Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2020

21. religie egiptu, nubii i hyksosów

21. 9. 6. 2. modlitwy teksty piramid zawierały modlitwy. 21. 9. 6. 3. grzech na sądzie ozyrysa następowała negatywna spowiedź. zmarłemu zarzucano popełnienie uczynków, a on zaprzeczał ( 42 zaprzeczenia bogini maat ). „nie grzeszyłem przeciw ludziom, nie szkodziłem poddanym, nie czyniłem nieprawości w miejscu prawdy, nie znałem zła, nie popełniałem grzechów, nigdy nie starałem się być pierwszym ani też, by dzieła rąk poddanych moich dawano mi wobec innych ludzi, nie stałem się przyczyną nędzy biedaków, nie robiłem tego co jest wstrętne bogom, nie oczerniałem sługi wobec przełożonego jego, nie stałem się przyczyną głodu, nie stałem się przyczyną płaczu, nie zabijałem sam ani nie kazałem zabijać, nie zadawałem cierpienia nikomu, nie pomniejszałem ofiar w świątyniach, nie umniejszałem chlebów bożych, nie zabierałem placków duszom zmarłych, nie oddawałem się rozpuście ani samogwałtowi...". potem ważono jego serce (lub skarabeusza sercowego), po drugiej st

21. religie egiptu, nubii i hyksosów

21. 9. 5. 7. klątwy, zaklęcia w okresie średniego państwa prostokątne trumny urzędników prowincjonalnych były zdobione napisami hieroglificznymi i przedstawieniami symbolicznymi. zawierały także liczne zaklęcia zapewnienia zmarłemu pomyślność na tamtym świecie. znanych jest ok 1000 tekstów trumiennych. księgi umarłych zawierały zaklęcia i instrukcje ich wypowiadania. teksty piramid zawierały zaklęcia. przekształcenie uszebti w pracowników (niewolników) zapewniało zaklęcie z szóstego rozdziału szóstej księgi umarłych lub 472 rozdziału tekstów sarkofagów : "o, uszebti , jeżeli (zmarłemu - imię) rozkaże się wykonanie jakiejś pracy w państwie umarłych: zaoranie pola, nawodnienie ziemi czy przewożenie piasku ze wschodu na zachód, powiesz "oto jestem"". zaklęcia sachu pozwalają na powstanie akh - idealnej duchowej istoty, ostatecznej formy, w jakiej egzystują zmarli przebywający z bogami. zaklęcia były stosowane także w medycynie.

21. religie egiptu, nubii i hyksosów

Obraz
21. 9. 5. 6. liczby, numerologia Waldemar Mierniczek

21. religie egiptu, nubii i hyksosów

21. 9. 5. magia, czary thot stworzył bogów i ludzi przy wykorzystaniu zaklęć magicznych. dzięki zabiegom magicznym hathor horus odzyskał wzrok. izyda to bogini magii, personifikacja tronu faraona i opiekunka żon faraona. jej atrybutem była egida jako kapłańska tarcza ochronna. heka to bóstwo uosabiające magię. teksty piramid uczą, że w czasie podróży w zaświatach dusza faraona używa magicznych formuł, a po dostaniu się do nieba żywi się na wieki magiczną energią bogów. sowa jest symbolem magii. 21. 9. 5. 2. praktyki magiczne śmierć to oddzielenie ciała od ka i ba , dlatego stosowano rytuał chwytania duszy, gdyż odłączona od ciała narażona była na śmierć. za pomocą magicznych obrzędów trzeba było pochwycić duszę i na nowo połączyć z ciałem. kapłani sechmet tworzyli zrzeszenie uzdrowicieli, którzy za pomocą magii walczyli z chorobami. w obrzędach magicznych zadaniem sistrum było odwracania złych mocy od ceremonii. anch ma

