Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2021

24. religie minojczyków, pelazgów, mykeńczyków, licja, lidia, orfizm, grecja, hellenizm

24. 9. 8. cuda   cudów ci w starożytnej grecji dostatek, ale nie w rozumieniu chrześcijańskim i współczesnym. wzmianki:  taumas , bóg morski, zachwycał ludzi zjawiskami, których nie rozumieli i nazywali cudami. obszarem jego cudotwórczej działalności było morze.  hełm hadesa czynił posiadacza niewidzialnym (to na pewno cud we współczesnym rozumieniu).   24. 9. 9. ezoteryka, parapsychologia   hekate była boginią świata istot i zjawisk nadprzyrodzonych (grecja, karia ).  prekognicja była w grecji powszechna i przejawiała się w postaci wyroczni i snów.  pitagoras potrafił przebywać w kilku miejscach jednocześnie. pitagoras i pitagorejczycy mieli wpływ na hermetyzm, który zaliczyłem do religii ezoterycznych.   24. 9. 10. prostytucja świątynna   prostystucja świątynna mogła przyjść do myken i grecji z kanaanu jako zwyczaj oddania się w świątyni przed zawarciem małżeństwa.  prostytucja sakralna była związana z kultem afrodyty , między innymi w koryncie, na

24. religie minojczyków, pelazgów, mykeńczyków, licja, lidia, orfizm, grecja, hellenizm

24. 9. 6. 4. pielgrzymki   nie można mówić o pielgrzymkach w dzisiejszym rozumieniu, ale możemy dla przykładu zidentyfikować kilka celów pielgrzymkobliskoznacznych:  - ma-enyo - orgiastyczne obrzędy, które ściągały pielgrzymów do sanktuariów,  - kolosy memnona - odwiedzane przez greków ponieważ wierzono, że przedstawiają memnona , syna eos , zabitego przez achillesa , a dźwięki, które wydają są skargą wznoszoną do matki,  - kąpielisko afrodyty - sadzawka w naturalnej grocie na półwyspie akamas w pobliżu latchi koło pafos na cyprze, gdzie bogini kąpała się wielokrotnie. sadzawka ma moc leczenia bezpłodności.   24. 9. 6. 5. mistycyzm   orfizm zawiera elementy mistycyzmu, przede wszystkim elementy poznania mistycznego jako formy poznania ostatecznego i najwyższego.  neoplatonicy uznali poznanie mistyczne jako ostateczne poznanie boga, co przyczyniło się do rozwinięcia filozofii mistycznej. szkoła aleksandryjska mówiła o możliwości ubóstwienia człowieka na drodze

24. religie minojczyków, pelazgów, mykeńczyków, licja, lidia, orfizm, grecja, hellenizm

24. 9. 6. 3. grzech, pokuta   spadająca gwiazda to znak, że król zgrzeszył i powinien abdykować ( sparta ).  hekate to bogini pokuty.  ate , bogini błędu i kary za złe czyny, została wygnana z olimpu i krążyła stale nad głowami śmiertelników. za nią podążały litai (błagania), chrome córki zeusa , które usiłowały naprawić wyrządzone przez nią zło.  erynie to boginie i uosobienie zemsty, kary, gniewu za wszelką nieprawość, a także wyrzutów sumienia i personifikacje wyrzutów sumienia po złamaniu tabu, nie należało wymieniać ich imion więc nazywano je eumenides (łaskawymi), semnaj (czcigodnymi) lub araj (klątwami). były trzy erynie: alekto (niestrudzona), tyzyfone (mścicielka, wymierzająca karę), która szczególnie prześladowała zabójców, megajra (wroga, zawistna). ich zadaniem było wysłuchiwanie skarg wnoszonych przez śmiertelników na młodzież obrażającą starszych, stosującą przemoc wobec matek, nieposłuszne dzieci odnoszące się źle do rodziców, osoby obrażające innych,

24. religie minojczyków, pelazgów, mykeńczyków, licja, lidia, orfizm, grecja, hellenizm

