Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2018

8. buddyzm, bon

8. 8. 2. 6. 3. medytacja (cz 2)


sześć kontemplacji:
1 wgląd w spokój zasadniczego umysłu,
2 wgląd w naturę świata elementów (dharm),
3 obserwowanie że istnieje wszechprzenikanie się wszystkich rzeczy,
4 obserwowanie, że nie ma nic prócz takości,
5 obserwowanie, że lustro tożsamości utrzymuje wszystkie rzeczy z osobna bez przeszkód,
6 obserwowanie, że związek noumen-fenomen istnieje na wskroś wszechświata, jeżeli coś dotyczy jednego elementu dotyczy także wszystkich elementów.
stopniowe lub natychmiastowe przebudzenie
północna szkoła chan: medytacja odwrócona to rozbicie rzeczywistości na coraz mniejsze skupiska cząstek, aż do najmniejszych rozpuszczających się w rzeczywistości, pustka jest formą, a forma jest pustką.
południowa szkoła chan: kontemplacja bezpośrednia to natychmiastowe zrozumienie niesubstancjalności rzeczywistości i dharm, nie ma ani pustki, ani formy, pierwotnie niczego nie ma.
szkoła heze próbowała połączyć stopniową praktykę szkoły północnej chan z nagłym przebudzeniem południ…

8. buddyzm, bon

8. 8. 2. 6. 3. medytacja (cz 1)


definicja i teoria
medytacja to jest to, co buddyści lubią najbardziej, ponieważ prowadzi do oświecenia i nirwany, czyli wyrwania się z koła sansary.
medytacja stanowi narzędzie rozwoju współczucia w celu samodoskonalenia i osiągnięcia oświecenia, ćwiczenie się w nieuleganiu rozproszeniom. medytacja jest głównym środkiem do transformacji umysłu przez wgląd w działanie umysłu, daje możliwość rozwoju koncentracji, jasności umysłu i pozytywnych uczuć. medytacja ma na celu uzyskanie wglądu w naturę świata i dostrzeżenie pustości wszelkich zjawisk i braku własnego "ja", dzięki czemu możliwe jest wyzbycie się pragnień i przywiązań. medytacja obejmuje trzy ostatnie punkty ośmiorakiej ścieżki.
fayanzong: rzeczywistość (kosmos) jest bezforemną pustością, wszystko tworzy się w umyśle-sercu, wszystkie rzeczy we wszechświecie świadczą o absolucie i prowadzą do niego.
szentong: przejrzysty, samoświadomy, pozbawiony koncepcji umysł (dźńana), który jest doświadcz…

8. buddyzm, bon

8. 8. 2. 6. 2. karma (cz 2)


cechy czynów karmicznych:
1 rezultaty czynów karmicznych są doświadczane tylko przez osobę, kóra je wykonała,
2 działania karmiczne prowadzą do odpowiadających im rezultatów (bez nagrody i kary),
3 nawet niewielka przyczyna może wytworzyć znaczący skutek,
4 prawo karmy nigdy nie zawodzi.
czynniki wpływające na skutki karmy:
1 świadomość uczynku,
2 zamiar popełnienia czynu,
3 wykonanie czynu na czyjeś zamówienie,
4 satysfakcja z rezultatów działania.
cztery poziomy karmy:
1 doświadczenie pomiędzy śmiercią a następnym odrodzeniem,
2 ciało, w którym się rodzimy (zdrowie, inteligencja, moc, uroda),
3 otoczenie w jakim się odradzamy (kraj, kultura, rodzina, warunki materialne),
4 skłonności i upodobania, które wnosimy.
do okresu dojrzewania przeważa karma wniesiona, do starości karma bieżącego życia, później karma przyszłego życia.
działania przynoszące zasługę:
1 ofiarowanie,
2 etyka (moralność),
3 rozwijanie umysłu (medytacja),
4 okazywanie czci,
5 służenie,
6 przekazywanie zasługi,

