Posty

25. religie etrusków, italików, sabinów, wenetów, rzymian i włochów

25. 8. 2. 7. 1. wojna, bóstwa militarne, pokój (cz 5) inne wojny   genucjusz cipus , wódz armii rzymskiej, wracając ze zwycięskiej bitwy, zobaczył podczas przeglądania się w źródle, że wyrosły mu na głowie rogi. złożył ofiarę bogom i zapytał haruspika o znaczenie zdarzenia, które mu się przydarzyło. wróżbita, po przebadaniu wnętrzności zwierzęcia ofiarnego, zapowiedział, że jeżeli cipus przekroczy granice rzymu zostanie urzędnikiem królewskim. cipus zwołał lud na pole marsowe i zażądał by skazano go na wygnanie. senat w zamian ofiarował mu tyle ziemi ile będzie mógł zaorać w ciągu jednego dnia ( owidiusz ).   legenda   gnejusz marcjusz koriolan zażądał zniesienia praw politycznych plebejuszy. wezwany przed sąd ludowy nie stawił się i został skazany zaocznie na wygnanie, udał się do plemienia wolsków i na czele ich armii zajął lacjum i przystąpił do oblężenia rzymu. dwukrotne poselstwo senatu nie przekonało go, więc wysłano do niego sędziwą matkę weturię i żonę wolumnię

25. religie etrusków, italików, sabinów, wenetów, rzymian i włochów

25. 8. 2. 7. 1. wojna, bóstwa militarne, pokój (cz 4) wojny remusa i romulusa   kiedy remus wyśmiewał się z miasta założonego przez romulusa (rzymu), romulus zabił go mieczem, mówiąc, że to samo spotka każdego, kto targnie się na jego miasto.  tytus tacjusz , król sabińskiego cures , stał na czele wojsk sabińskich po porwaniu sabinek . gdy na prośbę kobiet zawarto pokój, władzę sprawowali romulus i tytus tacjusz, który sprowadził do rzymu sabinów, których zwano kwirytami. tytus tachusz zginął podczas zamieszek wywołanych przez posłów laurentum.  akron , król sabińskego miasta caenina , po porwaniu sabinek jako pierwszy wyruszył ze swoją armią przeciw rzymianom. przyjął wyzwanie romulusa , stoczył pojedynek na oczach obu armii i poniósł śmierć. romulus zabrał zbroję akrona i złożył ją w świątyni jowisza na kapitolu , stąd zwyczaj spolia opima darowywania zdobytej zbroi jowiszowi.  hostiusz hostyliusz brał udział z starciu z sabinami , gdy zaatakowali rzym po porwaniu sab

25. religie etrusków, italików, sabinów, wenetów, rzymian i włochów

25. 8. 2. 7. 1. wojna, bóstwa militarne, pokój (cz 3) wojna trojańska, wojny eneasza, ewandra i tarchona   echeklos , syn agenora , został zabity przez achillesa .  antenor , doradca priama , zwolennik oddania heleny menelaosowi , został oszczędzony przez zwycięzców po upadku troi, udał się do italii.  eneasz , syn anchizesa i wenus , po upadku troi uciekł z niej zabierając żonę kreuzę i syna askaniusza (ojca wyniósł na plecach), zatrzymali się w świątyni ceres w świętym gaju, gdzie eneasz zauważył brak żony.  kreuza , córka priama i hekabe , żona eneasza , matka askaniusza , po upadku troi uciekła z miasta, ale w pewnej chwili zginęła z oczu innych uciekających. eneasz wrócił po nią do złupionego miasta, gdzie ukazała mu się zjawa kreuzy, która zginęła w troi.  eneasz wraz z innymi zbiegami uciekł do frygii, gdzie u stóp góry ida zbudowali okręty.  inna wersja: eneasz uciekł z troi do tracji, gdyż uważał traków za przyjaciół. polidor opowiedział mu, w jak podstę

