Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2017

4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

Obraz
4. 1. 2. kultury archeologiczne
tu jedynie konspekt (notatki) dotyczące kultur archeologicznych na terenie od renu do Dniepru oraz na innych terenach, o ile wykazują możliwy związek ze słowiańszczyną.Waldemar Mierniczek


4. kultury archeologiczne, plemiona, kroniki, władcy, herby, języki, pismo, grupy haplograficzne, astrologia

czas na krótką przerwę w opisywaniu religii i na poznawanie innych dyscyplin nauki związanych z tematem. bez znajomości podstaw tych dziedzin nie jest możliwe zrozumienie ludzi żyjących w tamtych czasach.


4. 1. kultury archeologiczne
4. 1. 1. periodyzacja
czwartorzęd 2,58 mln lat temu do dzisiaj plejstocen od 2,58 mln do 11,7 tys lat temu holocen od 11,7 tys lat temu do dzisiaj epoka kamienia ok 2 mln - 3400/2000 pne

3. religie sarmatów, scytów, saków, ariów i indoariów

3. 4. tropy wyznaczone po studiowaniu religii sarmatów, scytów, saków, ariów i indoariów.

41. morze bałtyckie – morze scytyjskie – ostsee.
59. trop ilirowie-wenetowie-etruskowie-italokowie-rzym spotyka się z tropem dakowie-trakowie-orficy-grecy – trop słowianie-sarmaci-scytowie-królestwo bisporańskie-grecja – królestwo bosporańskie jako przykład różnorodnych plemion przyjmujących dobrowolnie hellenizm – królestwo bosporańskie, drugi po wielkiej lechii przykład tolerancji religijnej – syrakowie, najbardziej zhellenizowane plemię sarmatów – w królestwie bosporańskim noszono stroje scyto-sarmackie: spodnie, miękkie skórzane buty, długie wełniane płaszcze – władcy z dynastii asandrydów nosili często imię sauromates – dynastia asandrydów panowała od 8 pne do ok 370 ne.
61. baskowie: najważniejsza bogini, matriarchat – słowianie: najważniejszy bóg, patriarchat – wspólne oddziaływanie na grecję, rzym, chrześcijaństwo.
70. sarmaci pochodzili ze związków amazonek ze scytami (herodot) – sauronaci –…

3. religie sarmatów, scytów, saków, ariów i indoariów

3. 3. kurhany

przedmiotem kultury materialnej sarmatów, scytów i saków są kurhany, czyli miejsca pochówku zaopatrzone w przedmioty, które miały służyć pochowanym przedstawicielom bogatej arystokracji w życiu pośmiertnym. oto niektóre z nich:
- sarmacki kurhan chochłacz k nowoczerkaska, w którym została pochowana kobieta: wódz lub żona wodza. kurhan został wyposażony min w złote przedmioty, turkusy, ametysty, korale, bransolety, diadem, flakonik do perfum, srebrne i brązowe naczynia, złote blaszki, terakotową figurkę,
- królewski lub książęcy kurhan sarmacki w olenesti k bender,
- dwa królewskie kurhany scytyjskie k arżan na tuwie, w których przeważa sztuka animistyczna,
- scytyjskie kurhany nad dolnym dnieprem: nikopol, zaporoże, towsta mohyła, czortomłyk, grodzisko kamjanśke (stolica od v do iii w pne), sołocha, hajmanowa mohyła, kurhan melitopolski, kurhan aleksandropolski, wełyka cymbałka, kozieł, ohuz,
- zespół kurhanów scytyjskich k kelermes. w kurhanach znaleziono zoomorficzną sztukę …