8. buddyzm, bon

8. 8. 2. 6. 2. karma (cz 1)

ten rozdział zaczynamy od hinduistycznej doktryny "karma-joga” skodyfikowanej w bhagawadgicie, która bardzo dobrze przyjmowała się w epoce fermentu religijnego ponieważ godziła bardzo różnorodne drogi duchowe, takie jak asceza i wyrzeczenie (niwrytti), ideały życiowego obowiązku (prawrytti), drogę do zbawienia poprzez czyn (karma), szacunek do duchowej wiedzy (dźńana) i uwielbienie bóstwa (bhakti). jedną z głównych przyczyn sukcesu wisznuizmu (rodzaj hinduizmu) było pogodzenie w nim różnych dróg do zbawienia. karma przechodzi do następnego życia jak uderzona kula bilardowa, która jest całkiem inna od poprzedniej, ale otrzymała od niej energię, tzw nasiona karmiczne. według czittamatry nośnikiem nasion jest slajawidżniana, według madhjamaki mentalna świadomość.
w buddyzmie wykształciło się inne pojęcie karmy niż w hinduizmie. jest toświadome działanie (ciałem, mową i myślą) wynikające z realizacji określonego celu lub woli jego osiągnięcia oraz skutek teg…

8. buddyzm, bon

8. 8. 2. 6. 1. dharma (cz 2)

sarvastivada: wszystkie dharmy istnieją w każdym czasie (przyszłość, przeszłość, teraźniejszość). dharmy są niepodzielnymi częściami rzeczywistości, każda ma własną naturę.
sautrantika: dharmy istnieją tylko w czasie teraźniejszym.
mahisasaka: rzeczywiste są jedynie teraźniejsze dharmy, przeszłe i przyszłe dharmy nie istnieją.
niutou: wszystkie światowe i pozaświatowe dharmy to pustość, także nirwana i oświecenie nie istnieją.
vibhajjavada: dharmy są scharakteryzowane doświadczalnie, a pierwszy krok do wglądu musi być uczyniony przez własne doświadczenie i krytyczne badanie, a nie poprzez wiarę; nirwana jest wyjątkową nieuwarunkowaną dharmą. światy duhkhy (cierpienia) i nirwany nie mogą być inne skoro wchodzą w skład czterech szlachetnych prawd.
teoria dharmadhatu: to jest przestrzeń dharmy, która jest niezmienna i nie tworzona, w której wszystkie zjawiska powstają, trwają i rozpuszczają się, wszystkie dharmy we wszechświecie powstały równocześnie, nastąpiło stw…

8. buddyzm, bon

8. 8. 2. 6. 1. dharma (cz 1)
pojęcie dharmy w buddyzmie i hinduizmie nie jest takie samo. o ile w hinduizmie nacisk położony jest na prawo, zasady postępowania, które trzeba przestrzegać w trakcie działania, gdyż uczynki jako karma decydują o przyszłych inkarnacjach, to w buddyzmie nacisk położony jest na naukę przekazywaną jako linia dharmy kolejnym mistrzom; to nauki trzeba przestrzegać, aby, głównie poprzez medytację, osiągnąć oświecenie i nirwanę.
w parku gazeli w sarnathbudda dokonał wprawienia w ruch koła dharmy. symbol koła dharmy jest symbolem buddyzmu.
mahajana: budda zakręcił kołem dharmy trzykrotnie udzielają w ten sposób różnych nauk: pierwszy cykl to karma (nauka przyczynowości), drugi to siunjata (pustość, nieistnienie), trzeci to tathagatagarbha (natura buddy).
chan: budda przekazał dharmę mahakaśjapie, ten anandzie, a ten następnym patriarchom chan (zen), 28 patriarchą indii został bodhidharma i od niego liczone są kolejne generacje linii dharmy.
wadżrajana: strażnikami dha…

8. buddyzm, bon

8. 8. 2. 5. bogactwo/ bieda

budda medycyny (bhajszadźca) złożył dwanaście ślubowań wchodząc na drogę bodhisattwy: 1 iluminować niezliczone krainy, umożliwiając wszystkim istotom stanie się buddami medycyny, 3 zaspokajać potrzeby wszystkich istot, aby żadnej nie brakowało niczego do życia, 7 przynosić ulgę ubogim i chorym, 11 zaspokajać głód i pragnienie czujących istot, 12 pomagać ubogim, którym brakuje ubrań, cierpiącym z powodu much, komarów, upału lub zimna.
żółta tara jest powiązana z bogactwem i dobrobytem. benzaiten opiekuje się bogactwem. nagowie są szczodrzy i hojni, ale często niebezpieczni i złośliwi.
shichi-fukujin to siedem bóstw szczęścia, bogactwa, płodności, powodzenia w życiu, długowieczności, uprzejmości, honoru, uczciwości i popularności, pochodzenia japońskiego, indyjskiego i chińskiego. grupa została zestawiona przez mnicha tenkai ze szkoły tendai: 1 benzaiten, 2 wajśrawana, 3 daikoku, 4 ebisu, 5 fukurokuju, 6 śmiejący się budda, 7 jurojin.
wajśrawana, bóstwo bogactwa …