21. religie egiptu, nubii i hyksosów

Obraz
21. 9. 4. 5. święte księgi, świadectwa pisane Waldemar Mierniczek

21. religie egiptu, nubii i hyksosów

Obraz
21. 9. 4. 4. geograficzne centra kultu (cz 5) przeglądając informacje dotyczące tego rozdziału trzeba zdawać sobie sprawę, że większość opisanych tu zabytków została zniszczona. Waldemar Mierniczek

21. religie egiptu, nubii i hyksosów

Obraz
21. 9. 4. 4. geograficzne centra kultu (cz 4) przeglądając informacje dotyczące tego rozdziału trzeba zdawać sobie sprawę, że większość opisanych tu zabytków została zniszczona. Waldemar Mierniczek

21. religie egiptu, nubii i hyksosów

Obraz
21. 9. 4. 4. geograficzne centra kultu (cz 3) przeglądając informacje dotyczące tego rozdziału trzeba zdawać sobie sprawę, że większość opisanych tu zabytków została zniszczona. Waldemar Mierniczek

21. religie egiptu, nubii i hyksosów

Obraz
21. 9. 4. 4. geograficzne centra kultu (cz 2) przeglądając informacje dotyczące tego rozdziału trzeba zdawać sobie sprawę, że większość opisanych tu zabytków została zniszczona. Waldemar Mierniczek

21. religie egiptu, nubii i hyksosów

Obraz
21. 9. 4. 4. geograficzne centra kultu (cz 1) przeglądając informacje dotyczące tego rozdziału trzeba zdawać sobie sprawę, że większość opisanych tu zabytków została zniszczona. Waldemar Mierniczek

21. religie egiptu, nubii i hyksosów

Obraz
21. 9. 4. 3. przedmioty kultu w części poświęconej egiptowi nie będzie podziału na przedmioty kultu i przedmioty magii. wszystkie przedmioty znajdują się w poniższych tabelach tron był w egipcie symbolem równowagi, pewności i oparcia, siedziskiem bogów i faraonów. Waldemar Mierniczek

21. religie egiptu, nubii i hyksosów

21. 9. 4. miejsca uprawiania kultu, przedmioty kultu 21. 9. 4. 2. świątynie, kapliczki, cmentarze, domy dla bogów kult był uprawiany w świątyniach i niedostępny dla wiernych, którym od czasu do czasu pokazywano posąg bóstwa na dziedzińcu lub w trakcie procesji. rytuał fundacyjny świątyń narysowany na reliefach: bogini seszat (w jej imieniu kapłan bogini) towarzyszy władcy w napinaniu liny w celu zaznaczenia zarysów nowej świątyni. system podatków zapewniał funkcjonowanie świątyń, zwłaszcza największych, w których kapłani stanowili silną warstwę: daniny w postaci zwierząt na ofiary, odzież dla rzeźb świątynnych. świątynie pełniły także funkcje magazynowania zapasów żywności i ich redystrybucji. więcej o świątyniach w rozdziałach poświęconych architekturze i śmierci. cześć zbiorów biblioteki aleksandryjskiej znajdowało się w serapejonie . istnieje hipoteza, że zniszczenie zbiorów pomocniczych było spowodowane przyzwoleniem i zachętą cesarza bizantyjskie

21. religie egiptu, nubii i hyksosów

21. 9. 3. 3. magowie thot został nazwany magiem, ale może to być jakiś późniejszy wtręt hermetyków. 21. 3. 9. 19. patroni instytucja patronów była mocno rozwinięta w starożytnym egipcie, jeżeli dodać tu imhotepa, to pojawia się pierwszy historyczny patron- człowiek. niektórzy patroni: - bes - patron karłów i mistycznej inicjacji, - chnum - patron garncarzy, - geb - patron roślinności i władzy królewskiej, - hathor - patronka nekropolii w tebach , - heket - patronka położnych, - horus - patron dolnego egiptu, - imhotep - patron skrybów, rzemiosła, medycyny, lekarzy, - meretseger - patronka rzemieślników budujących królewskie grobowce, - nechbet - patronka górnego egiptu, - set - patron górnego egiptu, - sokar - patron metalurgów, rzemieślników, tragarzy, nosicieli lektyk, przewoźników, - thot - patron mądrości, pisarzy, ludzi nauki i sztuki, astrologii, alchemii, - wepwawet - patron karawan, -

