Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2019

12. gnostycyzm, manicheizm, mitraizm

12. 8. 2. 2. płodność   12. 8. 2. 2. 1. płodność i rodzina   szatan (lub zły bóg ) stworzył seksualność. małżeństwo prowadzące do narodzenia dziecka, jako fragment świata materialnego, jest złe (gnostycyzm). prokreacja jest zła ponieważ powoduje uwięzienie duszy (eona) w materii (manicheizm). mani twierdził, że ludzie są dziełem szatana , gdyż to on namówił pierwszych rodziców do płodzenia dzieci. pryscylianie głosili, że płodzenie dzieci jest zbrodnią. rodzenie dzieci jest zakazane, należy unikać małżeństwa (marcjoniści). małżeństwo jest wymysłem szatana . należy powstrzymywać się od zawierania związków małżeńskich i od prokreacji (enkratyści). bogomili odradzali zawieranie małżeństw. apostolicy z iii-iv w potępiali małżeństwo, apostolicy z xii-xiii w odrzucali małżeństwo. katarzy uważali, że małżeństwo nie jest sakramentem , powinno opierać się na bezwzględnej miłości i wierności (katarzy). karpokrates promował wspólne posiadanie kobiet.  

12. gnostycyzm, manicheizm, mitraizm

12. 8. narodziny, życie, śmierć   12. 8. 1. narodziny   prokreacja jest zła ponieważ powoduje uwięzienie duszy ( eona ) w materii (manicheizm). narodzenie najświętszej maryi panny ( apokryf ): rodzice ( joachim i anna ) bardzo starali się i modlili o dziecko. gdy prośba została spełniona, oddali marię w wieku trzech lat na wychowanie do świątyni, gdzie wychowywała się wśród pobożnych niewiast. apokryf opisuje jej dzieciństwo i życie u boku rodziców w starszym wieku (gnostycyzm). marcjoniści uważali, że jezus nie urodził się z marii , a jedynie przeszedł przez nią, lub też że pojawił się dopiero w synagodze w kafarnaum. paulicjanie nie czcili marii . chrystus przeszedł przez nią jak przez kanał. maria nie była dziewicą, współżyła z józefem i miała z nim dzieci. bogomili głosili, że bóg zesłał na ziemię logosa ( jezusa ), który wniknął w ciało dziewicy przez ucho, przybrał w niej cielesną formę i wrócił tą samą drogą. dziewica niczego nie spostrzegła, ale

12. gnostycyzm, manicheizm, mitraizm

Obraz
12. 7. 1. 3. kopytne   ofici czcili siedem demonów , wśród których był onoel ( osioł ) (orygenes). głowa osła była symbolem ofitów. poniżej graffiti aleksamenosa z pałacu cezarów na palatynie (źródło wikipedia). jest to albo kpina z aleksamenosa czczącego jezusa , gdyż chrześcijanie byli przedstawiani jako czciciele osła , albo ilustracja narysowana przez gnostyków (setian?), których symbolem była ośla głowa (ofici?). sprawę komplikuje fakt, że po prawej stronie głowy jest wyryta litera y , która była symbolem pitagorejczyków.   (staram się, aby ilustracji było jak najmniej, gdyż są to jedynie "notatki dotyczące religii" tolerujące  ilustracje symbole, jednakże to graffiti jest tak niesamowite, że nie mogłem się oprzeć)   12. 7. 1. 3. 2. byk   mitra ścigał byka , pojmał go, zaniósł na plecach do jaskini, gdzie złożył w ofierze w intencji odnowienia świata. ziemia i wszelkie życie zroszone krwią i nasieniem byka, przechodzi proces regeneracji. (mitra

12. gnostycyzm, manicheizm, mitraizm

12. 7. 1. zwierzęta   zakaz zabijania zwierząt i spożywania mięsa (manicheizm). odrzucenie spożywania mięsa (bogomili). katarzy praktykowali wegetarianizm, ale jedli ryby , ponieważ zwierzęta rozmnażają się drogą płciową, więc są nieczyste, a ryby, według nich, są jednopłciowe i nie dochodzi między nimi do "grzesznych aktów". dusza może wcielić się tylko w zwierzęta ciepłokrwiste.   12. 7. 1. 1. wąż/smok   w scenie tauroktonii (zbijania świętego byka) uczestniczy wąż jako alegoria ziemi-rodzicielki nasiąkającej życiodajnym płynem (mitraizm). aion jest opleciony wężami (mitraizm, gnostycyzm). abraxas ma zamiast nóg węże oplatające gałąź tworzącą podwójny krzyż . węże to odpowiedniki ducha ( nous ) i słowa ( logos ) (gnostycyzm). uroboros , symbol gnostycyzmu, wąż z ogonem w pysku, bez przerwy pożera samego siebie, symbolizując odradzające się życie, jedność duchową i fizyczną wszechrzeczy, która nigdy nie zaniknie i będzie trwać w nieskończ