8. buddyzm, bon

8. 8. 2. 4. zdrowie/choroby

budda medycyny (bhajszadźja) złożył dwanaście ślubowań wchodząc na drogę bodhisattwy, a w tym: 1 iluminować niezliczone krainy, umożliwiając wszystkim istotom stanie się buddami medycyny, 6 leczyć osoby urodzone z deformacjami i niepełnosprawnością, 7 przynosić ulgę ubogim i chorym, 9 pomagać osobom cierpiącym z powodu urojeń i chorób umysłowych. jakszowie chodzą w orszaku bhajszadźji i buddy medycyny.
budda śakjamuni ułożył dharani (modlitwę) w celu uzdrowienia ludzi chorych na żółtaczkę.
budda maitreja jest znany jako pocieszyciel cierpiących. biała tara jest powiązana z długim życiem i mocą uzdrawiania. czteroramienny mahakala łagodzi choroby. wajśrawana chroni od chorób, a w japonii jest uważany za boga medycyny.
jivaka, uczeń atrei, króla lekarzy, osobisty lekarz buddy, miał klejnot, którym prześwietlał pacjentów, co pozwalało znaleźć przyczynę choroby, min odnalazł w ten sposób stonogę w głowie pacjenta, a gdy ją usunął pacjent wyzdrowiał.
bodhisattwa than…

8. buddyzm, bon

8. 8. 2. 2. 3. fallicyzm

budda ma chowający się członek jak u konia.
fukurokuju wyobrażany jest wysokim czołem - symbolem fallicznym.
8. 8. 2. 2. 4. pijaństwo, alkohol, narkotyki
zakaz używania alkoholu i używek, jakkolwiek sake była produkowana w klasztorach buddyjskich w okresie heian (794-1185).
szósty rozdział mahavaggi (pierwszej części khandhaki wchodzącej w skład winaja pitaki) mówi o lekach, w tym także o wdychaniu dymu, co jest wykorzystywane przez palących mnichów.
8. 8. 2. 3. inicjacja
praktyki inicjacyjne dotyczą przyjmowania mnichów i mniszek do klasztoru i są omówione w rozdziałach dotyczących mnichów i mniszek oraz życia zakonnego. tu tylko kilka istotnych informacji wskazujących na charakter inicjacyjny działań.
ceremonia przejścia śramanery: ogolenie głowy, przybranie szat (therawada - pomarańczowe lub brązowe, azja wschodnia - szare lub czarne, tybet - czerwone), recytacja trzech schronień, przyjęcie dziesięciu reguł praktyki, wybranie nauczyciela.
szkoła soto wymaga uzyskani…

8. buddyzm, bon

8. 8. 2. 2. płodność

wśród bóstw płodności mamy min te:
- kami inari - bóstwo płodności,
- shichi fukujin - siedem bóstw płodności, powodzenia w życiu, długowieczności, pochodzenia japońskiego, indyjskiego i chińskiego. ta grupa została zestawiona przez mnicha tenkai ze szkoły tendai: 1 benzaiten, 2 wajśrawana, 3 daikoku, 4 ebisu, 5 fukurokuju, 6 śmiejący się budda, 7 jurojin.
8. 8. 2. 2. 1. płodność i rodzina
dakinie to istoty personifikujące żeńską energię seksualną stanowiącą archetyp stworzenia. były nazywane duchami złych matek. benzaiten była związana z rozrodczością.
imię syna buddy rahuli nawiązuje do więzi jaką dla mężczyzny stanowi żona, dzieci i wygodne życie w domu. przyjemność i radość jaką mężczyzna czerpie z żony i dzieci nazywa się "miękkimi kajdanami".
koshi-moin (demon kobieta) mogła obdarzać błogosławieństwem posiadania dzieci oraz łatwego porodu. ktisigarbha jest strażnikiem kobiet w ciąży i martwych dzieci (urodzonych martwych lub po aborcji). guanyin jest prze…