Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2018

7. hinduizm (wedyzm, braminizm, hinduizm), adźiwikowie, joga, mitologia indii, religie cyganów

Obraz
7. 9. 6. 2. modlitwy/mantry   bryhaspati pełni rolę "pana modlitwy". daksza i praśuti modlili się do paraamby , aby przyszła na świat jako ich córka. prahlada , syn haranjakapiśu prosił przy pomocy modlitwy wisznu o pomoc, kiedy ojciec chciał go zabić. hinduizm zna pojęcie modlitwy i pojęcie mantry . czasami te dwa pojęcia używane są zamiennie, najprawdopodobniej niesłusznie. mówiąc „modlitwa” mamy na myśli zwróconą bezpośrednio do bóstwa (lub do świata) prośbę lub wyznanie wiary. intuicyjnie przywołujemy modlitwy znane z kościoła katolickiego. co mają na myśli święte księgi hinduizmu (lub ich tłumacze) używając pojęcia „modlitwa” tego nie wiemy. atharwaweda zawiera modlitwy do rudry i aświnów , prośby skierowane do agniego o zdrowe i długie życie. jadźurweda zawiera mantry (modlitwy) i litanie skierowane do bóstw i sprzętów liturgicznych (uświęcające je). kobiety modlą się do nagów , kiedy chcą wykazać się płodnością i pragną mieć potomstwo

7. hinduizm (wedyzm, braminizm, hinduizm), adźiwikowie, joga, mitologia indii, religie cyganów

7. 9. 6. 1. msza, liturgia, rytuał, ceremonia   pradźapati uchodzi za twórcę rytuału. wraz z powstaniem braminizmu rytuały nabrały większego znaczenia. nawet drobne niedociągnięcia wykonania ofiary i rytuału skutkowały uznaniem ofiary za nieważną. stąd wzrost znaczenia braminów. krija to procedura religijna przeznaczona dla duchownych sprawujących opiekę nad adeptami lub obiektami kultu religijnego i czynnościami rytualnymi, np poświęcaniem boskich wizerunków. przepisy co do przebiegu rytuałów są zawarte w wedach , brahmanach i arańjakach . arańjaki ( teksty leśne ) o charakterze magicznym były uznawane za niebezpieczne z powodu magicznej mocy i odmawiane w odosobnieniu w lasach. sutry to święte księgi o szczegółach rytuału. gryhjasutra opisuje szczegóły rytuałów, które powinny być stosowane w odniesieniu do czterech etapów życia człowieka. kalpasutra opisuje rytuały publiczne: hawis , soma , rytuały domowe: gryhakarmani , 40 samskara , pakayadźńa , panćam

7. hinduizm (wedyzm, braminizm, hinduizm), adźiwikowie, joga, mitologia indii, religie cyganów

Obraz
7. 9. 6. pobożność, religijność, bhakti   w tym podrozdziale będzie o tym, w jaki sposób powinien się zachowywać dobry (pobożny, religijny) hinduista. postawy skrajnej religijności, jak np formy kultu uprawiane przez kapalików, czy aghori, nie będą opisywane w tym podrozdziale. bryhaspati wyposażał ludzi w pobożność. za wzór i symbol pobożności uchodziła anasuja , która praktykowała różnorodne wyrzeczenia i poświęcenia. wisznuizm : pobożność to medytacje, kult świątynny oraz oddanie miłosne krysznie przejawiające się jako bhadźana (wielbienie) lub sewa (służba). pobożność nie kończy się po osiągnięciu wyzwolenia ( mokszy ). gaudija wisznuizm : ćajtanja mahaprabhu jest połączoną formą radhy i kryszny , awatarą boga. jego misją jest upowszechnianie premy . najwyższymi obiektami kultu są formy radhy i kryszny, a rasa to jeden z pięciu rodzajów bezpośredniego związku z bogiem ( kryszną ). bhakti to kult wewnętrzny, emocjonalny związek z bogiem, poddanie mu się. b

7. hinduizm (wedyzm, braminizm, hinduizm), adźiwikowie, joga, mitologia indii, religie cyganów

7. 9. 5. 7. klątwy   wisznu odciął głowę diwji sudarśana ćakrą . bhrygu rzucił na niego klątwę. przez nią wisznu musiał pojawić się na ziemi dziesięć razy, aby odkupić swój grzech, stąd dziesięć awatarów wisznu. na aśwatthamie rzucono klątwę wiecznego tułania się po ziemi za złamanie zasad walki. podczas bitwy kaurawów z pandawami koło rydwanu karny ugrzęzło w ziemi. z powodu klątwy paraśuramy karna nie był w stanie podnieść rydwanu, ani użyć "broni astralnej" i musiał stanąć do walki jako piechur. ardźuna odciął mu głowę. ród jadawów uległ zniszczeniu po bitwie pomiędzy kaurawami i pandawami z powodu klątwy braminów i gandhari . surabhi , żona kaśjapy , poczęła córkę, krowę kamadhenu, o imieniu nandini , która została podarowana wasiszcie . prabhasa , za namową żony, ukradł krowę. wasisztha rzucił klątwę na kaśjapę. zgodnie z nią ośmioro jego dzieci miało się narodzić na ziemi ze śmiertelnego łona. błagania małżonków spowodowały, że złagodził

7. hinduizm (wedyzm, braminizm, hinduizm), adźiwikowie, joga, mitologia indii, religie cyganów