25. religie etrusków, italików, sabinów, wenetów, rzymian i włochów

25. 8. 2. 7. 1. wojna, bóstwa militarne, pokój (cz 2) wojna   prawo pomerium rozgraniczało władzę wojskową, do miasta nie można było wchodzić z bronią z wyjątkiem triumfów.  1 marzec stanowił początek sezonu operacji wojskowych. saliowie , opiekunowie tarcz boga marsa, przez cały miesiąc tańcem i śpiewem czcili boga wojny, czyszczono broń, odbywały się wyścigi rydwanów.  w idy marcowe (15 marca), święto poświęcone marsowi , odbywał się przegląd wojsk.  23 marca podczas tubilustrium , święt ku czci marsa , czyszczono trąby wojenne, co miało przynieść zwycięstwo w bitwach.  tarcza ancile spadła z nieba podczas zarazy, która wybuchła za czasów numy pompiliusza . rzymianie wierzyli, że od dalszego istnienia ancile zależy trwanie imperium rzymskiego. aby uniemożliwić kradzież tarczy numa pompiliusz za radą wieszczki egerii kazał wykonać 11 kopii tarczy, które przechowywano w świątyni marsa pod opieką saliów , którzy co roku nieśli je w procesji ku czci marsa i wykonywali k

25. religie etrusków, italików, sabinów, wenetów, rzymian i włochów

25. 8. 2. 7. 1. wojna, bóstwa militarne, pokój (cz 1)   bóstwa wojny   mars - bóg wojny w ogóle, patron działań wojennych i zwycięstw. bóg działań (zwłaszcza w postaci wojny) przedsiębranych przez młodych mężczyzn. atrybutami marsa były włócznia, tarcza i zbroja, ostrokrzew kolczasty jest jego rośliną ( italikowie , rzym). poświęcono mu dąb , dzięcioła i wilka ( pliniusz starszy ). jego fetyszem była włócznia ( italikowie ). dowódca rzymski wyruszający w bój wołał "marsie, czuwaj". mars kroczył na czele wojsk w trakcie bitwy. poświęcono mu " pole marsowe ".  menrva to bogini wojny, przedstawiana z wizerunkiem gorgony na egidzie , włócznią i tarczą. została zrodzona z głowy tinii . w 241 pne jej kult został oficjalnie przeniesiony do rzymu jako minerwy ( etruskowie , faliskowie , rzym).  minerwę przedstawiano w zbroi i hełmie.  bellona, żona lub siostra marsa , była boginią wojny. w jej świątyni na polu marsowym przyjmowano poselstwa z niezapr

25. religie etrusków, italików, sabinów, wenetów, rzymian i włochów

25. 8. 2. 6. 2. dao, absolut   oczywiście w rzymie nie było ani religii dharmicznych, karmicznych, ani daoistycznych. Tu jedynie definicja absolutu zapodana przez damaskiosa niezmiernie podobna do definicji dao . absolut to jedność, ani zasada, ani przyczyna, ani pierwszy, ani wcześniejszy od wszystkiego, ani ponad wszystkim, ani wszystko, nie można go pojąć, ani pomyśleć, nasza niewiedza o nim jest absolutna, jest nicością, która jest ponad bytem, hipotezy pochodzące od absolutu także są nicością 25. 8. 2. 6. 4. ekstaza   podczas tańca kultowego poświęconego kybele kapłani uzyskiwali stan ekstazy, w tym stanie mogli wygłaszać przepowiednie i wróżby. w trzecim dniu święta kybele i attisa (dzień krwi), odprawiano święty taniec graniczący w ekstazą.   25. 8. 2. 6. 5. wyzwolenie, zbawienie   asklepios zwany był zbawicielem.  sozypatra prowadziła w iv w wykłady o wyroczni chaldejskiej i praktykach teurgicznych , które doprowadzają do olśnienia i pełnego zjednocz