3. religie sarmatów, scytów, saków, ariów i indoariów

ścieżka sarmatów, scytów, saków, ariów i indoariów prowadzi od słowian wprost do wed i hinduizmu, a w dalszej kolejności do awesty i zaratusztrianizmu.
historycznie rzecz biorąc migracje prasłowian musiały się odbywać przez 10.700 lat kilkakrotnie w obu kierunkach: od pierwszych siedzib między renem i dnieprem do indii, iranu i z powrotem, za pośrednictwem syberii lub bliskiego wschodu. i to tyle wstępu.
wśród plemion sarmackich wyróżniamy roksolanów, jazygów, alanów, syraków, aorsów, jasów, osetyjczyków, symatajów i sarmatów królewskich. osetyjczycy, potomkowie alanów, szczycą się „eposem o nartach” – pieśnią o herosach (olbrzymach). uczeni znawcy znaleźli w nim ślady scytyjskie, osetyjskie, alańskie, sarmackie oraz czerkieskie, abchaskie, abazyńskie, karaczajskie, bałkarskie, czeczeńskie i inguskie. daj boże zdrowie.
3. 1. bóstwa
zachowało się niewiele informacji o bóstwach.
nartowie byli rasą olbrzymów (sosruko (trickster), ylepsz, syrdon (trickster)). satanaja była matką nartów, bóstwe…

2. religia słowian, albańczyków, bałtów, basków, daków, finów, lapończyków, rumunów, traków, ugrofinów, i węgrów

2. 12. tropy wyznaczone po studiowaniu religii słowian

1. obiata – obiad – oblaty – opłatek –andruty – wafle – prosfora – hostia.
2. tryzna – igry – igrzyska – olimpiada.
4. dziadek – diadia – djaus (wedy) – dzeus. 21. dzidzileya – dzidzia – dziewica i matrona – niepokalane poczęcie. 27. diva – dievs – deus – divus – djaus – diabeł – samodiwa – dziwka – dziewka = dźiwa (w hinduizmie: dusza indywidualna). 28. samodiva – flet – czarodziejski flet wyprowadzający duchy z miasta – bogowie greccy grający na flecie.
7. słońce – słowianie – słowo – słowo boże (niemi – niemcy). 11. światło – światło słoneczne – światło księżyca – światło ogniska – ognisko domowe – ogień – błyskawica – grom – burza. 12. swastyka – swaróg – swarożyc – swarga – swarloka – swadźba – radogost – ra. 40. żywioły – arche-prazasada - tales z miletu-woda (624-625 – 545-547 pne) - anaksymander – apeiron (bezkres nieskończony i nieokreślony, a z niego wszystko na zasadzie przeciwieństw, np. twarde-miękkie, 610-546 pne) – anaksymene…

2. religia słowian, albańczyków, bałtów, basków, daków, finów, lapończyków, rumunów, traków, ugrofinów, i węgrów

2. 11. 3. bohaterowie związani z wodą

to są wyjątkowo piękne i pouczające legendy.
jurata mieszkała na dnie bałtyku w bursztynowym zamku. pewnego dnia postanowiła ukarać rybaka kaltytisa, bo wyławiał za dużo ryb. zobaczywszy go zakochała się. kiedy perkun dowiedział się o tym, zniszczył bursztynowy zamek, a juratę przywiązał do skały na dnie morza. bursztyn pochodzi z tego zamku lub z łez juraty (liwini).
rybi król zamieszkiwał śniardwy. pruska królewna gustebalda wiła wianki i rzucała je do falującej wody. uratowała przed szczupakiem rybkę, która była córką rybiego króla. w zamian król obiecał spełnić jej życzenia. królewna zapragnęła posiadać dar rozumienia mowy zwierząt, roślin i wiatru. król spełnił jej życzenie pod takim zastrzeżeniem, że jeżeli zdradzi skąd ma dar, zamieni się w kamień. gustebalda usłyszała od ptaków i drzew, że nadciąga nawała z zachodu i prusowie mogą uratować się jedynie przez sojusz ze słowianami. nieufni prusowie nie chcieli wierzyć, gustebalda zdradziła skąd …

2. religia słowian, albańczyków, bałtów, basków, daków, finów, lapończyków, rumunów, traków, ugrofinów, i węgrów