Obraz
7. 9. 5. 6. liczby, numerologia (cz 8) od sto do tysiąc osiem   liczba sto osiem jest liczbą niezwykłą, szczęśliwą i magiczną na całym wschodzie. więcej szczegółów w poniższej tabeli. często różni autorzy mylą liczbę sto z liczbą sto osiem. podobnie często mylona jest liczba tysiąc z liczbą tysiąc osiem. tysiąc dziewięć i więcej Waldemar Mierniczek

7. hinduizm (wedyzm, braminizm, hinduizm), adźiwikowie, joga, mitologia indii, religie cyganów

Obraz
7. 9. 5. 6. liczby, numerologia (cz 7) od dziesięć do dziewiętnaście od dwadzieścia do dziewięćdziesiąt dziewięć Waldemar Mierniczek

7. hinduizm (wedyzm, braminizm, hinduizm), adźiwikowie, joga, mitologia indii, religie cyganów

Obraz
7. 9. 5. 6. liczby, numerologia (cz 6) osiem dziewięć   dziewiątka jest liczbą nieszczęśliwą, feralną, ale zapewne nie dla wszystkich hinduistów, gdyż przykłady liczby dziewięć także się znajdą. Waldemar Mierniczek

7. hinduizm (wedyzm, braminizm, hinduizm), adźiwikowie, joga, mitologia indii, religie cyganów

Obraz
7. 9. 5. 6. liczby, numerologia (cz 5) sześć     siedem   siódemka uchodzi w hinduizmie za liczbę szczęśliwą. niby taka szczęśliwa, a liczbą przykładów nie dorównuje trójce i piątce.    Waldemar Mierniczek

7. hinduizm (wedyzm, braminizm, hinduizm), adźiwikowie, joga, mitologia indii, religie cyganów

Obraz
7. 9. 5. 6. liczby, numerologia (cz 4) pięć Waldemar Mierniczek

7. hinduizm (wedyzm, braminizm, hinduizm), adźiwikowie, joga, mitologia indii, religie cyganów

Obraz
7. 9. 5. 6. liczby, numerologia (cz 3) cztery   czwórka, siłą rzeczy, nie jest tak popularna jak trójka: Waldemar Mierniczek

7. hinduizm (wedyzm, braminizm, hinduizm), adźiwikowie, joga, mitologia indii, religie cyganów

Obraz
7. 9. 5. 6. liczby, numerologia (cz 2) trzy   trójkę (trójcę) możemy nawać liczbą dumezila. ten religioznawca uznawany za jednego z największych poświęcił całe życie udowadnianiu, że religie indoeuropejskie lubowały się w trójcach, a dalekowschodnie i pozostałe z dwójkach. poczytajcie dumezila, a śmiech was ogarnie. zarówno dwójka jak i trójka w sposób naturalny występują we wszystkich religiach.   naprodukowano kilka, jeżeli nie kilkanaście „trójc” w hinduizmie, a jedyna, którą można brać poważnie to trimurti i jego emanacja dattatreja . Waldemar Mierniczek

7. hinduizm (wedyzm, braminizm, hinduizm), adźiwikowie, joga, mitologia indii, religie cyganów

7. 9. 5. 5. wróżenie, wyrocznie   wać utożsamiana jest z vajdią (widzeniem wieszczym), które stanowi najwyższy stopień poznania ( vidja , veda , vajdia ), poznanie natury rzeczy. tapas – praktyka, podczas której, używając zdolności myślenia ( manisa ) w procesie utożsamiania się, wieszczowie poznają aktywność skierowaną do swojego wnętrza, szukają w sercach obrazów rzeczywistości, które następnie wyrażają za pomocą hymnów. w skład hinduistycznej techniki przepowiadania wchodzą: numerologia ( anka dźjotisz ), omenologia ( nimittaśastra ), psychologia ( samudrikaśastra ), chiromancja ( hasta dżjotisz ), plantarologia ( padatalaśastra ), interpretacja snów ( swapna widja ), frenologia ( kapala widja ), aranżacja przestrzeni życiowej ( wastu ) itd. spektakularne wyrocznie i wieszczki nie są specjalnością hinduizmu. rygweda wymienia 27 wieszczek. ryszika  to natchniony wieszcz. manisa otrzymała od bogów zdolność myślenia i moc poetów. obrzęd bhuta kola zawiera pr

7. hinduizm (wedyzm, braminizm, hinduizm), adźiwikowie, joga, mitologia indii, religie cyganów

7. 9. 5. 4. ofiary   pradźapati utożsamiany jest z puruszą , pierwotnym olbrzymem złożonym w ofierze, a także z ołtarzem ofiarnym. nazywany jest demiurgiem i pierwszym ofiarnikiem. według innego zapisu saptarszi złożyli pierwszą ofiarę z puruszy czym zapewnili wielorakość kosmosu. ćhinnamasta , bogini ofiary, przewodniczy pięciu rodzajom ofiar. waraha (dzik) jest uosobieniem ofiary. bóstwa ( agni , mitra , waruna , wisznu , soma , indra i inne) trzeba pokrzepić somą (święty napój), masłem ghi i świętymi słowami wed (wedyzm). wedyjski agni pośredniczy pomiędzy człowiekiem sprawującym ofiarę, a przyjmującymi ją bogami. mówiąc innymi słowami (słowy?) agni był ogniem ofiarnym, przyjmował ofiarę w imieniu bogów, zapraszał i sprowadzał ich na ucztę ofiarną. rohini jest źródłem pięciu ogni ofiarnych. sutry to święte księgi o szczegółach rytuału regulujące sposób obchodzenia się z ogniem ofiarnym. arańjaki mówią o mistycznym znaczeniu obrzędów ofiarnych. śakti jak