21. religie egiptu, nubii i hyksosów

21. 9. kult, magia 21. 9. 1. kulty wśród wielu egipskich kultów można wymienić: - kult czaszek, - kult płodności, - fallicyzm, - kult bóstw lokalnych - władców i panów miast i okolic, - kult zwierząt, - kult psów (np kynopolis ), - kult zmarłych. 21. 9. 3. osoby 21. 9. 3. 1. kapłani w czasach v dynastii nastąpiło osłabienie władzy faraonów i uzyskanie ogromnych wpływów przez kapłanów ra  z  heliopolis. w czasie trzeciego okresu przejściowego górny egipt był pod władaniem arcykapłanów amona  z  tebów . faraon był najwyższym kapłanem amona , a jego żona była przełożoną kapłanek. kapłanki wywodziły się z rodziny królewskiej. zatrzymanie posągu amona niesionego w barce podczas publicznych procesji oznaczało podjęcie ważnej decyzji, która była oznajmiana przez kapłanów, np w ten sposób wyznaczono totmesa iii na faraona. herhor , boski ojciec, pierwszy prorok amona (1080-1074 pne), rządził górnym egiptem w tym czasie, w

21. religie egiptu, nubii i hyksosów

21. 8. 3. śmierć, nieśmiertelność (cz 2) mumifikacja ka (duchowa osobowość) potrzebowała po śmierci ciała więc mumifikowano zwłoki, budowano wielkie grobowce i malowano sceny z życia zmarłych na ścianach, aby ka mogła powrócić i cieszyć się życiem jakby była wśród żywych. mumifikacja ciała była niezbędna, aby po śmierci było dobrze zachowane. najważniejsza była mumifikacja króla i członków jego rodziny. jeśli mumia zostanie zbezczeszczona, dusza nie zostanie rozpoznana przez bogów i na wieki będzie błąkać się między światem żywych i umarłych. pierwsza wzmianka o mumifikacji zwłok pochodzi z okresu wczesnodynastycznego. balsamowanie stosowano od iv dynastii, usuwano wszystkie miękkie tkanki, a zwłoki wypełniano natronem. bandaże mumii były nasączane bituminem. usuwano wszystkie wnętrzności człowieka poza sercem (wątroba, jelita, płuca, żołądek), które konserwowano natronem i umieszczano w rytualnych kanopach (ina wersja: poza wymienionymi czterema wnętr

21. religie egiptu, nubii i hyksosów

21. 8. 3. śmierć, nieśmiertelność (cz 1) bogowie związani ze śmiercią ozyrys był bogiem życia i śmierci po epoce starego państwa, był także wielkim bogiem wszystkich nekropolii. przedtem anubis był bogiem śmierci i mumifikacji, strażnikiem umarłych i cmentarzy. szedł na czele procesji publicznych w egipcie. podczas balsamowania zwłok preparator był przebrany za anubisa i nosił jego maskę. ozyrys został zdradziecko zamordowany przez seta , a jego ciało zostało poćwiartowane. izyda wraz z siostrą neftydą poskładały ciało ozyrysa. w balsamowaniu pomógł syn ozyrysa i neftydy anubis . izyda wydała na świat pogrobowca horusa , który stoczył z setem walkę o tron egiptu i wygrał. ozyrys wyrokiem bogów został panem świata zmarłych ( heliopolis ). anubis pokazał izydzie w jaki sposób za pomocą bandaży złączyć zmarłe i poćwiartowane ciało. anch anubisa ochroniał zmarłych. thot współuczestniczył w przywracaniu ozyrysa do życia. thot lub anubis namaścił ciało

