1. metodologia 1.1. drzewo religii

wymyśliłem takie drzewo (matrix, tabelę, zestawienie) religii. kolejne wersje będą załączał w miarę powstawania:


struktura drzewa religii jest następująca: 

1. zaczynam od wspólnego korzenia religii naturalnej,

2. od korzenia idzie pień religii ludów i narodów poprzedzających słowian, a więc ugrofinów i bałtów. 

ugrofinowie dzielą się na ugrów (chantów i mansów), finów wołżańskich (mordwinów, maryjczyków, wymarłych ludów meria i mieszczera, muromców, terjuchanów i karatajów), permców (udmurtów i komiaków), lapończyków, finów bałtyckich (karelów, finów, estończyków, wepsów, liwów, iżorów, wotów, ludu setu i wymarłego ludu weś) oraz węgrów (węgrów, szeklerów i czangów). 

bałtowie obejmują narody prusów (wybitych), łotyszy, litwinów, żmudzinów, oraz wybitych i (lub) wymarłych i (lub) zasymilowanych łatgalów, zemgalów, kurów, jaćwingów, galindów, zelów i sasinów. 

analiza językowa wskazuje, że zarówno ugrofinowie jak i bałtowie poprzedzali słowian, gdyż bardziej skomplikowane struktury językowe były zastępowane prostszymi. 

słowian nie należy dzielić na grupy, plemiona i szczepy, gdyż w kontekście mojej analizy nie niesie to na razie za sobą żadnych wartości poznawczych. w części dotyczącej religii słowian umieściłem religie narodów, których pochodzenie jest nieznane, co przy udowodnionej przez badania genetyczne tezie, że słowianie zamieszkiwali tereny od łaby (renu?) do donu (uralu?) uprawdopodobnia hipotezę, że ludy (narody) te są w mniejszym lub większym stopniu pochodzenia słowiańskiego. są to następujące narody: 

- rumuni (rumuni, mołdawianie, wołosi, arumuni, meglenomuruni, kucowołosi, istrorumuni i wymarli morlachowie), 

- albańczycy (albańczycy, gegowie, toskowie, aboresze, czamowie, labowie, arwanici) – naród liczący systemem dwudziestkowym zamiast dziesiętnym, 

- dakowie (dakowie, kostobokowie, karpowie) i trakowie (trakowie, bessowie) – narody poprzedzające rumunów.

tu można wytyczyć pierwszy poważny, jakkolwiek hipotetyczny, szlak oddziaływania religii słowian na religie niesłowiańskie: przez bałkany do grecji, zwłaszcza za pośrednictwem traków, którzy mieli bezapelacyjny wpływ na powstanie religii orfickiej w grecji. (orfizm jest znienawidzony przez fundamentalnych katolików, ponieważ jest uważany za korzeń różokrzyża i wolnomularstwa). 

do grupy religii słowiańskich dodałem na zasadzie eksperymentu religię basków, ponieważ brak jest przekonujących hipotez co do pochodzenia tego narodu. zwyczaje basków są podobne do zwyczajów albańczyków. baskowie także liczą systemem dwudziestkowym, a nie dziesiętnym. 

z pnia religii słowiańskiej odchodzi dobrze udokumentowana gałąź: celtowie, germanie, co wynika bezpośrednio z badań genetycznych i wcześniejszego pojawienia się markera genetycznego r1a1 (słowianie) niż r1b (celtowie, germanie). 

drugi konar jest słabiej udokumentowany i stanowi szlak: ilirowie, wenetowie, etruskowie, italikowie, sykanowie, elymianie, sykulowie, lukani, rzym. jeden ciekawy włoch zainteresował się skąd przybyli przodkowie wenecjan i z badań wyszło, że ze wschodu. polski zapomniany badacz przeszłości o nazwisku wolański już w xix w udowodnił, że runy etrusków da się odczytać w języku prasłowiańskim. 

trzeci konar jest bardzo dobrze poznany, a podobieństwa religii i kultur są udokumentowane. to szlak: sarmaci (roksolanowie, jazygowie, alanowie, syrakowie, aorsowie, jasowie, osetyjczycy, symatajowie, sarmaci królewscy), scytowie, sakowie, ariowie, indoariowie, wedyzm (w perspektywie braminizm, hinduizm, adźiwikowie, dźinizm, buddyzm i sikhizm). 

idee hinduistyczne miały niezaprzeczalny wpływ na religie bliskiego wschodu, grecji (przez jończyków), rzymu, islam (sufizm) i współczesne religie ezoteryczne. 

czwarty konar wyrastający z awesty, obejmuje zaratusztrianizm, mazdaizm, mazdakizm, mitraizm, manicheizm i gnostycyzm, religie dualistyczne, których wpływ na religie bliskiego wschodu, grecji, judaizm, chrześcijaństwo i religie ezoteryczne jest bezsporny. 

na tym etapie należy jeszcze wspomnieć o religiach neopogańskich (np rodzimowierstwo, asatru, hellenizm neopogański), które starają się bezpośrednio czerpać z religii pogańskich. na pograniczu rodzimowierstwa można umieścić religię wicca, (wiedźm), która czerpie także z magii, czyli zbliża się do religii i wierzeń spirytystycznych, okultystycznych, parapsychologicznych, ezoterycznych, teozoficznych itp). 

zgodnie z obecnie obowiązującą narracją przepływ idei i religii następował od hinduizmu do słowian, ale musiało być odwrotnie (od prostszych idei do bardziej skomplikowanych) lub przepływ idei musiał przebiegać w obie strony. to że scytowie pojawili się w europie przed sarmatami, a w indii przed ariami może świadczyć o tym, że wspólnymi praprzodkami słowian sensu stricto, scytów i irańczyków byli ariowie właśnie.Waldemar Mierniczek

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

8. buddyzm, bon

8. buddyzm, bon

8. buddyzm, bon