12. gnostycyzm, manicheizm, mitraizm

12. 7. przyroda/natura   prawa natury zniewalają człowieka (gnostycyzm).   12. 7. 0. materia     demiurg (zły bóg) jest twórcą rzeczy materialnych. są dwa przeciwstawne pierwiastki: światło (dobro) i ciemność (zło). materia jest przejawem zła, zło jest wszędzie i jest wieczne, prokreacja jest zła, ponieważ powoduje, że duch przybiera postać materialną (manicheizm). szatan stara się związać ludzi z materią tworząc przez demonów fałszywe religie (mani). w gnostycyzmie symbolem władcy świata materialnego , demiurga lub któregoś z archontów jest materia. gnostycyzm monistyczny rozumie świat jako byt materialny , padół zła i cierpienia, najniższą emanację boga (bytu doskonałego). świat materialny został stworzony przez archonów ( aniołów ) (karpokrates). jaldabaoth jest twórcą materialnego świata (ofici). materia to wytwór szatana (albigensi). materia to dzieło szatana (katarzy). bardesanici głosili, że materia jest wieczna, jest zasadą wszystki

12. gnostycyzm, manicheizm, mitraizm

12. 6. anioły, demony, herosi, półbogowie   12. 6. 1. anioły i demony   12. 6. 1. 1. anioły   aion to bóg ze skrzydłami (???) (gnostycyzm, mitraizm). aniołowie pochodzą od istoty boskiej o ich przeznaczeniem jest zwalczanie zła i ciemności (pryscylianie). z pięciu emanacji najwyższego boga abraxasa (umysł, słowo, opatrzność, moc, mądrość) pochodzą władze i aniołowie , a z nich nieskończone ilości aniołów i emanacji. za przyczyną aniołów ustanowionych w 365 niebiosach powstał świat ku czci abraxasa (bazylides). szymon mag: sofia zrodziła aniołów , archaniołów i władców , którzy bez znajomości boga stworzyli świat. dla ratowania boskiej małżonki zstąpił z nieba najwyższy bóg , przy okazji przynosząc klęskę złym aniołom. niektórzy archaniołowie : michał , gabriel , rafał ( rafael ), uriel ( fanuel ), bachariel , sealtiel , jehudiel (gnostycyzm chrześcijański). jaldabaoth i sześć mocy stworzyli człowieka, a potem ewę . moce podziwiając jej pię

12. gnostycyzm, manicheizm, mitraizm

12. 5. 3. dusza   rytuał przejścia był metaforą podróży duszy przez sfery planetarne do światła, gwiazd stałych (mitraizm). w człowieku jest uwięziona cząstka światła , czyli dusza (mani). człowiek ma dwie dusze : związaną z dobrem i związaną ze złem. w człowieku przez całe życie toczy się wojna pomiędzy dobrem i złem. dzieje świata to uwalnianie duszy z ciemności ku światłości (manicheizm). dusza jest pierwiastkiem dobrym, świetlistym , ciało jest pierwiastkiem złym, ciemnym (gnostycyzm). dusza stworzona jest z demonicznej ciemności (walentynianie). dusza jest dobra (bogomili). dusze pochodzą od istoty boskiej i są przeznaczone do zwalczania zła i ciemności. w celu uwolnienia duszy przybył na ziemię odkupiciel, z pozoru obdarzony ciałem podobnym do ciała ludzkiego. jego cierpienia i śmierć były pozorne, symboliczne, ale wyjednały możliwość wewnętrznego odrodzenia człowieka. odrodzenie będzie możliwe, gdy rodzaj ludzki wymrze (pryscylianie). od jaldabaotha

