4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

czas na krótką przerwę w opisywaniu religii i na poznawanie innych dyscyplin nauki związanych z tematem. bez znajomości podstaw tych dziedzin nie jest możliwe zrozumienie ludzi żyjących w tamtych czasach.
 

4. 1. kultury archeologiczne
 

4. 1. 1. periodyzacja
 

czwartorzęd
 
2,58 mln lat temu do dzisiaj
 
plejstocen
od 2,58 mln do 11,7 tys lat temu
 
holocen
od 11,7 tys lat temu do dzisiaj
epoka kamienia
 
ok 2 mln - 3400/2000 pne
 
paleolit
ok 2 mln - 11000 pne, na ziemiach polskich 500 tys lat temu (trzebnica), obozowisko łowców reniferów, narzędzia z otoczaków, kości upolowanych zwierząt (łoś, jeleń, dzik, nosorożec, szczupak), 350 tys lat temu - rusek na dolnym śląsku i w okolicach strzegomia (narzędzia), 200-100 tys lat temu zwoleń k radomia (szczątki koni)
 
mezolit
ok 10000 - 5000 pne
 
neolit
ok 9000 - ok 3400/2000 pne
eneolit/chalkolit/epoka miedzi
 
ok 6000 - ok 3400/2000 pne
epoka brązu
 
ok 3400 - ok 1200/750 pne
epoka żelaza
 
ok 1200 pne do starożytności

 
to jakiś stary model periodyzacji z wikipedii, nie uwzględnia dymarek znalezionych w świętokrzyskiem, które datowane są na ok 2000-3000 lat temu, a więc niby przed epoką żelaza, w której to ziemie słowiańskie, zgodnie z obowiązującą teorią nie uczestniczyły.

oczywiście, na różnych ziemiach poszczególne epoki następowały w różnym czasie, ale tak się jakoś składa, że na ziemiach od renu do dniepru, które interesują nas jako kolebka słowian/prasłowian, poszczególne epoki następowały wcześniej niż oficjalna nauka rozgłasza, a wikipedia powtarza. 

nas interesują czasy od początków holocenu (ok. 11.000 lat temu) kiedy to plemiona prasłowian rozpoczęły swój byt na wspomnianych terenach. 

poniżej niektóre interesujące nas kultury archeologiczne. trudno określić, które plemiona związane są z określonymi kulturami, można snuć na ten temat jedynie hipotezy, mniej lub bardziej trafne.
 
 
Waldemar Mierniczek

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

8. buddyzm, bon

11. zaratusztrianizm, iran, mazdaizm, mazdakizm, media, mitanni, parsowie, persja, zurwanizm

10. sikhizm