21. religie egiptu, nubii i hyksosów


21. 0. problemologia


pozycja i znaczenie religii egiptu jest przereklamowane. mitologia egiptu jest uboga jeszcze bardziej niż mitologia germańska. mogę dodać, że religia egiptu jest płaska i jednowymiarowa, co sytuuje ją jeszcze niżej niż mitologię germańską.

w dodatku nie możemy powiedzieć, że istniała jedna religia egipska. w egipcie było bardzo wiele różnych religii i różnorodnych bogów. religie te łączyły się na przestrzeni tysiącleci, tym niemniej jest to religia wielu sprzeczności, których nie udało się połączyć w jeden system, tak jak na przykład miało to miejsce w hinduizmie. doskonale będzie to widać w rozdziale poświęconym genealogii bogów egipskich.

religie egipskie mają najwięcej wspólnych treści z religiami indian mezoameryki, a to koncepcję duszy-serca, wysoką pozycję słońca, wysoką pozycję kapłanów, duże znaczenie astronomii i astrologii, być może także piramidy.

wpływ religii egiptu na religie indoeropejskie (grecja, rzym, gnostycyzm), a także zeuropeizowane chrześcijaństwo jest niewielki i mocno przeceniony. płacz i narzekanie różnych znawców, jak to pogańskie wątki izydy, czy seta psuły chrześcijaństwo i były punktem wyjścia do różnych różokrzyżówców, wolnomularstwa i satanizmów, mnie osobiście śmieszy. te wpływy nie były większe niż wpływy buddyzmu, mitraizmu, czy religii bliskiego wschodu (np astarte, kybele), czyli niewiele znaczące.

natomiast niedoceniony jest wpływ religii egiptu na religie semickie i w rezultacie judaizm, a to wiara w życie pozagrobowe (ale nie w reinkarnację), matka dziewica izyda z małym horuskiem, sąd ostateczny, ciało potrzebne duszy po śmierci, niebo jako zaświaty. po przetransponowaniu wątki te pojawiły się w chrześcijaństwie od razu w postaci kanonicznej.

ponieważ mitologia egipska jest bardzo dobrze przebadana, hasła w wikipedii są napisane w sposób zrozumiały, dlatego mniej będzie chaosu z powodu niedokładności języka, ale za to więcej z powodu immanentnej sprzeczności w mitoligii, o czym pisałem wyżej.

będzie trochę cytatów z herodota, tacyta itp. historyków greckich i rzymskich, ponieważ to, co oni wypisują na temat egipcjan jest równie mało wiarygodne jak to co wypisują na temat słowian i germanów.

hieroglifami nie zajmuję się, chociaż niosą one za sobą treść magiczną pełną symbolicznych znaczeń, ale na hieroglify trzeba byłoby stracić zbyt wiele czasu. opuszczam ten temat podobnie jak odpuściłem baśnie germańskie (a także słowiańskie i romańskie).


21. 0. 1. drzewo religii egiptu, nubii i hyksosów


nie będzie tu żadnego drzewa, tylko wymienię do jakich obszarów geograficzno-historycznych odnosi się ta część moich notatek z religii.

egipt starożytny,
plemię blemiów,
hyksosi,
królestwo kerma,
nubia, w tym:
kusz z meroe,
nobatia (nobadowie),
wawat.

nobatia pojawi się także w rozdziale poświęconym wczesnemu chrześcijaństwu jako królestwo chrześcijańskie, obok innych nubijskich królestw, które przyjęły chrześcijaństwo jak makuria, czy alodia, a także aksum.

w rozdziale wspomniano także o krainie punt, jakkolwiek brak jest haseł w wikipedii odnoszących się do religii, które panowały w tej krainie-państwie.


Waldemar Mierniczek

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

8. buddyzm, bon

8. buddyzm, bon

8. buddyzm, bon