23. religie azji mniejszej (frygia, hatti, hetyci, huryci, lidia, luwijczycy, urartu)

23. 0. problemologia

 

dotarliśmy do azji mniejszej, czyli tej części świata, która obecnie nazywana jest turcją, a która stanowi pomost pomiędzy religiami kaukaskimi, semickimi, mezopotamskimi, hinduizmem i buddyzmem z jednej strony, a grecją, rzymem i egiptem z drugiej strony. 

nie opisuję tu bogów greckich, którzy pojawili się na tym terenie i zdominowali np frygię i lidię, opisuję bogów frygijskich i lidyjskich sprzed hegemonii kulturowej greków na tym terenie. bogowie greccy zostaną opisani w następnym rozdziale. 

nie opisuję bogów mezopotamskich, gdyż byli oni przedmiotem poprzedniego rozdziału. 

mogą wystąpić luki na styku semici-azja mniejsza i arabowie-azja mniejsza, gdyż nie będę także opisywał bogów semickich i arabskich. będą oni przedmiotem opisu w rozdziałach poświęconych judaizmowi i islamowi.

 

23. 0. 1. drzewo religii azji mniejszej (frygia, hatti, hetyci, huryci, lidia, luwijczycy, urartu)

 

oczywiście nie drzewo religii, tylko wykaz plemion, ludów, narodów, obszarów, terenów, krain i państw, o których religiach będzie mowa w tym rozdziale.
Waldemar Mierniczek

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

8. buddyzm, bon

8. buddyzm, bon

8. buddyzm, bon