11. zaratusztrianizm, iran, mazdaizm, mazdakizm, media, mitanni, parsowie, persja, zurwanizm


11. 9. 5. magia, czary
 

11. 9. 5. 3. tabu, przesądy, pojęcie nieczystości
 

należy unikać wszystkiego co ma kontakt ze złem, aby nie zbrukać duszy, która staje się nieczysta. należy unikać nieczystych myśli, nieczystego pokarmu i nieczystych ludzi, odpowiednio się ubierać, jeść "czyste" pokarmy, uprawiać życie płciowe w dozwolonych formach. zbrukaną duszę można oczyścić przez zabiegi oczyszczające odpowiednie do rodzaju zbrukania. niektóre z tych praktyk są długotrwałe (kilka tygodni) skomplikowane i kosztowne.

śmierć jest szczególnie nieczysta, należy unikać zwłok i nie stykać ich z ziemią, ani z ogniem, stąd pochówek powietrzny w wieżach milczenia.

ogień, który pali się ponad 100 lat ma ogromną moc spełniania życzeń.
 

11. 9. 5. 4. ofiary
 

spandarmat to emanacja i żona ormuzda. w czasach przedaryjskich prawdopodobnie składano jej ofiary z ludzi.

wielu bogów zaratusztriańskich rodzi się po odprawieniu ofiary haomy lub po wypiciu przez ojca haomy, np feridun, dżamszid, zaratusztra.

w persji w trakcie składania ofiar dokonywano libacji, wylewania na ziemię cennych płynów dla bogów.
 

11. 9. 5. 5. wróżby
 

zal pokochał rudabe, ale jego ojciec garszasp i ojciec rudabe król mehrab nie chcieli zgodzić się na małżeństwo ponieważ rudabe pochodziła z rodu smoczego azi dahaki. dopiero przepowiednia, że narodzi się największy bohater iranu spowodowała, że zgodzili się na ślub.
 

11. 9. 5. 6. liczby, numerologia
 

azi dahaka, król-tyran i smok, zamiast dwóch ramion miał dwa czarne węże. dla węży przygotowywano pożywienie z mózgów dwóch chłopców. kucharze ermail i kermail ratowali jednego chłopca dodając do potrawy mózg barani. z uratowanych od zagłady dzieci wywodzą się kurdowie.

rozwój świata dzieli się na trzy epoki: 1 epoka bez czasu, wszystko było doskonałe, na swoim miejscu i niezmienne, 2 epoka zmieszania - walka ormuzda z arymanem (dobra ze złem), 3 epoka królestwa bożego na ziemi, która nastąpi po sądzie ostatecznym dokonanym przez ormuzda.

najwyższa triada: 1 podstawowa substancja ormuzda (spenta mainju), 2 wohu manah, 3 ardibeheszt.

trzy rodzaje świętego ognia: atasz dadgah, atasz adaran, atasz behram (najświętszy).

ludzie przez trzy lata mieli przebywać w warze (podziemnej jamie) z powodu ostrych zim. a potem mieli wyjść i zaludnić ziemię ponownie.

feridun podzielił kraj na trzech synów: salm dostał sairimę (sarmację?), tur turan (kraj turańczyków?), iradża iran właściwy ?

azi dahaka był trzygłowym smokiem.

ptak simorg przekazał zalowi trzy czarodziejskie pióra, które służyły do wezwania simorg na pomoc. w tym celu należało najpierw spalić jedno z piór.

trzy nakazy: dobre myśli (humata), dobre słowa (huchta), dobre uczynki (hwareszta).

jest sześć emanacji ormuzda: 1 wohu manah (dobra myśl), 2 asza wahiszta (najlepsza prawość), 3 armaiti (święte oddanie), 4 chszatra wairja (panowanie nad pożądaniem), 5 haurwatat (zdrowie, doskonałość), 6 ameretat (długie życie, nieśmiertelność).

w innym ujęciu sześć emanacji ormuzda + podstawowa substancja (duch święty) tworzą świętą siódemkę: 1 spenta mainju (duch święty, podstawowa substancja ormuzda), 2 wohu manah (dobra myśl), 3 asza wahiszta (najlepsza prawość), 4 armaiti (święte oddanie), 5 chszatra wairja (panowanie nad pożądaniem), 6 haurwatat (zdrowie, doskonałość), 7 ameretat (długie życie, nieśmiertelność).

siódemka to liczba magiczna zaratusztrian: świat został podzielony na siedem sfer, ziemia została podzielona na siedem części, znano siedem metali.

ormuzd stwarzał świat przez siedem dni. ormuzd stworzył siedem tworów: ziemię, wodę, niebo, rośliny, zwierzęta, człowieka i ogień, czas i cielesność (wychodzi dziewięć, chyba trzeba liczyć bez czasu i cielesności).

aryman korzysta z pomocy siedmiu arcydemonów.

było siedem walk pomiędzy ormuzdem i arymanem. arymana zabije siódmy potomek ormuzda.

abraxas był w persji symbolem siedmiu planet i siedmiu stopni oświecenia człowieka.

siedem czynów na siedmiu postojach dokonał rustam. siódmym czynem było zabicie białego dewa siedzącego w pieczarze na siódmej górze. siedem czynów na siedmiu postojach dokonał także nesfjandjar.

dziewięć dni trwała walka garszaspa z demonem morskim gandarwem, który porwał garszaspowi żonę, ojca i piastunkę.

abraxas ma magiczne znaczenie numerologiczne oparte na wartości liczbowej liter greckich: alfa+beta+rho+alfa+xi+alfa+sigma = 1+2+100+1+60+1+200 = 365 dni w roku.

zurwan podzielił czas panowania ormuzda i arymana na trzy okresy po 3000 lat (zurwanizm).
 
 
Waldemar Mierniczek

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

8. buddyzm, bon

7. hinduizm (wedyzm, braminizm, hinduizm), adźiwikowie, joga, mitologia indii, religie cyganów