7. hinduizm (wedyzm, braminizm, hinduizm), adźiwikowie, joga, mitologia indii, religie cyganów

7. 3. 9. czas
 

panem czasu jest mahawisznu. kali jest boginią czasu, a jama jest z czasem identyfikowany. szodaśi uosabia czas doskonałości.

śiwa jako bhajrawa symbolizuje upływ czasu. śiwa jako mahakala symbolizuje wielki czas, jest pogromcą czasu. śiwa jako śnakara jest władcą końca cyklu czasu. trzy zęby triśuli (tryzub, trójząb) symbolizują przeszłość, przyszłość i teraźniejszość.

śukra dał ludziom wiedzę o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

według jogasutry jogin posiada zdolność istnienia poza czasem (w wiecznej teraźniejszości).

rudra, bóg czasu, będzie niszczycielem kreacji u końca cyklu czasów, kiedy światy przejdą w stan pierwotny (mahapralaję).

pojęcie mitycznego czasu jest w hinduizmie proste i należy go rozpatrywać według następujących zdań:

1. czas wszechświata = długość życia brahmy = 100 lat życia brahmy = 311.040.000.000.000 lat ziemskich (to nie pomyłka, chodzi o 311,04 bln lat),

2. 1 paradha (paradhas)= 50 lat = połowa życia brahmy,

3. 1 rok życia brahmy = 12 miesięcy życia brahmy = 3.110.400.000.000 lat ziemskich,

4. 1 miesiąc życia brahmy = 30 dni życia brahmy = 259.200.000.000 lat ziemskich,

5. 1 doba brahmy = 2 kalpy; 1 dzień życia brahmy = 1 kalpa; 1 noc życia brahmy = 1 kalpa; jedna kalpa trwa 4.320.000.000 lat ziemskich,

6. dzień narodzin brahmy przypadł w marcu,

7. aktualnie trwa 51 dzień brahmy,

8. w czasie jednej kalpy (1 dnia brahmy) pojawia się 14 kolejnych manu,

9. każdy manu żyje przez okres jednej manwatary = 308.571.429 lat ziemskich.

10. jedna kalpa (dzień brahmy) składa się z 1000 mahajug = 10.000 charanas,

11. każda mahajuga trwa 12.000 lat boskich = 4.320.000 lat ziemskich ,

12. każda mahajuga dzili się na cztery jugi: satjajuga (kritajuga) trwa 4000 lat boskich, tretajuga lat 3000 lat boskich, dwaparajuga 2000 lat boskich, kalijuga 1000 lat boskich,

13. obecnie mamy kalijugę, która zakończy się przyjściem kalkina,

14. rok boski = 360 lat ludzkich, dodatkowo trzeba wliczyć zmierzchy i poranki jug (1/10 każdej jugi); wszystkie jugi, zmierzchy i poranki składają się na mahajugę,

15. 1 sekunda boska = 100 lat współczesnej ery.

wszystko to starałem się oddać graficznie poniżej:
 
 
każda następna era (juga) cechuje się spadkiem moralności.
 
w czasie trwania satjajugi (wiek złoty), ludzie żyją długo (po 100.000 lat), są uczciwi, pobożni, zasady religijne są przestrzegane, panuje dostatek, nie ma chorób, wierni praktykują jogę, pogrążeni w samadhi (głębokiej medytacji) nie są zainteresowani materialną przyjemnością zmysłową, a mimo to mają doskonałą pamięć i ostre zmysły. satjajudze odpowiada kolor biały jak kolor wisznu. zalecana aktywność to medytacja.
 
w tretajudze (wiek srebrny), ludzie żyją po 10.000 lat, cieszą się zmysłową przyjemnością, żyją bez kłopotów, zasady zaczynają być lekceważone i wypełnia się tylko 3/4 obowiązków religijnych, pamięć i zdrowie pogarszają się, pojawia się przestępczość i rozpusta. tretajudze odpowiada kolor czerwony jak kolor wisznu. zalecana aktywność to ofiary ogniowe.
 
w dwaparajudze (wiek brązowy), ludzie żyją po 1000 lat, rozpoczynają się materialne niedole, ale nie są one jeszcze bardzo surowe, ludzie przestrzegają 1/2 obowiązków religijnych. pogorszają się pamięć, zdrowie, skłonność do mówienia prawdy, wzrasta przestępczość, a do tego pogarszają się warunki klimatyczne. dwaparajudze odpowiada kolor czarny, jak kolor wisznukryszny.
 
w kalijudze (wiek żelaza) rozpoczynają się niedole materialne, dharma to 1/4 obowiązków człowieka i powoli zanika, pod koniec kalijugi zasady religijne i obowiązki zawodowe ulegają zatraceniu. ludzie żyją do 100 lat. minęło już 5.000 lat obecnej kalijugi, a upadek jest znaczny.
 
kalijuga to wiek żelaza, kłótni, hipokryzji, konfliktów, ignorancji, wysokiej przestępczości. dominuje kolor żółty (jak ćajtanja mahaprabhu awatara wisznu). polecane słuchanie i intonowanie imion boga (mantry), dyskutowanie o przygodach i inkarnacjach boga.
 
"przed nadejściem kalkina ma panować na świecie brak cnoty, prawdy, świętości, przebaczenia i dobroci, rozpleni się przestępczość, w handlu zapanuje oszustwo, uczeni będą wygłaszać tylko puste mowy, uroda ciała, fryzury i obżarstwo uznane zostaną za najwyższy cel życia, nadmiernie wzrosną podatki, zapanują choroby, lekarstwa będą nieskuteczne, zasadniczą cechą charakterystyczną wieku kali jest to, że niższej klasy śudrowie, to znaczy ludzie bez braminicznej kultury i duchowej inicjacji, będą zewnętrznie wyglądać jak administratorzy czy królowie, a zasadniczym interesem takich władców nie-kszatrijów będzie zabijanie niewinnych zwierząt, szczególnie krów i byków, które będą pozbawione ochrony swoich panów bona fide wajśjów, społeczności kupieckiej, rzemieślniczej i rolniczej".
 
 
Waldemar Mierniczek

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

8. buddyzm, bon

8. buddyzm, bon

8. buddyzm, bon