21. religie egiptu, nubii i hyksosów

21. 8. 2. 7. 5. 1. pismo seszat jest boginią pisma. zajmowała się spisywaniem roczników królewskich. thot to wynalazca i bóg pisma i hieroglifów. hieroglifów używano w egipcie od ok 3500 pne. jako święte znaki, były używane do najważniejszych zapisów oficjalnych, świątynnych i grobowych. do 394 funkcjonowały jedynie jako zapisy świątynne. hieratyka (nowe państwo), czyli uproszczone hieroglify, stosowana początkowo przez kapłanów do szybkiego zapisu, służyła do codziennego użytku w świątyniach, administracji i dyplomacji. była używana do ok 660 pne. ok vii pne powstała demotyka. służyła do zapisu różnorodnych tekstów, w tym formuł magicznych i literatury pięknej. dekret z kanopos to inskrypcja na steli zwanej kamieniem z kanopos z sais , zapisana po grecku i egipsku w zapisie hierograficznym i demotycznym, co posłużyło do odczytania pisma egipskiego. dekret wydało zgromadzenie kapłanów 7 marca 238 pne. kapłani wyliczają dobrodziejstwa uzyskane od władcy i

21. religie egiptu, nubii i hyksosów

21. 8. 2. 7. 5. literatura thot jest opiekunem i patronem pisarzy. teksty piramid umieszczano na ścianach grobowców za czasów starego państwa, opisują wierzenia dotyczące życia pośmiertnego. litania słoneczna to tekst wypisany w korytarzach wejściowych do królewskich grobów xix i xx dynastii w dolinie królów , częściowo w formie obrazków. litania wymienia 72 hipostazy ra (słońca), formy te rezydują w zaświatach, a ra odwiedza je wszystkie podczas nocy. inne hymny i pieśni do słońca są napisane i narysowane na framugach kaplic, grobach osób prywatnych. " księga o pokonaniu apophisa " mówi o walce ra z apophisem i zawiera "listę imion apophisa, które nie powinny istnieć". literatura w języku średnioegipskim pojawiła się od pierwszego okresu przejściowego i była w użyciu przez 2000 lat. w tym języku powstawała tzw literatura pesymistyczna pod wpływem biedy i głodu. był to także język religii. w pierwszym okresie przejściowy powstało pe

21. religie egiptu, nubii i hyksosów

Obraz
21. 8. 2. 7. 4. 2. wizerunki wizerunki niektórych bóstw:  Waldemar Mierniczek

21. religie egiptu, nubii i hyksosów

Obraz
21. 8. 2. 7. 4. 1. architektura zasługi architektoniczne starożytnego egiptu są niepodważalne. to one spowodowały, że wolnomularze tak ochoczo odwoływali się do różnych symboli egipskich (piramida, oko horusa, sowa itp.). żartobliwie można powiedzieć, że wolnomularze mieli kompleks piramidy. Waldemar Mierniczek

21. religie egiptu, nubii i hyksosów

21. 8. 2. 7. 4. sztuka ptah jest bogiem sztuki. thot jest patronem ludzi sztuki, wynalazcą rysunków. sztuka egipska wypracowała kanon przedstawiania postaci. jest to najstarszy znany kanon sztuki na świecie, miał znaczenie religijne i polityczne, regulował zasady w malarstwie, płaskorzeźbie, rzeźbie przez 3000 lat. przedstawienie postaci było uzależnione od pozycji społecznej, np faraonowie byli przedstawiani jako więksi od innych postaci, w towarzystwie bogów, w chwilach zwycięstw wojennych nad wrogami. postać stojącą dzielono na 19 części (od późnego państwa 21 lub 25), a siedzącą na 15. odstępstwa od kanonu zanotowano w okresie amarneńskim, a w okresach późniejszych wolno odchodzono od kanonów. malarstwo "nie jest artystyczną wizją otaczającego świata, to rodzaj specyficznego "pisma", które symbolem postaci, zdarzenia i koloru ma wyczarować świat, w którym zmarły ma zaistnieć w otoczeniu bogów". malowidła od iv tysiąclecia pne pokrywały ści