2. 11. bohaterowie, antybohaterowie, olbrzymy w legendach i podaniach folklorystycznych

w tym rozdziale legendy i przekazy folklorystyczne dotyczące bohaterów.
2. 11. 1. królowie, książęta, rycerze
kilka osób z tej sfery znajdzie się w legendach i przekazach folklorystycznych:
- krak - zabił smoka lub jego synowie zabili smoka, a córka wanda popełniła samobójstwo bo nie chciała niemca,
- waleska, założycielka kłodzka, urodziwa, wysoka posiadaczka długich złotych włosów zaplecionych w warkocz, z którego czerpała siłę i tężyznę fizyczną (łamała podkowy) zastrzeliła smoka z łuku z kilku kilometrów. zazdrośni czesi porwali ją, pozbawili warkocza i zamurowali żywcem w kościele (!!!),
- walgierz wdały, pan na tyńcu, zakochał się w córce króla franków helgundzie. śpiewał jej pieśni pod oknem przez trzy dni, aż wzgardziła królewiczem alemańskim. z zemsty królewicz alemański urządził zasadzkę w swoim kraju, kiedy kochankowie przeprawiali się przez ren. walgierz i helgunda uciekli z dworu frankijskie…

2. religia słowian, albańczyków, bałtów, basków, daków, finów, lapończyków, rumunów, traków, ugrofinów, i węgrów

2. 10. 4. taniec

wiele bóstw było związanych z tańcem. podczas tańców obrzędowych ubierano się w skóry wilków, co miało obdarzyć tańczących siłą wilka.
rusałki mogły zabić przez opętańczy taniec. nocnice tańczyły w szale. wiły były w stanie zatańcować mężczyzn na śmierć. miawki tańczyły w trawie. samodiwy tańczyły horę.
tańce uprawiano podczas topienia lub palenia marzanny, w noc kupały wokół ogniska. tańczono i śpiewano podczas święta peperudy. tańce towarzyszyły świętom: stado i rusałczy tydzień.
dla wybłagania deszczu organizowano rytuały taneczne przed jaskiniami mari. ekhi wchodziła tańcząc (baskowie).
w trakcie święta gromnicy taniec był zakazany. ci, którzy odważyli się tańczyć, umierali w ciągu roku.
podczas jarego święta organizowano w lesie igrzyska połączone ze śpiewem i tańcem. podczas święta maslenicy zabawy i tańce trwały przez cały tydzień.
tańce towarzyszyły zwyczajom i obrzędom folklorystycznym. np draby noworoczne, bursa.
podczas kolędowania, koza tworzyła figury pantomimicz…

2. religia słowian, albańczyków, bałtów, basków, daków, finów, lapończyków, rumunów, traków, ugrofinów, i węgrów

2. 10. 3. muzyka, instrumenty muzyczne

niektóre bóstwa były na stałe związane z muzyką i śpiewem.
samodiwy kochały muzykę, zwłaszcza melodię fletu.
przy topieniu lub paleniu marzanny trzaskano z batów, terkotano i klekotano grzechotkami, śpiewano i grano na instrumentach. w czasie święta peperudy odbywały się tańce i śpiewy.
hymny na cześć pergrubriusa śpiewano 22 marca (bałtowie).
jak wiemy z kalevali kantelevainamoinena zginęła w morzu razem z sampo, vainamoinen śpiewał na ślubie louhi i ilmarinena.
kantele to cytra o płaskim korpusie z drewna brzozowego lub topolowego, sporządził ją vainamoinen z kości renifera. na szczękach szczupaka umocował struny z ogona konia należącego do demona hiisi.
święta, zwyczaje i obrzędy związane z folklorem wymagały muzyki w mniejszym lub większym stopniu.
wiosnę witano pieśniami. podczas jarego święta urządzano w lesie igrzyska połączone ze śpiewem i tańcem.
roduś chodził z muzyką, śpiewem i trzaskaniem z biczów.
kolędowanie polegało na uprawianiu muzyki i ws…