25. religie etrusków, italików, sabinów, wenetów, rzymian i włochów

25. 8. 2. 6. dobro (szczęście)/nieszczęście   róg obfitości to symbol dobrobytu roztaczanego przez rzym.  bóstwa szczęścia i nieszczęścia:  - fufluns - bóg szczęścia ( etruskowie ),  - apollo - bóg prawdy, natchnienia, które zsyłał z parnasu ,  - gracje - boginie radości, lubiły zabawę,  - horta - bogini stymulująca w ludziach dobro ( etruskowie , italikowie , rzym),  - felicitas - personifikacja szczęścia, pomyślności, przedstawiana z kaduceuszem , rogiem obfitości lub berłem , czasami wsparta o rzymską kolumnę,  - laetitia - personifikacja piękna, wesołości, wdzięku, przedstawiana z wieńcem (koroną) i sterem (lub kotwicą) lub długim berłem , czasem z rogiem obfitości ,  - harpokrates - bóg pomyślności, personifikacja ciszy i dotrzymywania tajemnic,  - fortuna - personifikacja pomyślności, szczęścia,  - geniusze , które przynoszą szczęście,  - italia turrita, która symbolizuje dobrobyt,  - volupia - bogini przyjemności,  - hilaritas - person

25. religie etrusków, italików, sabinów, wenetów, rzymian i włochów

25. 8. 2. 5. bogactwo/bieda   bóstwa związane z bogactwem i biedą:  - koza amaltea ułamała róg, który mały zeus wziął go do ręki i pobłogosławił. od tej pory stał się rogiem obfitości i napełniał się wszystkim, czego zapragnął jego posiadacz.  - ops - bogini bogactwa, personifikacja zamożności, bogactwa, przedstawiana z chlebem w jednej ręce i druga dłonią ułożoną w geście pomocy ( sabinowie , rzym),  - dis pater - bóg bogactwa ( italikowie , rzym),  - ubertas - personifikacja zasobności, zamożności, pełni, przedstawiana z rogiem obfitości i kiścią winogron,  - abudantia - personifikacja obfitości, przedstawiana z rogiem obfitości ,  - moneta - przydomek junony i personifikacja pieniądza i bogactwa,  -   silvanus - opiekun majątku,  - nenia - bogini żalów i skarg.  leges sumptuariae to prawa przeciwko nadmiernemu luksusowi (urządzanie uczt, festynów, pogrzebów), zbyt strojnemu i bogatemu ubieraniu i ozdabianiu się, np numa pompiliusz zabronił skrapian

25. religie etrusków, italików, sabinów, wenetów, rzymian i włochów

Obraz
25. 8. 2. 4. 1. medycyna rzymska Waldemar Mierniczek

25. religie etrusków, italików, sabinów, wenetów, rzymian i włochów

Obraz
25. 8. 2. 3. inicjacja   lustrację organizowano w dziewiątym dniu życia dla chłopców i w ósmym dniu życia dla dziewcząt. procesja utworzona w tym dniu tworzyła magiczną granicę wokół oczyszczanego dziecka. na koniec uroczystości chłopcom zawieszano na szyi w woreczku amulet ( bulla , najczęściej złota). bulla była noszona do osiągnięcia wieku męskiego, kiedy dziecięca toga praetexta z purpurowym obrąbkiem była zamieniana na męską togę. punktem kulminacyjnym uroczystości było nadanie imienia, które dodawano do oficjalnego spisu rzymskiego. wróżono z lotu ptaka jaki los czeka człowieka w przyszłości. celem lustracji było uwolnienie dzieci od złych duchów, kóre mogły je opanować w czasie porodu.  17 marca obchodzono liberalia , chłopcy 16-17 lat przywdziewali męskie togi i stawali się pełnoprawnymi obywatelami.   25. 8. 2. 4. zdrowie/choroby   bóstwa związane z chorobami, zdrowiem i medycyną:  - fufluns - bóg zdrowia ( etruskowie ),  - apollo - bóg zarazy, lecznictwa