24. 9. 6. 1. 2. liturgia   dla greków liturgia do ii w była rodzajem dobrowolnej uroczystej zbiórki publicznej, rodzajem czynu społecznego np przy umacnianiu wałów lub budowie okrętów. od ii w słowo nabrało znaczenia religijnego i oznaczało np czynności związane z kultem dionizosa i apollina .   24. 9. 6. 2. modlitwy   przy analizowaniu bieżących informacji nigdy nie wiadomo, czy autorzy mieli na myśli prawdziwe starożytne greckie modlitwy, czy też dokonują nadinterpretacji mówiąc o modlitwach w dzisiejszym rozumieniu.  hades był czczony w trwodze i milczeniu, nie wypowiadano jego imienia, hołdy składano mu na kolanach (że niby żył w podziemiach). innym bogom składano hołdy na stojąco z wyciągniętymi rękami.  gest modlitewny to lewa ręka na piersi, jak kora z berlina (patrz podrozdział rzeźba).  łaźnia pełniła funkcje religijno-magiczne jako miejsce spotkań stowarzyszenia dionizyjskiego . odprawiano w niej rytuały, uprawiano miłość, zanurzano się w basenach z magi

24. religie minojczyków, pelazgów, mykeńczyków, licja, lidia, orfizm, grecja, hellenizm

  24. 9. 6. 1. 1. misterium (cz 3) misteria dionizyjskie   dionizos był bogiem religijnych obrzędów podobnych do tych odprawianych na cześć demeter i persefony .  misteria dionizosa należały do najbardziej sekretnych, w ich arkana wprowadziła go rea we frygii.  hera pokarała dionizosa obłąkaniem, a on wędował na czele menad i satyrów po świecie promując misteria. w trakcie podróży wstąpił do argos, gdzie perseusz opierał się wprowadzeniu kultu, za co kraj został ukarany przez dionizosa: kobiety zostały dotknięte szaleństwem i zjadały własne dzieci. perseusz przebłagał dionizosa i wzniósł mu świątynię. inna wersja: perseusz wygrał spór z dionizosem i utopił go w jeziorze lernejskim, zabił także ariadnę .  kultowi dionizosa przeciwstawiali się likurg i penteusz , ale zostali przez niego surowo ukarani.  penteusz , syn echiona i agaue , król teb, był przeciwny wprowadzeniu kultu dionizosa i zakazał kobietom uczestnictwa w obrzędach dionizyjskich. za radą boga, któr

24. religie minojczyków, pelazgów, mykeńczyków, licja, lidia, orfizm, grecja, hellenizm

24. 9. 6. 1. 1. misterium (cz 2) misteria eleuzyjskie   odprawiane od xv w pne.  „ hymn do demeter ”, jeden z hymnów homeryckich, opisuje wydarzenia, które stały się motywem przewodnim misteriów eleuzyjskich, które były odprawiane na cześć demeter, która przekazała ludziom umiejętności odprawiania misteriów. na skutek wtajemniczenia uczestnicy otrzymywali nadzieję na lepszą wieczność. misteria odbywały się w sanktuarium demeter w eleusis.  daejra to eleuzyjski tytuł persefony .  okeanida daejra była związana z obrzędami misteriów eleuzyjskich. jej imię oznacza "poznanie jednego" lub "nauczyciela" wiedzy tajemnej.  inna wersja: twórcą misteriów eleuzyjskich był eumolpos - syn posejdona i chione .  jeszcze inny pretendent: likos , syn pandiona , był twórcą misteriów eleuzyjskich. po jego śmierci jego syn keryks objął po nim funkcje w misterium. od niego pochodzili heroldowie prowadzący inicjacje w eleusis.  muzajos był twórcą misteriów eleuzyjski

24. religie minojczyków, pelazgów, mykeńczyków, licja, lidia, orfizm, grecja, hellenizm