12. gnostycyzm, manicheizm, mitraizm

12. 4. świat podziemny i życie pośmiertne, wędrówka dusz   12. 4. 1. światy podziemne i pośmiertne, piekło   jezus stworzył pozory własnej śmierci, zstąpił do piekieł i okiełznał satanaela , odebrał mu boski przedrostek " el " (pozostał satan = szatan ) i następnie powrócił do boga (bogomili).   władcą otchłani jest saklas ( jahwe ) pomniejszy demiurg .   czyściec nie istnieje (katarzy, apostolicy).   12. 4. 2. raje i krainy rajopodobne   za sprawą aniołów ustanowionych w 365 niebiosach powstał świat ku czci abraxasa (bazylides). jest siedem niebios (ofici). istnieje siedem niebios rządzonych przez demiurga ( sabaotha ) otoczonego archontami . w ósmym niebie rezyduje matka światła . aby uniknąć unicestwienia należy posiąść tajemną wiedzę, która umożliwi duszy uniknięcie archontów i sprawi że dostanie się ona do raju , gdzie będzie żyła u boku matki i ojca wszystkiego. apokalipsa pawła (gnostycka) opisuje podróż św pawła po zaświa

12. gnostycyzm, manicheizm, mitraizm

12. 3. 5. ogień   krzyż słoneczny, taki sam jak w mitologii słowiańskiej i celtyckiej, jest symbolem słońca, ognia , mitraizmu i gnostycyzmu.   12. 3. 6. powietrze   abraxas ma kogucią głowę. kogut zapowiadając brzask i zachód słońca czuwa nad obiegiem czasu, symbolizuje opatrzność ( phronesis ) (gnostycyzm).     12. 3. 7. ziemia   mitrea  urządzano w jaskini lub piwnicy. tauroktonia to scena zabijania byka przez mitrę , który ścigał go, pojmał, zaniósł na plecach do jaskini, gdzie złożył w ofierze w intencji odnowienia świata. w scenie uczestniczy wąż jako alegoria ziemi- rodzicielki nasiąkającej życiodajnym płynem. ziemia i wszelkie życie zroszone krwią i nasieniem byka, przechodzi proces regeneracji (mitraizm). hymn o perle (wersja syryjska) opowiada jak pneuma walczy ze smokiem mieszkającym w grocie morskiej (gnostycyzm). ewa znalazła jezusa w jaskini w betlejem (bogomili). fosarianie (odłam albigensów) odbywali zebrania w fosach i j

12. gnostycyzm, manicheizm, mitraizm

Obraz
12. 3. kosmos i żywioły   podczas rytuału przejścia , inicjowany podróżował przez świat żywiołów do centrum kosmosu (mitraizm).   12. 3. 1. niebo   niebiosa powstały z sofii . niebiańskie światło będące w niej skierowało się ku pleromie , dlatego zrzuciła ciało, które stało się synem (ofici).   12. 3. 2. słońce, światło   mitra jest bogiem słońca. jego symbolem krzyż (mitraizm). podczas rytuału przejścia inicjowany był płodzony na nowo przez heliosa (boga solarnego), a sam rytuał był metaforą podróży duszy przez sfery planetarne do światła . szósty stopień wtajemniczenia nazywa się heliodromus (słoneczny biegacz) i odpowiada mu słońce (mitraizm). aion był bogiem słońca z głową lwa. słońce przechodzi w lecie przez znak zodiaku. bóstwo jednoczy ciemność i światło (gnostycyzm, mitraizm). w gnostycyzmie dualizm ciemności i światła jest jedną z podstawowych osi tworzenia wydarzeń. światłość jest dobrem i dobrym pierwiastkiem. bóg jest doskonałty

12. gnostycyzm, manicheizm, mitraizm

12. 2. 0. 2. wcielenia/emanacje/eony/hipostazy   dobry bóg ma pięć eonów (emanacji): rozum, intelekt, post, poznanie, myśli (manicheizm).   pomiędzy bogiem a światem istnieje następująca hierarchia eonów: bóg (pełnia ukryta), eon jednorodzony , eon logos , eon chrystus , eon demiurg (stwórca świata), świat, jezus człowiek (ceryntianie). bóg jest bytem doskonałym, świat jest jego najniższą emanacją (gnostycyzm monistyczny). duchy światła : noe, abraham, jezus (zdaniem maniego) oraz budda, zaratusztra (dodali manichejczycy) starają się pouczać ludzi o sposobie wyrwania się spod panowania ciemności . upadek ducha i powstanie jego antytezy to rezultat upadku eonu   zeńskiego ( sofii ) w wyniku nieznajomości ojca ponieważ nieznajomość ojca stworzyła bojaźń, która jest gęsta jak mgła (gnostycyzm). bogomili uważali, że syn boży i duch święty były emanacjami boga . katarzy głosili, że między bogiem stwórcą , a stworzeniem, istnieją liczne emanacje i hipos