Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2017

2. religia słowian, albańczyków, bałtów, basków, daków, finów, lapończyków, rumunów, traków, ugrofinów, i węgrów

2. 8. 2. 2. 2. płodność i przyjemność, w tym ciało i wizerunki bogów
przy tej okazji będę pisał o pięknych ciałach i wizerunkach bogów; o brzydkich wizerunkach bogów pisałem w rozdziale o demonach.
łada była boginią miłości. uroczne oczy (pojęcie z dziedziny magii) mogły rzucać uroki miłosne. milda była boginią piękna i miłości (litwini).
perkun był strażnikiem moralności bałtów.
alkonost to stworzenie o ciele ptaka i głowie pięknej kobiety ze wspaniałym głosem. jeżeli usłyszy się ten głos, niczego innego nie chce się słuchać. alkonosty symbolizują szczęście i nadzieję.
sirin to ptak z głową i piersiami pięknej kobiety, kto słucha pieśni sirinów, zapomina o ziemskim życiu, podąża za nimi i umiera.
rusałki, nagie dziewczęta z rozpuszczonymi zielonymi włosami, w czasie nowiu wabiły młodzieńców i zabijały ich przez łaskotanie lub opętańczy taniec.
boginki to demony (zmarłe nagle kobiety), które wabiły przechodniów nad brzegami zbiorników wodnych i doprowadzały do zguby np śmierci zamęczając ich…

2. religia słowian, albańczyków, bałtów, basków, daków, finów, lapończyków, rumunów, traków, ugrofinów, i węgrów

2. 8. narodziny, życie, śmierć


w tym rozdziale będę pisał o szeroko rozumianym cyklu płodności w odniesieniu do ludzi, czyli o cyklu narodziny, życie, śmierć. znajdą się tu rozważania na temat przeznaczenia, rodziny, atrakcyjności aktu seksualnego, pijaństwa, inicjacji, dychotomii choroba/zdrowie, bieda/bogactwo, nieszczęście/szczęście, pracy, polowania, wojny, zwyczajów związanych ze śmiercią.
2. 8. 1. narodziny
narodziny uważane były za chwilę magiczną, stąd powszechna wiara w niezwykłą moc porońców i dzieci zmarłych w czasie porodu.
więcej o porońcach i zmarłych dzieciach w rozdziale poświęconym chorobie i zdrowiu.
2. 8. 2. życie
u słowian dziewanna była boginią życia, żywie bogiem życia, a marzanna panią życia. podobnie władcami życia byli bałtyjscy bogowie patrimps i wejopatis. władcą życia lapończyków był tiermes.
dla węgrów symbolem długiego życia był jeleń.
2. 8. 2. 1. dola, los, przeznaczenie
dla każdej religii istotne jest, czy życie ludzkie jest z góry zdeterminowane (podejście tele…

2. religia słowian, albańczyków, bałtów, basków, daków, finów, lapończyków, rumunów, traków, ugrofinów, i węgrów

2. 7. 2. rośliny, rolnik, pasterz

bardzo trudny i rozległy temat obejmujący rośliny polne, łąkowe i leśne, wodne, a nawet te z sadów i ogrodowe (ozdobne), zioła, drzewa, lasy i gaje.
zawodami związanymi z roślinami, które omówimy w tym rozdziale, są rolnik i pasterz.
świętym drzewem peruna był dąb, wyobrażenie osi kosmicznej, święty dąb był atrybutem trzygłowa. świętym drzewem i symbolem perkuna był dąb (bałtowie). vanaimoinen ściął dąb, który przesłaniał słońce i księżyc (kalevala). dla basków dąb był drzewem świętym. mari mogła przybierać postać drzewa, przede wszystkim dębu (baskowie). innymi świętami drzewami były lipy, wiązy, klony, jesiony, orzechy; najczęściej rosnące w świętych gajach i lasach, w których uprawiano kulty religijne. dla prusów las był bogiem. lipa była kojarzona z kultem kobiecym. bałtyjska majuna była boginią drzew lipowych.
boginią roślinności była dziewanna. ukko był bogiem roślin i zbiorów (finowie i estończycy). bogiem roślinności był pergrubrius, patron pierws…

2. religia słowian, albańczyków, bałtów, basków, daków, finów, lapończyków, rumunów, traków, ugrofinów, i węgrów

2. 7 1. 4. pozostałe zwierzęta

dażbóg był bóstwem wilków. weles i wiły mogli przyjmować postać wilków, a leszy mógł przybrać postać wilka lub niedźwiedzia. samodiwy mogły zmieniać twarze na wilcze.
wilkołak to człowiek, który przemieniał się w wilka pod wpływem uroku, po ukąszeniu przez innego wilkołaka lub natarciu specjalną maścią. ustreł obawiał się wilka, który w przeciwieństwie do ludzi mógł go zobaczyć. dla węgrów wilk miał znaczenie negatywne i kojarzył się z diabłem.
podczas tańców obrzędowych ubierano się w skóry wilków. lutycy uważali się za dzieci wilka, wyróżniali się w walkach porywczością. dusze zmarłych mogły przybierać postać wilka lub niedźwiedzia (prusowie, litwini, łotysze), spotykało to najdzielniejszych wojowników (estowie, finowie, karelowie, lapończycy). plemiona trackie nosiły wilcze nazwy: dakowie, gekowie, droi. dakowie przyodziewali się w wilcze skóry, sposób ataku wzorowali na zachowaniach watahy.
na terenach rosji, litwy, białorusi i ukrainy uprawiano kult nie…

2. religia słowian, albańczyków, bałtów, basków, daków, finów, lapończyków, rumunów, traków, ugrofinów, i węgrów

2. 7. 1. 3. kopytne


większość zwierząt towarzyszących człowiekowi w obejściu domowym to ssaki kopytne: koń, przeróżne odmiany bydła domowego, osioł, kozy, owce, świnie. także dzikie zwierzęta pozyskiwane na żywność to w większości przedstawiciele kopytnych: żubr, tur, jeleń, sarna, dzik.
szczególne znaczenie mityczne mają: koń, byk (lub baran) jako apoteoza słońca i kozioł przez związek z orgiastyczną płodnością. weles był opiekun bydła, miał moc zamykania paszczęki dzikich zwierząt i moc odwracania wzroku wilków od stada. boginki płoszyły bydło na pastwiskach, a adżacha mogła porywać woły. dażbóg to bóstwo drobnego bydła. w kalevali bogiem hodowli bydła był tapio. trackim bogiem opiekującym się bydłem był ajnos.
u słowian duchy domowe zajmowały się obrządkiem bydła, a może im się tylko tak wydawało?
bożicz pojawiał się w towarzystwie złotorogiego jelenia i świni. zwierzęciem bałtyjskiego kerklisa był dzik, a świętym zwierzęciem pruskiej curche był dzik lub świnia.
samodiwy często jeździły …