24. 9. 6. 1. 1. misterium (cz 1)   misterium to forma kultu religijnego dostępna dla wtajemniczonych po przejściu inicjacji, często w nocy, przy śpiewie i tańcach. misterium może być połączone z widowiskiem, w czasie którego są przedstawiane mity związane z czczonym bóstwem.  pierwsze greckie misteria dotyczyły demeter , a później dionizosa .  orficy uważali, że cierpienie życia w ciele można łagodzić przez praktyki religijne np przez misteria.  triptolemos zapoczątkował misteria.  hermes i perseusz za pomocą maski gorgony odstraszali niewtajemniczonych w misteria księżycowe (???).   misteria na cześć apollina   na ziemiach kikonów (lud tracki) odbywały się misteria ku czci apollina . wtajemniczono w nie orfeusza , którego rozszarpały kobiety kikonów.   misteria na cześć ateny   ???   misteria ku czci aglauros   obchodzone w atenach.   misteria samotrackie   jazjon , syn zeusa i elektry , zapoczątkował na samotrace misteria wielkich b

24. religie minojczyków, pelazgów, mykeńczyków, licja, lidia, orfizm, grecja, hellenizm

24. 9. 5. 8. przedmioty magiczne   pereusz zabił keosa dzięki magicznym przedmiotom.  tezeusz zabił minotaura magicznym mieczem ( minojczycy ).  pozostałe przedmioty magiczne są opisane w rozdziale poświęconym przedmiotom kultu.   24. 9. 6. pobożność, religijność   po tytanomachii kimmeryjczycy pogrążyli się w ciemnocie i niewiedzy, odmawiając kultu bogom olimpijskim , za co zeus strącił ich do hadesu . strzeże ich cerber .  amfiaros słynął z pobożności.  baucis , wieśniaczka frygjska, wraz z mężem filemonem , stanowili symbol pobożności i dozgonnej miłości małżeńskiej. jako jedyni przyjęli w gościnę zeusa i hermesa , gdy zeszli z olimpu na ziemię, aby przekonać się, czy ludzie zachowali święte prawa wobec innych. po zachodzie słońca wszędzie zamykano drzwi przed ubogimi wędrowcami szukającymi noclegu. para wieśniaków ugościła ich skromnym posiłkiem. podczas posiłku zauważyli, że pożywienia przybywa zamiast ubywać, zrozumieli, że goszczą bogów, postanowili

24. religie minojczyków, pelazgów, mykeńczyków, licja, lidia, orfizm, grecja, hellenizm

24. 9. 5. 7. klątwy, przysięgi, zaklęcia, błogosławieństwa   zeus jako horkios strzegł nienaruszalności przysięgi.  horkos , syn eris , która zrodziła go sama z siebie, lub etera i gai , był bogiem przysięgi, zadawał kary oszustom.  heliosa wzywano na świadka przysięgi, ponieważ przed jego obliczem nic nie ukryło się.  uroczyste przysięgi składano na imię sosipolisa .  najuroczystsze przysięgi składano na bóstwo styks.   ponieważ nie wypadało wymieniać imion erynii , nazywano je, między innymi, araj (klątwy).  gaja wywróżyła zeusowi utratę tronu z rąk syna, zrodzonego z małżonki metydy .  kiedy koza amaltea ułamała róg, mały zeus wziął go do ręki i pobłogosławił. w ten sposób powstał róg obfitości , który napełniał się wszystkim, czego zapragnął jego posiadacz.  apollo przejął władzę nad wyrocznią delficką zabijając węża-smoka pytona (lub delfyne ), strzegącego tajemnej wiedzy ukrytej pod ziemią. z tego czynu, będącego przekleństwem, należało oczyścić się

24. religie minojczyków, pelazgów, mykeńczyków, licja, lidia, orfizm, grecja, hellenizm

Obraz
24. 9. 5. 6. liczby, numerologia (cz 3) Waldemar Mierniczek

24. religie minojczyków, pelazgów, mykeńczyków, licja, lidia, orfizm, grecja, hellenizm

Obraz
  24. 9. 5. 6. liczby, numerologia (cz 2) Waldemar Mierniczek

24. religie minojczyków, pelazgów, mykeńczyków, licja, lidia, orfizm, grecja, hellenizm

