubu. dźhankri musi zostać wybrany do roli szamana przez ban dźhankri (leśnego szamana) po okresie szkolenia i inicjacji. inny sposób, aby zostać nepalskim szamanem, to prorocze sny lub tradycje rodzinne (powołanie przez przodka-szamana). na pewno elementy szamanizmu zawiera kult karttikeji , wywodzący się z kultu murugana : tańce, trans. znana jest także hipoteza o szamańskich korzeniach jogi .   7. 9. 3. 3. czarownicy, znachorzy, zaklinacze   w społeczeństwie hinduskim funkcjonują czarownicy i znachorzy plemienni. zaklinacze oferują lekarstwa na zespół

7. hinduizm (wedyzm, braminizm, hinduizm), adźiwikowie, joga, mitologia indii, religie cyganów

7. 9. 3. osoby   hinduizm wytworzył mnóstwo ról społecznych wywodzących się z religii, które do tej pory (mitologia słowiańska, celtycka i germańska) mogliśmy spotkać tylko w formie szczątkowej jako „pionierów” lub „prekursorów” gatunku. takie rodzaje ról społecznych jak asceta , pustelnik , osoba poddająca się medytacji religijnej, nauczyciel i przewodnik duchowy , przywódca religijny , reformator religii , założyciel religi i, święty , wykształciły się w formie ostateczniej, a następnie były tylko przejmowane przez judaizm, religie chrześcijańskie, religie dharmiczne i okultystyczne. takie kategorie jak cudotwórca , ezoteryk , członek sekty , męczennik , mędrzec , misjonarz , mnich , mistyk , teolog , patron , występują w początkowej formie rozwoju i rozwiną się w judaizmie, chrześcijaństwie albo w religiach okultystycznych. a takie formy występują tylko w religiach dharmicznych, a w judaizmie i chrześcijaństwie nie pojawią się: guru , jogin , ryszi .   7. 9. 3

7. hinduizm (wedyzm, braminizm, hinduizm), adźiwikowie, joga, mitologia indii, religie cyganów

7. 9. kult, magia   7. 9. 1. kulty   prawdopodobnie, w obliczu tak wielkiej ilości bogów, moglibyśmy wymienić kilkaset lub nawet kilka tysięcy kultów występujących na terenie indii i mniej lub bardziej związanych z hinduizmem. tu jedynie kilkanaście najpopularniejszych i najdziwniejszych kultów: - bogini matki (zwłaszcza w hinduizmie ludowym), - czasu , - kult dzieci zmarłych w okresie niemowlęctwa, - kult dzieci i nastolatków deifikowanych po ich przedwczesnej śmierci, - dziewic , - fallicyzm , - gór , - kult jakszów i nagów (w okresie guptów),   - santanagopala - kult kryszny jako dziecka ssącego palec u nogi, popularny szczególnie wśród matek proszących o opiekę nad swoimi dziećmi i bezdzietnych par proszących o potomstwo, - kult balakryszny - kryszny pod postacią dziecka, - lingama (jako figury przedstawiającej boga), - orgiastyczny kult murugana (boga przyswojonego przez hinduizm i znanego jako karttikeja ), bóstwa wojny

7. hinduizm (wedyzm, braminizm, hinduizm), adźiwikowie, joga, mitologia indii, religie cyganów

7. 8. 2. 7. 7. etyka   religia hinduistyczna wytworzyła coś, co możemy nazwać etyką świecką w życiu społecznym, która łączy się z nakazami i tabu natury religijnej, z dharmą , ale właściwie żyje własnym życiem, niezależnie od praktykowanej religii. w mahabharacie mamy do czynienia, min, z zasadami etycznymi. jednym ze składników jogi jest konieczność przestrzegania zasad etycznych. fundamentalnym założeniem tej świeckiej etyki jest zasada, że wszyscy są sobie równi, gdyż są częścią boga, każdą istotę zamieszkuje bóg. zasada ta ma „wyjątek” w postaci przeciwstawnej zasady systemu kastowego różnicującego prawa ludzi w zależności od pochodzenia społecznego. 10-15% populacji stanowią niedotykalni, którym nie przysługują żadne prawa. inny wyjątek to pozbawienie prawa do życia wdów z wyjątkiem najmłodszej żony zmarłego mężczyzny. w skład świeckich zasad etycznych weszły następujące zasady religijne: - boga można czcić pod dowolną formą i imieniem, należy spełniać swój

7. hinduizm (wedyzm, braminizm, hinduizm), adźiwikowie, joga, mitologia indii, religie cyganów

Obraz
7. 8. 2. 7. 6. podział społeczny   mitra , który należy do aditjów , sprawuje wraz z waruną pieczę nad rytą (porządkiem społecznym), umowami i przyjaźnią zaprowadza zgodę pomiędzy ludźmi. jest łagodny, stanowi opiekuńczy aspekt władzy królewskiej, przywraca ład. arjaman , jeden z aditjów, jest miłosierny, rycerski, gościnny, zajmuje się nadzorowaniem tradycji. arjaman to szlachetny arja pokazujący wyższość ariów nad rdzenną ludnością.   7. 8. 2. 7. 6. 1. warny   hinduiści, zgodnie z upaniszadami , przyjmują, że istnieją cztery warny: - bramini (kapłani, filozofowie, uczeni), wywodzą się z ust puruszy, ich kolorem jest biały; więcej o braminach w rozdziale poświęconym praktykom religijnym, - kszatrijowie (wojownicy, rządcy, monarchowie, dowódcy wojskowi, politycy, urzędnicy), wywodzą się z ramion puruszy, ich kolor to czerwony, - wajśjowie (kupcy, rzemieślnicy, rolnicy, hodowcy, rzemieślnicy), wywodzą się z ud puruszy, ich kolorem jest żółty, - śudrowi

7. hinduizm (wedyzm, braminizm, hinduizm), adźiwikowie, joga, mitologia indii, religie cyganów

Obraz
7. 8. 2. 7. 5. 1. 1. pismo dewanagari   spróbowałem porównać święte pismo dewanagari z innymi pismami, ale takie porównanie ma niewiele sensu. po pierwsze: dewanagari jest pismem spółgłoskowo-sylabowym, po drugie: pisma, które dotychczas porównywałem ewoluują w stronę jak najprostszych liter, gdy tymczasem dewanagari jest niezwykle skomplikowane, a brakiem prostoty można z nim porównać jedynie głagolicę – to „kosmiczne” bezsensownie skomplikowane bukwy, po trzecie: wprawdzie dewanagari pisze się z lewej strony ku prawej, ale poszczególne litery „zwrócone są” z prawa na lewo, skąd wniosek, że być może kiedyś pisano z prawa na lewo, po czwarte: „budowa” każdej litery opiera się na górnej „belce”, tak jakby było to pismo węzełkowe, ale nie jest, gdyż nie da się ze sznurka uczynić liter zwisających wbrew prawu przyciągania, byłoby to możliwe, gdyby litery uczyniono z drutu, ale kiedy pismo powstało nie było drutu. wyobrażenie o tym piśmie daje próba napisania mojego imienia i naz