24. religie minojczyków, pelazgów, mykeńczyków, licja, lidia, orfizm, grecja, hellenizm

24. 8. 2. 4. 3. humory24. 8. 2. 5. bogactwo/bieda

 

grecki materiał mitologiczny dotyczący bogactwa i biedy jest stosunkowo niewielki, prawdopodobnie z powodu tego, że grecy nie doznawali biedy; być może dotyczyło to niewolników i barbarzyńców, ale to już inna sprawa. 

zeus jako ktesios strzeże dobytku. 

gdy zmarło pokolenie złotego wieku zeus przemienił ich w dobre dajmony, czyli przyznał status pośledniejszych bóstw, by strzegły następnych pokoleń przed złem, przemierzały ziemię w okryciu mgły, niektórych obdarzały bogactwem. 

tyche to bogini dostatku. 

hera obiecała parysowi za zwycięstwo związane z jabłkiem niezgody bogactwo (mykeńczycy, grecja). 

tytanida teja, bogini jaśniejącego nieba, została obdarzona złotem, srebrem i klejnotami z ich jasnością i nieodłączną wartością. 

hora ejrene, matka bogactwa, była wyobrażana z plitosem, bogiem bogactwa na ręce, rogiem obfitości i gałązką oliwną. jej dzieci to bareja i kamida

koza amaltea ułamała róg. wziął go do ręki mały zeus i pobłogosławił. w ten sposób powstał róg obfitości, który napełniał się wszystkim, czego zapragnął posiadacz. 

drzewo oliwne to symbol bogactwa. 

elektra daje bursztyn. 

gdy faeton zginął w erydanie, heliady zgromadziły się na rzeką i zaczęły opłakiwać brata. czyniły to tak żałośnie, że bogowie zamienili ich w topole, a ich łzy zostały zamienione w bryłki bursztynu. 

hades był zwany plutonem ze względu na ogromne bogactwa podziemi. 

plutos, syn demeter i jazjona, bóg bogactwa, był przedstawiany jako dziecko lub młodzieniec z rogiem obfitości lub jako niemowlę przy boku ejrene lub tyche. plutos został oślepiony przez zeusa za to, że obdarzał bogactwem wszystkich bez wyjątku. 

polidor, syn kadmosa, zginął na polowaniu gdy jego ojciec zabrał z pieczary smoka naszyjnik zwany naszyjnikiem harmonii

zeus obdarzył echepolosa z sykionu bogactwami, których obdarowany nie chciał utracić. za to, że nie uczestniczył w wojnie trojańskiej, echepolos z sykionu ofiarował agamemnonowi klacz ajthe

midas, król frygii, mógł być królem muszków (należących do ludów morza) zwanym mita. midas poratował zbłąkanego sylena, za co dionizos obiecał spełnić jedno jego życzenie. midas zażyczył sobie, aby wszystko czego dotknie zamieniało się w złoto. wkrótce groziła mu śmierć głodowa, gdyż chleb i wino także zamieniało się w złoto, swoją córkę zamienił w złotą statuę. wybłagał u dionizosa utratę daru, musiał tylko umyć głowę i dłonie w wodach rzeki paktol, która od tej pory stała się złotonośna. 

minyas, król orchomenos, bogatszy niż inni, kazał wybudować dla swoich skarbów grób kopułowy o średnicy 14 metrów (skarbiec minyasa). 

antiochos z askalonu twierdził, że należy żyć zgodnie z naturą. zarówno cnota jak i dobra materialne są konieczne do szczęścia. 

diogenes z synopy uważał, że należy żyć w ubóstwie, gdyż jest to największa cnota, pozwalająca wysunąć na pierwszy plan sferę duchową. świadome ubóstwo prowadzi do szczęścia. 

cynik krates z teb porzucił majątek i bogactwo dążąc do szczęścia, był filantropem oddanym innym.


Waldemar Mierniczek

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

8. buddyzm, bon

8. buddyzm, bon

8. buddyzm, bon