Obraz
24. 9. 5. 6. liczby, numerologia (cz 1) Waldemar Mierniczek

24. religie minojczyków, pelazgów, mykeńczyków, licja, lidia, orfizm, grecja, hellenizm

24. 9. 5. 5. wróżenie, wyrocznie (cz 8) wróżbici: (cz 2) - manto - córka tejrezjasza , wieszczka, z rakiosem lub apollinem miała wieszczka  mopsosa , z alkmeonem miała wieszczka amfilochosa i córkę tejsifone ,  manto została wzięta do niewoli przez epigonów i wysłana do delf aby złożyć dziękczynienie apollinowi za pomoc, co było wypełnieniem ślubowania, że oddadzą z łupów apollinowi "to, co najpiękniejsze". w delfach osiągnęła biegłość w sztuce jasnowidzenia. w tebach znajdował się kamienny tron, na którym zasiadała i wieszczyła.  w tebach manto wezwała mieszkanki miasta do złożenia ofiary leto . królowa niobe odmówiła. apollo i artemida zabili jej synów i córkę, a ją zamienili w skałę.  - melampus - wieszcz, wróżbita, prorok, syn amytaona i idiomene , mąż ifiannasy , ojciec anthifatesa , mantiosa , abasa , pronoe i manto , wróżył z drgań członków, swój dar wykorzystywał dla dobra swojego i swego brata biasa ,  - merops - wieszczek, król frygijskiego m

24. religie minojczyków, pelazgów, mykeńczyków, licja, lidia, orfizm, grecja, hellenizm

24. 9. 5. 5. wróżenie, wyrocznie (cz 7) wróżbici: (cz 1)   - ajsakos - wnuk wieszcza meropsa , syn arisbe i priama , odziedziczył po dziadku dar jasnowidzenia, merops szkolił go w interpretacji snów,  killa była córką laomedona i strymo , leukippe lub placi . hekabe , żona priama śniła, że urodziła żagiew, od której spłonęła troja. król zasięgnął rady u swojego syna, wieszczka ajsakosa, który oznajmił, że dziecko, które ma przyjść na świat, będzie zgubą kraju i kazał go zabić. priam zabił swoją siostrę killę i jej syna munipposa , urodzonego z tajnego związku z tymojtesem . pochował ich w sanktuaium trosa . przed północą hekabe urodziła parysa . inna wersja: killa była żoną tymojtesa, a jej syn był poczęty z priamem ( mykeńczycy , grecja).  - amfilochos - syn alkmeona , wieszczek, założył z wieszczkiem mopsosem mallos , kiedy do niego powrócił po latach, mopsos odmówił oddania mu miasta, wywiązała się walka, która zakończyła się zgonem obu przeciwników,  - amfilochos

24. religie minojczyków, pelazgów, mykeńczyków, licja, lidia, orfizm, grecja, hellenizm

24. 9. 5. 5. wróżenie, wyrocznie (cz 6) wyrocznie niezidentyfikowane (cz 2) akrizjos , syn abasa , mąż eurydyki , ojciec danae , w obawie przed przepowiednią że zginie z rąk własnego wnuka, wyrzucił córkę i jej syna do morza. zabił go perseusz podczas igrzysk w pelasgiotis rzucając dyskiem.  rozwinięty mit: akrizjos usłyszał od wyroczni, że nie będzie miał syna, a jego jedynym męskim potomkiem będzie syn jedynej córki danae . zginie z ręki tego potomka. zamknął danae w podziemnej spiżowej komnacie. zeus przeniknął do komnaty w postaci złotego deszczu padającego na łono księżniczki. akrizjos nie dawał temu wiary i oskarżał o ojcostwo swego brata projtosa .  ilos wygrał turniej zorganizowany przez króla frygii i dostał w nagrodę 50 młodych mężczyzn i kobiet i krowę. na skutek słów wyroczni, założył miasto w miejscu, gdzie krowa stanęła na odpoczynek, a to było ilos czyli troja.  palladion to magiczny posąg ateny, posążek opiekuńczy troi, chroniący je talizman. przepowiednia oz